Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng - Bảng giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Đà Nẵng) lâu chưa về nhất

 • 81 : 583 ngày
 • 92 : 535 ngày
 • 12 : 401 ngày
 • 49 : 388 ngày
 • 95 : 374 ngày
 • 80 : 296 ngày
 • 94 : 290 ngày
 • 07 : 278 ngày
 • 13 : 255 ngày
 • 25 : 253 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 26-09-2020 120448
Năm 2018 26-09-2018 947932
Năm 2015 26-09-2015 500482
Năm 2012 26-09-2012 550478
Năm 2009 26-09-2009 76389

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 14-06-2023 29
5 05-08-2023 14
6 19-08-2023 10
2 30-08-2023 7
1 02-09-2023 6
7 09-09-2023 4
8 13-09-2023 3
0 16-09-2023 2
4 20-09-2023 1
9 23-09-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 31-05-2023 33
0 08-07-2023 22
8 05-08-2023 14
2 16-08-2023 11
6 19-08-2023 10
9 02-09-2023 6
7 13-09-2023 3
1 16-09-2023 2
4 20-09-2023 1
3 23-09-2023 0