Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng - Bảng giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Đà Nẵng) lâu chưa về nhất

 • 81 : 661 ngày
 • 92 : 613 ngày
 • 12 : 479 ngày
 • 95 : 452 ngày
 • 80 : 374 ngày
 • 25 : 331 ngày
 • 37 : 262 ngày
 • 11 : 248 ngày
 • 73 : 244 ngày
 • 28 : 241 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 24-06-2023 297157
Năm 2020 24-06-2020 740247
Năm 2017 24-06-2017 452332
Năm 2015 24-06-2015 935672
Năm 2009 24-06-2009 10178

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 17-01-2024 45
3 24-02-2024 34
5 15-05-2024 11
4 18-05-2024 10
2 25-05-2024 8
6 08-06-2024 4
1 12-06-2024 3
0 15-06-2024 2
9 19-06-2024 1
7 22-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 20-03-2024 27
1 13-04-2024 20
5 04-05-2024 14
2 15-05-2024 11
6 25-05-2024 8
4 01-06-2024 6
3 08-06-2024 4
8 15-06-2024 2
0 19-06-2024 1
9 22-06-2024 0