Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa - Bảng giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Khánh Hòa) lâu chưa về nhất

 • 00 : 370 ngày
 • 79 : 288 ngày
 • 67 : 281 ngày
 • 64 : 272 ngày
 • 80 : 251 ngày
 • 33 : 247 ngày
 • 20 : 239 ngày
 • 07 : 230 ngày
 • 22 : 221 ngày
 • 72 : 216 ngày

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 24-06-2020 046606
Năm 2018 24-06-2018 470554
Năm 2015 24-06-2015 223321
Năm 2012 24-06-2012 44542
Năm 2009 24-06-2009 21635

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 05-05-2024 14
7 08-05-2024 13
6 12-05-2024 12
2 15-05-2024 11
5 22-05-2024 9
0 09-06-2024 4
8 12-06-2024 3
3 16-06-2024 2
4 19-06-2024 1
1 23-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 07-02-2024 39
6 03-04-2024 23
4 17-04-2024 19
7 26-05-2024 8
2 02-06-2024 6
3 09-06-2024 4
9 12-06-2024 3
1 16-06-2024 2
0 19-06-2024 1
5 23-06-2024 0