Thống kê giải đặc biệt An Giang - Bảng giải đặc biệt xổ số An Giang

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì An Giang) lâu chưa về nhất

 • 30 : 634 ngày
 • 33 : 404 ngày
 • 81 : 372 ngày
 • 57 : 366 ngày
 • 47 : 344 ngày
 • 31 : 338 ngày
 • 24 : 334 ngày
 • 15 : 290 ngày
 • 75 : 287 ngày
 • 12 : 253 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 31-08-2023 25
1 07-12-2023 11
4 28-12-2023 8
5 04-01-2024 7
7 11-01-2024 6
8 18-01-2024 5
3 01-02-2024 3
6 08-02-2024 2
2 15-02-2024 1
0 22-02-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 21-09-2023 22
3 26-10-2023 17
1 23-11-2023 13
7 07-12-2023 11
5 04-01-2024 7
2 18-01-2024 5
0 25-01-2024 4
6 08-02-2024 2
9 15-02-2024 1
4 22-02-2024 0