Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
08
7.14% 6 lần
22
4.76% 4 lần
01
3.57% 3 lần
03
3.57% 3 lần
07
3.57% 3 lần
18
3.57% 3 lần
19
3.57% 3 lần
24
3.57% 3 lần
26
3.57% 3 lần
27
3.57% 3 lần
31
3.57% 3 lần
34
3.57% 3 lần
35
3.57% 3 lần
38
3.57% 3 lần
40
3.57% 3 lần
49
3.57% 3 lần
55
3.57% 3 lần
04
2.38% 2 lần
06
2.38% 2 lần
10
2.38% 2 lần
13
2.38% 2 lần
17
2.38% 2 lần
46
2.38% 2 lần
51
2.38% 2 lần
52
2.38% 2 lần
02
1.19% 1 lần
05
1.19% 1 lần
09
1.19% 1 lần
11
1.19% 1 lần
12
1.19% 1 lần
21
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
36
1.19% 1 lần
39
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
47
1.19% 1 lần
50
1.19% 1 lần
53
1.19% 1 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
16
0% 0 lần
20
0% 0 lần
23
0% 0 lần
25
0% 0 lần
28
0% 0 lần
29
0% 0 lần
30
0% 0 lần
33
0% 0 lần
37
0% 0 lần
41
0% 0 lần
43
0% 0 lần
44
0% 0 lần
45
0% 0 lần
48
0% 0 lần
54
0% 0 lần