Thống kê giải đặc biệt Bình Phước - Bảng giải đặc biệt xổ số Bình Phước

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Phước

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Bình Phước) lâu chưa về nhất

 • 45 : 314 ngày
 • 77 : 305 ngày
 • 65 : 279 ngày
 • 89 : 269 ngày
 • 87 : 225 ngày
 • 69 : 224 ngày
 • 74 : 222 ngày
 • 40 : 221 ngày
 • 32 : 216 ngày
 • 36 : 199 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 22-04-2023 064949
Năm 2017 22-04-2017 629688

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 19-08-2023 35
1 03-02-2024 11
2 17-02-2024 9
6 24-02-2024 8
8 02-03-2024 7
0 09-03-2024 6
5 16-03-2024 5
3 30-03-2024 3
7 06-04-2024 2
9 20-04-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 09-12-2023 19
4 16-12-2023 18
3 10-02-2024 10
0 17-02-2024 9
8 02-03-2024 7
2 09-03-2024 6
7 30-03-2024 3
1 06-04-2024 2
5 13-04-2024 1
9 20-04-2024 0