XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Nam 30 ngày

XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 21-05-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
53
47
15
G7
509
503
072
G6
8462
6819
2952
7976
1680
8237
7851
5793
8256
G5
9922
9889
7582
G4
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
62343
47033
50707
47447
91539
84892
00895
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
G3
40877
49209
37079
16217
71105
88627
G2
13923
49533
28935
G1
76808
09407
39571
ĐB
661030
388678
779132
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,9,9 3,7,7 5,6
1 9 7 5
2 2,3,3,5,9 0,7
3 0 3,3,7,9 0,2,5
4 3,7,7 8
5 2,3 1,6
6 2 6
7 0,7,9,9 6,8,9 1,2
8 1 0,9 0,2
9 2,5 1,3

XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-05-2024

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
85
53
65
G7
652
452
010
G6
6618
3005
4307
4326
6767
9475
4249
1301
3927
G5
1931
8579
2758
G4
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
G3
24794
79754
75330
05031
41083
41556
G2
92683
82289
42962
G1
37865
79275
98835
ĐB
817292
982772
287839
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5,7 0,9 1,2,5
1 0,1,8 0,3
2 6 0,7,9
3 1 0,1,7 5,9
4 8 2,8 9
5 2,4,9 2,3 6,8
6 5 3,7 2,5
7 2,5,5,5,9 1,2
8 3,4,5 9 3
9 1,2,3,4

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 19-05-2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
65
46
30
G7
369
766
870
G6
1669
3686
8992
5735
2682
4445
4800
8581
4675
G5
4983
1759
6613
G4
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
02379
02677
05147
10493
90231
09814
77099
69737
34840
05977
49809
71819
49963
81092
G3
89326
53009
50037
51979
19097
22620
G2
64357
10671
52264
G1
62959
41803
01582
ĐB
168593
219024
589920
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9 3 0,9
1 3 4 3,9
2 0,6 4 0,0
3 1,5,7 0,7
4 5,6,7 0
5 7,9 9
6 5,9,9 6 3,4
7 0,2,8,9 1,7,9,9 0,5,7
8 3,4,6 2 1,2
9 2,3 3,9 2,7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 18-05-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
18
13
41
39
G7
644
294
288
518
G6
6977
4069
2583
6480
7889
2136
9328
7836
8780
6869
0462
4179
G5
7046
8528
5971
6816
G4
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
G3
50419
25948
44554
82810
80979
21314
60300
86797
G2
50566
26809
90507
90943
G1
81584
81964
70309
46806
ĐB
779547
806781
713531
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 2,7,9 0,6
1 2,6,8,9 0,3 0,4 6,8
2 8 8
3 1,6,8 4,6 1,9
4 1,4,6,8 2,7 1 3,3
5 3,4,5 7
6 1,6,9 4 1,2,4,8,9
7 7 1,9,9 1,9,9
8 3,4 0,9 0,1,6,8 2
9 5,9,9 1,3,4 3 7

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 17-05-2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
34
72
95
G7
170
753
676
G6
6800
0373
0843
3589
7395
3819
6827
9830
1100
G5
9175
4481
3459
G4
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
G3
58393
47738
10268
78091
87882
85803
G2
78244
01658
72867
G1
47569
43848
87841
ĐB
648431
572177
141337
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 8 0,0,3
1 3 9
2 5 1,7
3 1,3,4,5,8 1,6 0,5,7
4 3,4 1,4,8 1,5
5 3,8 1,4,9
6 7,9 8 7
7 0,3,5,5 2,5,7,8 6
8 1,9 2,4
9 3,8 1,5 5

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 16-05-2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
54
43
64
G7
901
697
550
G6
7658
5991
7677
6765
0332
1815
1910
5083
4179
G5
6421
5810
1416
G4
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
G3
82113
81726
86031
81420
91633
17830
G2
92730
76557
50064
G1
15283
56131
45165
ĐB
627275
501116
001084
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 4,9
1 3,6,9 0,1,5,6 0,6
2 1,2,6 0,0 3,6
3 0,1 1,1,2 0,3
4 3
5 4,8 7 0
6 0,5,9 4,4,5
7 3,5,7 4,9
8 3,7 5,7 3,3,4
9 1,6 2,7 7

XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-05-2024

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
78
81
72
G7
118
482
357
G6
2614
3598
7416
3143
8430
4852
1753
0495
8195
G5
9637
6239
2049
G4
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
G3
35197
41093
86149
85156
38333
43037
G2
15700
62207
18263
G1
97565
77146
81864
ĐB
098850
611405
516741
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 2,3,5,7
1 4,6,8,9 0
2 9 2 3,6
3 0,7 0,6,9 3,7,9
4 3,6,9 1,1,9
5 0,3 2,6 3,7
6 2,5,6 2 3,4
7 8 0,2
8 1,2 4
9 3,5,7,8 2,4 5,5

XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 14-05-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
25
18
16
G7
491
700
748
G6
7262
8404
5765
7006
7062
7357
2442
3997
3860
G5
5226
5234
0074
G4
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
G3
76421
45465
28454
49712
72677
83448
G2
54704
59073
16876
G1
77260
72252
05833
ĐB
897285
520141
643547
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,4 0,6
1 1 2,8,8 3,4,6
2 1,3,4,5,6
3 4,4 3
4 4 1,5 2,4,5,7,8,8
5 8 2,2,3,4,7
6 0,2,5,5 0,2 0,6
7 3 4,6,7,8
8 5,8,9
9 1 7 5,7

XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 13-05-2024

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
38
64
30
G7
649
214
677
G6
9782
5090
4323
9918
7477
0377
6376
8904
3840
G5
9344
3667
5865
G4
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
G3
76210
98118
77280
81465
63157
49949
G2
48222
27762
41841
G1
35512
51682
11246
ĐB
968020
031128
071363
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 0,1,4
1 0,2,8 0,4,8
2 0,2,3,4 0,8
3 5,8,9 6 0
4 4,9 0,1,6,9
5 2 7
6 1,9 2,4,5,6,7 3,4,5,8
7 7,7,7 6,7
8 2 0,2 0
9 0,2 1 0,7

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 12-05-2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
00
36
95
G7
474
804
901
G6
2647
0797
6157
2550
2129
5133
4400
7284
1929
G5
9910
0386
5223
G4
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
62042
25995
23479
14917
07907
80693
92269
22228
16211
04594
34530
08717
47073
23945
G3
14167
98771
56329
84171
49583
58467
G2
79958
17364
54817
G1
05143
10012
70574
ĐB
539211
741575
009572
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,5 4,7 0,1
1 0,1 2,7 1,7,7
2 1 9,9 3,8,9
3 1,5 3,6 0
4 3,7 2 5
5 7,8,9 0
6 7 4,9 7
7 1,4 1,5,9 2,3,4
8 6 3,4
9 0,2,7 3,5 4,5

Thống kê giải bặc biệt miền Nam 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
75
về 4 lần
26
về 3 lần
27
về 3 lần
37
về 3 lần
64
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
72
về 3 lần
85
về 3 lần
05
về 2 lần
11
về 2 lần
20
về 2 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 12 lần Đuôi 2: 10 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 14 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 9 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 13 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 14 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 9 lần
Đầu 9: 7 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê lô tô miền Nam 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
30
về 31 lần
77
về 28 lần
79
về 27 lần
93
về 27 lần
00
về 26 lần
Bộ số Số lượt về
81
về 26 lần
10
về 25 lần
64
về 24 lần
97
về 24 lần
04
về 23 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 166 lần Đuôi 0: 194 lần Tổng 0: 175 lần
Đầu 1: 168 lần Đuôi 1: 175 lần Tổng 1: 168 lần
Đầu 2: 154 lần Đuôi 2: 161 lần Tổng 2: 189 lần
Đầu 3: 182 lần Đuôi 3: 166 lần Tổng 3: 182 lần
Đầu 4: 146 lần Đuôi 4: 161 lần Tổng 4: 186 lần
Đầu 5: 145 lần Đuôi 5: 165 lần Tổng 5: 146 lần
Đầu 6: 183 lần Đuôi 6: 144 lần Tổng 6: 170 lần
Đầu 7: 181 lần Đuôi 7: 175 lần Tổng 7: 151 lần
Đầu 8: 175 lần Đuôi 8: 153 lần Tổng 8: 154 lần
Đầu 9: 191 lần Đuôi 9: 197 lần Tổng 9: 170 lần

Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất

Bảng thống kê  KQXSMN 30 ngày của chúng tôi cung cấp cho người chơi kết quả sxmn 30 ngày gần nhất liên tục từ thứ 2, thứ 3, thứ, 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến chủ nhật hàng tuần trong vòng 1 tháng.

Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra kết quả XSMN 30 ngày liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích cho mình. Những con số thống kê trên trang web của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo độ chính xác cao nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể tin tưởng những số liệu mà chúng tôi đưa đến cho bạn.

Xem KQXSMN 30 ngày mang đến lợi ích gì?

Khi chơi xổ số miền Nam, người chơi thường gặp khó khăn khi muốn xem lại kết quả của những ngày trước đó, nhưng giờ đây những khó khăn như vậy đã không còn nữa, các bạn có thể theo dõi bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày bất cứ khi nào bạn muốn với mục XSMN 30 ngày tại website của chúng tôi với các tính năng sau:

- Thống kê nhanh thông tin của kết quả xổ số miền Nam hoặc các tỉnh miền Nam trong 30 ngày gần đây nhất, bạn cũng có thể xem riêng các thứ trong tuần.

- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số kết quả miền Nam các ngày trong cả tháng tương ứng với các bảng chi tiết.

Việc theo dõi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày rất hữu ích khi tìm quy luật để dự đoán kết quả miền Nam

Hướng dẫn xem thống kê KQXSMN 30 ngày gần đây nhất

Bước 1: Tại danh mục “XSMB 30 ngày ”, bạn chọn click vào danh mục nhỏ “XSMN 30 ngày” xem thông tin

Bước 2: Muốn xem bảng phân tích thống kê kết quả SXMN30 ngày gần nhất theo tỉnh cụ thể hãy chọn tỉnh mà bạn muốn xem. Tick vào ô đầy đủ để xem dạng bảng chi tiết  hoặc xem 2 số cuối, 3 số cuối.

Hãy thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi để có được những thống kê cũng như kết quả của miền Nam 30 ngày trước các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn trong khi chơi xổ số!

Theo dõi thêm: Quay thử xổ số miền Nam giờ hoàng đạo hôm nay