Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận - Bảng giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Ninh Thuận) lâu chưa về nhất

 • 13 : 458 ngày
 • 98 : 395 ngày
 • 69 : 323 ngày
 • 31 : 305 ngày
 • 17 : 292 ngày
 • 03 : 282 ngày
 • 90 : 263 ngày
 • 74 : 262 ngày
 • 43 : 258 ngày
 • 61 : 254 ngày

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2014 26-09-2014 027149

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 07-04-2023 24
6 28-04-2023 21
2 19-05-2023 18
5 23-06-2023 13
8 21-07-2023 9
7 11-08-2023 6
9 18-08-2023 5
0 25-08-2023 4
3 15-09-2023 1
4 22-09-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 07-04-2023 24
3 12-05-2023 19
6 02-06-2023 16
5 21-07-2023 9
8 04-08-2023 7
9 11-08-2023 6
2 18-08-2023 5
7 01-09-2023 3
4 15-09-2023 1
1 22-09-2023 0