Thống kê lô gan Bình Định - Bộ số lô gan BDI lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Định

Thống kê lô gan XSBDI

Lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 28-09-2023 29 40
44 02-11-2023 24 24
88 30-11-2023 20 25
72 07-12-2023 19 30
19 21-12-2023 17 26
76 04-01-2024 15 33
03 11-01-2024 14 22
04 18-01-2024 13 24
32 18-01-2024 13 30
85 18-01-2024 13 31
46 25-01-2024 12 33
61 25-01-2024 12 29
13 25-01-2024 12 30
21 01-02-2024 11 29
01 08-02-2024 10 24
55 08-02-2024 10 26

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 24 ngày
02 28 ngày
03 22 ngày
04 24 ngày
05 34 ngày
06 24 ngày
07 27 ngày
08 29 ngày
09 29 ngày
10 35 ngày
11 55 ngày
12 23 ngày
13 30 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 30 ngày
17 53 ngày
18 20 ngày
19 26 ngày
20 27 ngày
21 29 ngày
22 41 ngày
23 34 ngày
24 28 ngày
25 24 ngày
26 33 ngày
27 29 ngày
28 36 ngày
29 23 ngày
30 31 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 24 ngày
34 31 ngày
35 49 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 29 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 36 ngày
43 32 ngày
44 24 ngày
45 29 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 51 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 50 ngày
51 33 ngày
52 48 ngày
53 44 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 31 ngày
57 27 ngày
58 24 ngày
59 26 ngày
60 24 ngày
61 29 ngày
62 22 ngày
63 27 ngày
64 38 ngày
65 30 ngày
66 29 ngày
67 23 ngày
68 28 ngày
69 26 ngày
70 25 ngày
71 30 ngày
72 30 ngày
73 40 ngày
74 27 ngày
75 30 ngày
76 33 ngày
77 24 ngày
78 25 ngày
79 24 ngày
80 24 ngày
81 28 ngày
82 33 ngày
83 38 ngày
84 39 ngày
85 31 ngày
86 31 ngày
87 30 ngày
88 25 ngày
89 33 ngày
90 34 ngày
91 31 ngày
92 25 ngày
93 53 ngày
94 34 ngày
95 33 ngày
96 34 ngày
97 46 ngày
98 21 ngày
99 31 ngày

Cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 - 64 22-02-2024 8 19
58 - 85 22-02-2024 8 14
08 - 80 07-03-2024 6 20
01 - 10 07-03-2024 6 13
37 - 73 07-03-2024 6 16
03 - 30 14-03-2024 5 9
57 - 75 14-03-2024 5 25
67 - 76 14-03-2024 5 14
19 - 91 14-03-2024 5 17

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
92 01-12-2016 381
18 10-08-2017 345
68 21-09-2017 339
46 14-12-2017 327
13 26-04-2018 308
94 14-06-2018 301
01 18-10-2018 283
78 28-02-2019 264
79 05-09-2019 237
33 12-09-2019 236

Đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2023-11-09 23
5 2023-11-23 21
0 2024-01-04 15
3 2024-01-18 13
4 2024-02-15 9
9 2024-02-22 8
1 2024-03-07 6
2 2024-04-04 2
8 2024-04-11 1
6 2024-04-18 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2024-01-04 15
2 2024-01-18 13
4 2024-02-08 10
8 2024-02-15 9
0 2024-02-29 7
7 2024-03-07 6
9 2024-03-21 4
3 2024-03-28 3
1 2024-04-11 1
6 2024-04-18 0