XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Nam 30 ngày

XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 31-01-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
38
12
79
G7
429
681
762
G6
7765
5098
7390
4409
2363
8962
0772
0671
0899
G5
6073
4549
5478
G4
66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119
55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
G3
58734
61746
64475
58055
92687
40556
G2
23548
45999
46410
G1
90397
01558
87280
ĐB
598862
566289
003053
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 1,9,9 9
1 5,9 2 0,8
2 2,9 4 0,4
3 4,8 1
4 6,8 9 1
5 5,7,8 3,6
6 2,2,5 1,2,3 2
7 3,8 5,7 1,2,8,9
8 1,9 0,7
9 0,5,7,8 9 5,6,9

XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 30-01-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
09
71
80
G7
822
420
070
G6
2366
1297
0653
8083
7209
5408
2724
7162
5345
G5
3440
7523
8429
G4
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592
15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611
G3
82340
72769
89224
72404
46175
15764
G2
06994
26635
21992
G1
86395
94012
51911
ĐB
772132
155515
708575
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6,9 4,5,8,8,9
1 9 2,5 1,1,6
2 2,3 0,3,3,4,4 4,5,9
3 2 5,9
4 0,0,0 5
5 3 6,9
6 3,6,9 2,4
7 1,8 0,5,5,8
8 5 3 0
9 4,5,5,7 2 2,7

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 29-01-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
55
64
26
G7
871
749
803
G6
5083
6573
5026
8018
7231
1820
1080
8890
8525
G5
3980
8530
9703
G4
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588
G3
22914
89864
63836
12901
76053
27427
G2
59107
93357
43086
G1
77028
36163
33213
ĐB
459562
201243
951032
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,7 1 3,3,6
1 4,4 8 3,3
2 6,8 0 5,6,7
3 0,1,6 0,2
4 3,9 7
5 3,5 1,7 3
6 2,4 0,1,3,4
7 1,3 1,3,8
8 0,3,7 3 0,4,6,8
9 2,8,9 0,2

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 28-01-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
49
27
68
94
G7
540
498
665
532
G6
1932
2646
4776
9278
0676
8783
3650
7938
1263
3661
7170
9862
G5
3396
3431
5894
3699
G4
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
G3
04639
67075
24847
26641
40916
08841
27722
18921
G2
19166
23264
59464
12201
G1
77246
88267
54513
57083
ĐB
153878
750488
235543
923650
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,4 9 1,3
1 8 3,6,7
2 7 0,8 1,2,4
3 2,9 1,5 8 1,2
4 0,6,6,9 1,2,7 1,3
5 0,6 0
6 0,2,5,5,6 1,4,7 3,4,5,6,8 1,2
7 0,5,6,8 1,4,6,8 0,0
8 5 3,8 3,8
9 6 8 0,4 4,4,7,9

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 27-01-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
98
76
26
G7
978
599
345
G6
9228
3053
9514
1731
0234
3585
1773
4197
8002
G5
2694
0901
0110
G4
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
G3
14392
45874
54981
15530
80135
79713
G2
80817
64773
02248
G1
81031
45249
99482
ĐB
528265
743731
723196
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,2 2,3
1 4,7 0,3,7
2 8 9 6
3 1 0,1,1,4 5
4 4,5,7 9 1,1,5,8
5 2,3,7 1,2 6,7
6 5,5 6
7 4,5,8 3,4,6 3
8 1,5,6 2,4
9 2,4,8 9 6,7

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 26-01-2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
41
65
67
G7
208
195
178
G6
1212
3016
4017
8041
0050
3324
7655
5089
8985
G5
6680
2051
9472
G4
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
G3
59784
40401
53291
23204
90854
95952
G2
14308
58948
05187
G1
18300
00233
86801
ĐB
397242
276935
021982
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,1,8,8 4,6,7 1,6
1 2,6,7 4 4
2 7 4 1,3
3 4,6 3,5
4 1,2,2 1,8 7
5 0,1,6 2,4,5,7
6 2 0,5 7
7 2,8
8 0,4,7,8 2,5,7,7,9
9 0,1,5,6

XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 25-01-2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
05
70
74
G7
536
712
739
G6
2183
4509
0681
4071
8283
6568
3743
6840
4417
G5
2117
5962
2772
G4
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
G3
92634
34239
88588
26760
02128
74044
G2
63179
49423
08556
G1
49894
75677
34133
ĐB
405901
199613
120705
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,5,7,9,9 3,5
1 0,7 2,3,7 7
2 3 8
3 4,5,6,9 5 3,9
4 0,3 0,3,4,8
5 0,3 6
6 0,2,8 5
7 2,4,9 0,1,7,8 2,4,9
8 1,3,6 3,8 0,9
9 4 4

XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 24-01-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
40
75
71
G7
980
860
977
G6
1438
1790
2135
2172
2192
5865
1769
1374
4077
G5
7863
3128
6487
G4
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
G3
08989
24510
53530
59288
97224
97921
G2
68746
56839
40848
G1
19888
50420
42081
ĐB
831255
790795
368280
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 0,3,7 9,9 3
2 0,8 1,4
3 0,5,8 0,7,9 7,8
4 0,6 6,9 8
5 0,2,3,5
6 3 0,3,5 1,9
7 2,5 1,2,4,7,7
8 0,7,8,9 8 0,1,7
9 0 2,5,5 4,8

XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 23-01-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
33
38
11
G7
735
268
723
G6
6837
7526
4177
4162
7760
1884
6836
2442
5335
G5
0006
5839
5010
G4
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
G3
34565
55651
06978
70855
27741
36372
G2
24213
78004
98686
G1
23955
08505
42726
ĐB
929647
241081
114916
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6,7 4,5
1 3 0,1,2,5,6
2 2,6 4 3,6
3 3,5,7 8,9 5,6,9
4 7 2,8 1,2,7
5 1,5,6 5,7 1
6 3,5 0,2,5,8
7 4,7 0,8 2,9
8 7 1,4 6
9 4 4 3

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 22-01-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
44
99
97
G7
559
356
039
G6
1334
8769
2424
4812
0948
7517
3458
1351
9814
G5
1740
0290
1960
G4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
G3
30839
33185
10586
05172
77696
35943
G2
05346
18434
30374
G1
56954
74636
75100
ĐB
205717
332403
808214
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 0,6
1 5,7 2,7 4,4,9
2 4
3 4,9 0,4,6,9 9
4 0,4,6 3,8 3
5 4,9 6 1,8
6 3,9,9 0,6
7 7 2 0,0,0,4
8 5,8 6 6
9 7,9 0,2,2,4,8,9 6,7

Thống kê giải bặc biệt miền Nam 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
53
về 5 lần
09
về 4 lần
15
về 4 lần
32
về 4 lần
17
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
35
về 3 lần
62
về 3 lần
65
về 3 lần
80
về 3 lần
82
về 3 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 15 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 8 lần
Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 12 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 11 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 5 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 6 lần Tổng 4: 10 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 13 lần
Đầu 6: 11 lần Đuôi 6: 7 lần Tổng 6: 11 lần
Đầu 7: 8 lần Đuôi 7: 8 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 8 lần

Thống kê lô tô miền Nam 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
65
về 28 lần
51
về 26 lần
46
về 25 lần
53
về 25 lần
78
về 25 lần
Bộ số Số lượt về
94
về 25 lần
30
về 24 lần
35
về 24 lần
45
về 24 lần
88
về 24 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 171 lần Đuôi 0: 173 lần Tổng 0: 153 lần
Đầu 1: 160 lần Đuôi 1: 172 lần Tổng 1: 179 lần
Đầu 2: 177 lần Đuôi 2: 164 lần Tổng 2: 140 lần
Đầu 3: 176 lần Đuôi 3: 175 lần Tổng 3: 167 lần
Đầu 4: 172 lần Đuôi 4: 161 lần Tổng 4: 174 lần
Đầu 5: 163 lần Đuôi 5: 183 lần Tổng 5: 191 lần
Đầu 6: 169 lần Đuôi 6: 170 lần Tổng 6: 193 lần
Đầu 7: 173 lần Đuôi 7: 168 lần Tổng 7: 155 lần
Đầu 8: 171 lần Đuôi 8: 168 lần Tổng 8: 180 lần
Đầu 9: 160 lần Đuôi 9: 158 lần Tổng 9: 160 lần

Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất

Bảng thống kê  KQXSMN 30 ngày của chúng tôi cung cấp cho người chơi kết quả sxmn 30 ngày gần nhất liên tục từ thứ 2, thứ 3, thứ, 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến chủ nhật hàng tuần trong vòng 1 tháng.

Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra kết quả XSMN 30 ngày liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích cho mình. Những con số thống kê trên trang web của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo độ chính xác cao nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể tin tưởng những số liệu mà chúng tôi đưa đến cho bạn.

Xem KQXSMN 30 ngày mang đến lợi ích gì?

Khi chơi xổ số miền Nam, người chơi thường gặp khó khăn khi muốn xem lại kết quả của những ngày trước đó, nhưng giờ đây những khó khăn như vậy đã không còn nữa, các bạn có thể theo dõi bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày bất cứ khi nào bạn muốn với mục XSMN 30 ngày tại website của chúng tôi với các tính năng sau:

- Thống kê nhanh thông tin của kết quả xổ số miền Nam hoặc các tỉnh miền Nam trong 30 ngày gần đây nhất, bạn cũng có thể xem riêng các thứ trong tuần.

- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số kết quả miền Nam các ngày trong cả tháng tương ứng với các bảng chi tiết.

Việc theo dõi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày rất hữu ích khi tìm quy luật để dự đoán kết quả miền Nam

Hướng dẫn xem thống kê KQXSMN 30 ngày gần đây nhất

Bước 1: Tại danh mục “XSMB 30 ngày ”, bạn chọn click vào danh mục nhỏ “XSMN 30 ngày” xem thông tin

Bước 2: Muốn xem bảng phân tích thống kê kết quả SXMN30 ngày gần nhất theo tỉnh cụ thể hãy chọn tỉnh mà bạn muốn xem. Tick vào ô đầy đủ để xem dạng bảng chi tiết  hoặc xem 2 số cuối, 3 số cuối.

Hãy thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi để có được những thống kê cũng như kết quả của miền Nam 30 ngày trước các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn trong khi chơi xổ số!