Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
35
4.4% 4 lần
01
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
21
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
24
3.3% 3 lần
30
3.3% 3 lần
33
3.3% 3 lần
34
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
45
3.3% 3 lần
04
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
14
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
28
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
40
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
08
1.1% 1 lần
10
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
20
0% 0 lần
37
0% 0 lần
38
0% 0 lần
55
0% 0 lần