Thống kê giải đặc biệt Phú Yên - Bảng giải đặc biệt xổ số Phú Yên

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Phú Yên

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì Phú Yên) lâu chưa về nhất

 • 35 : 356 ngày
 • 59 : 345 ngày
 • 83 : 323 ngày
 • 76 : 314 ngày
 • 52 : 283 ngày
 • 55 : 276 ngày
 • 14 : 270 ngày
 • 86 : 252 ngày
 • 04 : 242 ngày
 • 98 : 214 ngày

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2019 24-06-2019 621024
Năm 2013 24-06-2013 248261

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 15-01-2024 23
8 12-02-2024 19
6 19-02-2024 18
2 04-03-2024 16
4 22-04-2024 9
5 06-05-2024 7
3 13-05-2024 6
0 03-06-2024 3
9 10-06-2024 2
7 24-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 05-02-2024 20
4 19-02-2024 18
5 04-03-2024 16
0 18-03-2024 14
6 15-04-2024 10
3 06-05-2024 7
1 27-05-2024 4
2 10-06-2024 2
7 17-06-2024 1
9 24-06-2024 0