Thống kê kết quả Vietlott: Thống kê các bộ số về nhiều, ít nhất

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Vietlott

Thống kê kết quả Vietlott

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
44
8.97% 7 lần
08
6.41% 5 lần
09
6.41% 5 lần
19
6.41% 5 lần
10
5.13% 4 lần
13
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
03
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
05
0% 0 lần
12
0% 0 lần
18
0% 0 lần
23
0% 0 lần
26
0% 0 lần
29
0% 0 lần
30
0% 0 lần
31
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
45
0% 0 lần