Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
05
5.95% 5 lần
09
5.95% 5 lần
33
4.76% 4 lần
47
4.76% 4 lần
03
3.57% 3 lần
12
3.57% 3 lần
14
3.57% 3 lần
30
3.57% 3 lần
15
2.38% 2 lần
18
2.38% 2 lần
20
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
29
2.38% 2 lần
36
2.38% 2 lần
37
2.38% 2 lần
38
2.38% 2 lần
43
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
04
1.19% 1 lần
08
1.19% 1 lần
10
1.19% 1 lần
13
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
17
1.19% 1 lần
19
1.19% 1 lần
21
1.19% 1 lần
22
1.19% 1 lần
23
1.19% 1 lần
25
1.19% 1 lần
26
1.19% 1 lần
28
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
34
1.19% 1 lần
40
1.19% 1 lần
41
1.19% 1 lần
44
1.19% 1 lần
45
1.19% 1 lần
46
1.19% 1 lần
48
1.19% 1 lần
49
1.19% 1 lần
50
1.19% 1 lần
51
1.19% 1 lần
52
1.19% 1 lần
53
1.19% 1 lần
54
1.19% 1 lần
55
1.19% 1 lần
02
0% 0 lần
06
0% 0 lần
07
0% 0 lần
11
0% 0 lần
27
0% 0 lần
31
0% 0 lần
35
0% 0 lần
39
0% 0 lần
42
0% 0 lần