XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 18-05-2022

8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ
ĐB69049Đầu Đuôi
G1 9236402
G2 380743828613,7
G333957384785139500617578603553026,8
30,2
G4465080570190977543,9
50,0,3,7,7,7
G5 99720632665306997726094360,4,6
72,4,5,7,8
G6 41376655086
G728570277 90,5,9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 17-05-2022

6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP
ĐB58553Đầu Đuôi
G1 7649602,2,6
G2 456985722111,5,9
G359976699481444644215928663970221
32,2,4
G4973209065734599541,6,8,8,9
53,6,8
G5 48585190061129606460956860,0,6,8
76
G6 8496325418
G756190248 90,5,6,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 16-05-2022

11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN
ĐB17713Đầu Đuôi
G1 950770
G2 268458599210,1,1,3
G368037867673254959746770642396021
34,7,8
G4272193109589664444,5,6,9
51,3,6,7
G5 80568489831120578711905160,4,7,8
77,8
G6 55356867887,8,9,9
G787383488 92

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 15-05-2022

8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM
ĐB93649Đầu Đuôi
G1 1371605,8
G2 596425519410,2,3,6
G392663636650095287008932299647625,5,9
32
G4311363054666162542,3,9,9
52,4,6
G5 35544132442543910543921263,5,6
73,6
G6 28467398584,5
G710945649 91,4,4

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-05-2022

15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL
ĐB30775Đầu Đuôi
G1 0836805,5,8,9
G2 696326752118
G375571945338345376996310871809121,1
31,2,3,6
G4900586090221411847
52,3,7
G5 07311769327030885179884768,9
70,1,4,5,9
G6 58553635785,7,8
G705740852 91,6

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 13-05-2022

6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK
ĐB29436Đầu Đuôi
G1 4631802,8
G2 322947746612,8
G393212629334136437952179021245626,7
33,6,8
G4315931877174533843,9
51,2,5,6,6,9
G5 60560791284325667526378764,6,6,9
74
G6 96982775582,7,7
G751498208 91,4

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 12-05-2022

7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH
ĐB55065Đầu Đuôi
G1 8504401,3
G2 349565435913
G361190183900529562798299034183925,6
31,3,5,9,9
G4595862264290131344,4,6
51,3,6,8,9
G5 53758444714653781853050165
75,8
G6 1920254358
G731333951 90,0,0,2,5,8

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 11-05-2022

13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG - 7XG
ĐB27724Đầu Đuôi
G1 1091601,4,6,8
G2 794938943113,5,5,6
G316815425367428038695058902163821,4,4,5
31,6,6,7,8,8
G451088913273811874
51
G5 0525210613518571353631216
71,4
G6 50437419280,7
G737150124 90,2,3,5

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 10-05-2022

1XF - 6XF - 10XF - 7XF - 14XF - 2XF
ĐB35106Đầu Đuôi
G1 0296303,4,4,5,5,6,7,9
G2 452720642317
G355588984862820441573931962542920,3,9
37
G4020306778066162048
53
G5 54044607917185793205081760,3,6
71,2,3,7,9
G6 84886090986,8
G790375305 90,6

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 09-05-2022

10XE - 1XE - 6XE - 11XE - 8XE - 4XE
ĐB05659Đầu Đuôi
G1 6195600,1,8
G2 889288146413,3,4,6
G334913304282206577513220939804728,8,8
3
G4704231780371461442,2,7,8,8
56,9,9
G5 41941200596219168201067762,4,5
71,7,8
G6 25924274886
G748280886 93,4

Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
về 2 lần
39
về 2 lần
49
về 2 lần
53
về 2 lần
91
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
01
về 1 lần
02
về 1 lần
06
về 1 lần
10
về 1 lần
13
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 3 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 6 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 17 lần
08
về 15 lần
18
về 15 lần
71
về 15 lần
11
về 13 lần
Bộ số Số lượt về
38
về 13 lần
46
về 13 lần
41
về 12 lần
43
về 12 lần
47
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 83 lần Đuôi 0: 75 lần Tổng 0: 79 lần
Đầu 1: 97 lần Đuôi 1: 94 lần Tổng 1: 95 lần
Đầu 2: 66 lần Đuôi 2: 73 lần Tổng 2: 86 lần
Đầu 3: 74 lần Đuôi 3: 73 lần Tổng 3: 73 lần
Đầu 4: 94 lần Đuôi 4: 72 lần Tổng 4: 83 lần
Đầu 5: 92 lần Đuôi 5: 88 lần Tổng 5: 72 lần
Đầu 6: 82 lần Đuôi 6: 88 lần Tổng 6: 84 lần
Đầu 7: 86 lần Đuôi 7: 72 lần Tổng 7: 72 lần
Đầu 8: 60 lần Đuôi 8: 104 lần Tổng 8: 85 lần
Đầu 9: 76 lần Đuôi 9: 71 lần Tổng 9: 81 lần