Xổ số Max 3D Pro - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro hôm nay

  1. Trang chủ
  2. XS Vietlott
  3. Xổ số Max 3D pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 18/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 5 2 2 0 5 0 2 tỷ
Phụ ĐB 0 5 0 5 2 2 400tr
Nhất 4 4 7 2 5 0 30tr
7 0 2 7 9 8
Nhì 4 8 5 0 8 8 10tr
1 0 3 5 9 9
3 4 5 0 9 0
Ba 2 0 7 4 1 4 4tr
7 7 9 1 2 9
1 8 7 0 2 4
4 9 3 7 6 5
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 16/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 3 7 3 0 4 4 2 tỷ
Phụ ĐB 0 4 4 3 7 3 400tr
Nhất 4 5 6 2 5 2 30tr
2 7 0 8 7 6
Nhì 7 2 8 3 0 6 10tr
1 3 6 4 1 7
1 7 2 6 8 8
Ba 7 2 2 5 6 3 4tr
4 2 4 1 9 7
1 9 7 6 1 7
9 2 0 6 4 1
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 14/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 9 4 3 3 8 0 2 tỷ
Phụ ĐB 3 8 0 9 4 3 400tr
Nhất 8 7 4 8 7 2 30tr
2 9 6 3 5 9
Nhì 4 6 5 6 0 5 10tr
1 5 8 4 5 4
2 7 1 5 5 5
Ba 5 6 0 9 4 3 4tr
2 1 2 4 2 0
3 9 4 4 1 7
8 9 6 7 1 4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 11/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 1 1 6 5 2 0 2 tỷ
Phụ ĐB 5 2 0 1 1 6 400tr
Nhất 0 1 8 9 0 7 30tr
1 3 6 8 8 3
Nhì 5 5 4 0 0 8 10tr
9 9 7 1 5 7
9 7 0 5 8 7
Ba 0 3 4 5 5 2 4tr
8 6 3 9 3 0
2 7 5 3 5 9
3 4 0 1 3 9
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 09/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 7 9 9 9 2 0 2 tỷ
Phụ ĐB 9 2 0 7 9 9 400tr
Nhất 9 1 9 3 1 9 30tr
0 9 3 0 8 7
Nhì 0 6 6 5 1 3 10tr
8 5 4 1 9 9
1 8 8 1 2 8
Ba 7 8 0 6 1 9 4tr
8 8 2 2 6 2
1 1 0 8 6 4
1 8 8 1 2 1
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 07/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 2 4 1 8 1 0 2 tỷ
Phụ ĐB 8 1 0 2 4 1 400tr
Nhất 7 8 5 2 4 0 30tr
6 7 2 3 3 6
Nhì 3 1 1 3 4 1 10tr
9 4 6 4 8 7
7 3 5 4 8 3
Ba 4 0 6 3 3 5 4tr
7 5 9 9 2 0
7 3 3 3 1 0
6 8 2 4 2 6
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k
Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 04/11/2023
Giải Số quay thưởng Giá trị
ĐB 8 2 1 5 8 3 2 tỷ
Phụ ĐB 5 8 3 8 2 1 400tr
Nhất 7 9 5 6 9 0 30tr
7 7 6 1 3 5
Nhì 1 2 7 8 4 9 10tr
2 7 2 8 4 2
4 9 6 0 1 8
Ba 0 4 5 0 7 1 4tr
5 1 3 3 6 8
6 0 5 4 1 7
4 1 0 2 5 1
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro là một loại hình xổ số thuộc Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam - Vietlott, tổ chức quay thưởng vào các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, lúc 18h00, bắt đầu từ ngày 13/9/2021.

Để tham gia, người chơi có thể chọn hai số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và kết hợp chúng thành một bộ số dự thưởng. Chi phí tham gia mỗi lần dự thưởng là 10.000 đồng.

Cơ cấu giải thưởng của Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro hôm nay được chia thành 8 hạng giải cho các bộ số có 3 chữ số. Mỗi lần quay số chọn ra 20 bộ số trúng thưởng. Người chơi có cơ hội nhận giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng khi chơi theo cách thông thường và 3.8 tỷ đồng khi chơi theo cách bao nhiều số.

Thông tin liên hệ của Công ty TNHH MTV Xổ Số Điện Toán Việt Nam:

Trụ sở chính: Tầng 15 - Tòa Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62.686.818

Fax: 024.62.686.800

Hotline: 1900.55.88.89

Chúc các bạn may mắn!