Thống kê Power: Các bộ số về nhiều và ít nhất xổ số Power

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Power 6/55

Thống kê xổ số Power

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
01
4.4% 4 lần
39
4.4% 4 lần
10
3.3% 3 lần
13
3.3% 3 lần
16
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
31
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
47
3.3% 3 lần
49
3.3% 3 lần
51
3.3% 3 lần
07
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
41
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
52
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
03
0% 0 lần
09
0% 0 lần
11
0% 0 lần
28
0% 0 lần
46
0% 0 lần
48
0% 0 lần