Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
08
4.4% 4 lần
09
4.4% 4 lần
15
4.4% 4 lần
19
4.4% 4 lần
43
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
05
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
23
3.3% 3 lần
27
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
52
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
37
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
53
1.1% 1 lần
06
0% 0 lần
07
0% 0 lần
18
0% 0 lần
24
0% 0 lần
25
0% 0 lần
50
0% 0 lần
51
0% 0 lần
55
0% 0 lần