Thống kê giải đặc biệt Đắc Nông - Bảng giải đặc biệt xổ số Đắc Nông

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắc Nông

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đắc Nông

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Đắc Nông) lâu chưa về nhất

 • 95 : 606 ngày
 • 23 : 381 ngày
 • 50 : 359 ngày
 • 12 : 346 ngày
 • 35 : 319 ngày
 • 22 : 318 ngày
 • 45 : 300 ngày
 • 16 : 291 ngày
 • 06 : 249 ngày
 • 89 : 246 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắc Nông ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 20-07-2019 068427
Năm 2013 20-07-2013 546641

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 10-02-2024 22
3 02-03-2024 19
8 11-05-2024 9
6 25-05-2024 7
5 01-06-2024 6
2 08-06-2024 5
1 15-06-2024 4
0 22-06-2024 3
9 29-06-2024 2
4 13-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 27-01-2024 24
6 30-03-2024 15
1 04-05-2024 10
0 18-05-2024 8
2 25-05-2024 7
9 01-06-2024 6
5 15-06-2024 4
7 22-06-2024 3
4 29-06-2024 2
8 13-07-2024 0