Thống kê lô gan An Giang - Bộ số lô gan AG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan An Giang

Thống kê lô gan XSAG

Lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35 01-07-2021 30 33
03 11-11-2021 26 26
96 18-11-2021 25 25
36 25-11-2021 24 24
82 02-12-2021 23 23
55 06-01-2022 18 40
19 20-01-2022 16 22
29 20-01-2022 16 23
32 20-01-2022 16 27
00 27-01-2022 15 28
09 27-01-2022 15 28
45 03-02-2022 14 44
59 03-02-2022 14 23
72 17-02-2022 12 31
68 17-02-2022 12 21
17 17-02-2022 12 38
13 24-02-2022 11 36
86 24-02-2022 11 29
39 03-03-2022 10 25

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 23 ngày
02 21 ngày
03 26 ngày
04 27 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 34 ngày
08 25 ngày
09 28 ngày
10 34 ngày
11 30 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 30 ngày
15 23 ngày
16 36 ngày
17 38 ngày
18 22 ngày
19 22 ngày
20 31 ngày
21 31 ngày
22 29 ngày
23 24 ngày
24 33 ngày
25 34 ngày
26 33 ngày
27 35 ngày
28 26 ngày
29 23 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 26 ngày
34 32 ngày
35 33 ngày
36 24 ngày
37 24 ngày
38 23 ngày
39 25 ngày
40 24 ngày
41 25 ngày
42 39 ngày
43 30 ngày
44 38 ngày
45 44 ngày
46 40 ngày
47 29 ngày
48 24 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 39 ngày
52 25 ngày
53 24 ngày
54 35 ngày
55 40 ngày
56 28 ngày
57 24 ngày
58 24 ngày
59 23 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 29 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 26 ngày
68 21 ngày
69 49 ngày
70 31 ngày
71 28 ngày
72 31 ngày
73 43 ngày
74 18 ngày
75 29 ngày
76 29 ngày
77 25 ngày
78 40 ngày
79 30 ngày
80 23 ngày
81 23 ngày
82 23 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 20 ngày
86 29 ngày
87 23 ngày
88 20 ngày
89 23 ngày
90 28 ngày
91 32 ngày
92 26 ngày
93 22 ngày
94 25 ngày
95 32 ngày
96 25 ngày
97 22 ngày
98 42 ngày
99 30 ngày

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 - 86 24-02-2022 11 18
39 - 93 10-03-2022 9 14
79 - 97 17-03-2022 8 21
57 - 75 31-03-2022 6 15
35 - 53 31-03-2022 6 12
24 - 42 07-04-2022 5 21
34 - 43 07-04-2022 5 15
19 - 91 07-04-2022 5 13

Hai số cuối giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 18-08-2011 541
03 24-12-2015 314
33 14-01-2016 311
81 25-08-2016 279
57 06-10-2016 273
55 29-12-2016 261
47 09-03-2017 251
68 23-03-2017 249
31 20-04-2017 245
24 18-05-2017 241

Đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-12-02 23
8 2021-12-16 21
7 2022-02-10 13
2 2022-03-10 9
4 2022-03-17 8
3 2022-03-31 6
1 2022-04-07 5
0 2022-04-28 2
6 2022-05-05 1
5 2022-05-12 0

Đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2021-07-08 29
9 2022-02-03 14
5 2022-02-24 11
0 2022-03-17 8
6 2022-03-24 7
8 2022-03-31 6
2 2022-04-14 4
7 2022-04-21 3
4 2022-05-05 1
1 2022-05-12 0