Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh - Bảng giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

 1. Trang chủ
 2. Thống kê giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì TP Hồ Chí Minh) lâu chưa về nhất

 • 87 : 598 ngày
 • 05 : 426 ngày
 • 02 : 384 ngày
 • 29 : 364 ngày
 • 70 : 290 ngày
 • 60 : 289 ngày
 • 88 : 275 ngày
 • 66 : 271 ngày
 • 79 : 228 ngày
 • 06 : 215 ngày

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 24-06-2023 876536
Năm 2019 24-06-2019 588490
Năm 2017 24-06-2017 860045
Năm 2013 24-06-2013 958681

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 12-02-2024 37
4 25-03-2024 25
7 20-04-2024 18
1 04-05-2024 14
2 13-05-2024 11
5 01-06-2024 6
3 10-06-2024 3
0 15-06-2024 2
8 17-06-2024 1
9 22-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 01-04-2024 23
5 13-04-2024 20
4 20-04-2024 18
6 25-05-2024 8
0 03-06-2024 5
3 08-06-2024 4
7 10-06-2024 3
8 15-06-2024 2
2 17-06-2024 1
1 22-06-2024 0