Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc - Bảng giải đặc biệt xổ số Đắc Lắc

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắc Lắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đắc Lắc

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Đắc Lắc) lâu chưa về nhất

 • 08 : 437 ngày
 • 37 : 397 ngày
 • 77 : 366 ngày
 • 05 : 323 ngày
 • 06 : 280 ngày
 • 96 : 277 ngày
 • 45 : 266 ngày
 • 11 : 256 ngày
 • 66 : 249 ngày
 • 33 : 215 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 20-07-2021 734881
Năm 2010 20-07-2010 58552

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 13-02-2024 22
5 20-02-2024 21
0 14-05-2024 9
6 21-05-2024 8
1 04-06-2024 6
7 11-06-2024 5
2 18-06-2024 4
8 02-07-2024 2
4 09-07-2024 1
9 16-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 05-09-2023 45
2 06-02-2024 23
8 13-02-2024 22
1 09-04-2024 14
9 14-05-2024 9
3 21-05-2024 8
4 04-06-2024 6
7 02-07-2024 2
0 09-07-2024 1
5 16-07-2024 0