Thống kê lô gan Bình Dương - Bộ số lô gan BD lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Dương

Thống kê lô gan XSBD

Lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 26-05-2023 26 26
04 26-05-2023 26 26
98 30-06-2023 21 32
65 30-06-2023 21 35
37 30-06-2023 21 30
07 21-07-2023 18 43
61 28-07-2023 17 33
54 18-08-2023 14 22
88 25-08-2023 13 24
52 25-08-2023 13 20
01 01-09-2023 12 42
84 01-09-2023 12 27
38 01-09-2023 12 21
27 01-09-2023 12 23
51 08-09-2023 11 35
68 08-09-2023 11 29
16 15-09-2023 10 30
94 15-09-2023 10 26
24 15-09-2023 10 26
36 15-09-2023 10 23

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 42 ngày
02 26 ngày
03 32 ngày
04 26 ngày
05 28 ngày
06 22 ngày
07 43 ngày
08 23 ngày
09 41 ngày
10 24 ngày
11 19 ngày
12 21 ngày
13 22 ngày
14 26 ngày
15 24 ngày
16 30 ngày
17 22 ngày
18 22 ngày
19 20 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 29 ngày
24 26 ngày
25 22 ngày
26 23 ngày
27 23 ngày
28 27 ngày
29 34 ngày
30 38 ngày
31 34 ngày
32 26 ngày
33 21 ngày
34 34 ngày
35 37 ngày
36 23 ngày
37 30 ngày
38 21 ngày
39 21 ngày
40 25 ngày
41 19 ngày
42 33 ngày
43 26 ngày
44 26 ngày
45 20 ngày
46 24 ngày
47 31 ngày
48 33 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 35 ngày
52 20 ngày
53 22 ngày
54 22 ngày
55 24 ngày
56 25 ngày
57 25 ngày
58 31 ngày
59 20 ngày
60 37 ngày
61 33 ngày
62 26 ngày
63 24 ngày
64 20 ngày
65 35 ngày
66 35 ngày
67 38 ngày
68 29 ngày
69 23 ngày
70 33 ngày
71 32 ngày
72 27 ngày
73 26 ngày
74 25 ngày
75 22 ngày
76 23 ngày
77 27 ngày
78 28 ngày
79 32 ngày
80 37 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 26 ngày
84 27 ngày
85 38 ngày
86 34 ngày
87 31 ngày
88 24 ngày
89 29 ngày
90 39 ngày
91 26 ngày
92 24 ngày
93 31 ngày
94 26 ngày
95 31 ngày
96 23 ngày
97 29 ngày
98 32 ngày
99 26 ngày

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 - 61 15-09-2023 10 13
05 - 50 22-09-2023 9 16
47 - 74 06-10-2023 7 15
24 - 42 13-10-2023 6 16
78 - 87 20-10-2023 5 10
14 - 41 27-10-2023 4 12
15 - 51 27-10-2023 4 14
89 - 98 27-10-2023 4 16
06 - 60 27-10-2023 4 12

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
71 11-03-2016 383
18 25-03-2016 381
22 11-11-2016 348
45 09-12-2016 344
94 30-06-2017 315
54 01-06-2018 267
72 28-09-2018 250
55 19-10-2018 247
34 14-12-2018 239
02 04-01-2019 236

Đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-05-19 27
1 2023-06-09 24
2 2023-07-14 19
5 2023-09-15 10
7 2023-10-13 6
3 2023-10-20 5
8 2023-11-03 3
6 2023-11-10 2
4 2023-11-17 1
9 2023-11-24 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-03-31 34
4 2023-06-09 24
1 2023-07-07 20
3 2023-09-15 10
8 2023-09-29 8
2 2023-10-06 7
7 2023-10-13 6
0 2023-10-20 5
9 2023-11-17 1
6 2023-11-24 0