XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D Vielott - KQXS Max 4D

  1. Trang chủ
  2. XS Vietlott
  3. Kết quả xổ số Max 4d

Xổ số Max 4D ngày 31/08/2021 thứ 3

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0023 0 15tr
Nhì 5815 9073 0 6.5tr
Ba 1072 8769 9420 0 3tr
KK 1 023 9 1tr
KK 2 23 37 100N

Xổ số Max 4D ngày 28/08/2021 thứ 7

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5604 0 15tr
Nhì 6694 8154 2 6.5tr
Ba 4926 4142 2695 1 3tr
KK 1 604 4 1tr
KK 2 04 53 100N

Xổ số Max 4D ngày 26/08/2021 thứ 5

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5141 0 15tr
Nhì 2783 3358 2 6.5tr
Ba 8417 3933 9726 0 3tr
KK 1 141 7 1tr
KK 2 41 60 100N

Xổ số Max 4D ngày 24/08/2021 thứ 3

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4629 1 15tr
Nhì 6788 4906 0 6.5tr
Ba 1605 6384 6605 1 3tr
KK 1 629 5 1tr
KK 2 29 68 100N

Xổ số Max 4D ngày 21/08/2021 thứ 7

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6393 0 15tr
Nhì 4562 3080 2 6.5tr
Ba 4514 6796 9884 7 3tr
KK 1 393 2 1tr
KK 2 93 40 100N

Xổ số Max 4D ngày 19/08/2021 thứ 5

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3961 1 15tr
Nhì 2912 7850 0 6.5tr
Ba 8967 5565 6240 15 3tr
KK 1 961 26 1tr
KK 2 61 74 100N

Xổ số Max 4D ngày 22/07/2021 thứ 5

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7990 0 15tr
Nhì 3298 0786 2 6.5tr
Ba 0289 0750 1500 3 3tr
KK 1 990 17 1tr
KK 2 90 138 100N