Thống kê giải đặc biệt An Giang - Bảng giải đặc biệt xổ số An Giang

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì An Giang) lâu chưa về nhất

 • 30 : 612 ngày
 • 33 : 382 ngày
 • 81 : 350 ngày
 • 57 : 344 ngày
 • 55 : 332 ngày
 • 47 : 322 ngày
 • 31 : 316 ngày
 • 24 : 312 ngày
 • 15 : 268 ngày
 • 75 : 265 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 26-09-2019 687509
Năm 2013 26-09-2013 066327

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 23-03-2023 26
3 11-05-2023 19
7 25-05-2023 17
6 03-08-2023 7
8 10-08-2023 6
4 17-08-2023 5
9 31-08-2023 3
2 07-09-2023 2
1 14-09-2023 1
0 21-09-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 01-12-2022 42
3 06-04-2023 24
5 22-06-2023 13
9 06-07-2023 11
7 03-08-2023 7
2 10-08-2023 6
4 17-08-2023 5
6 07-09-2023 2
0 14-09-2023 1
8 21-09-2023 0