Thống kê lô gan Bạc Liêu - Bộ số lô gan BL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bạc Liêu

Thống kê lô gan XSBL

Lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 15-06-2021 33 33
96 14-12-2021 22 38
56 21-12-2021 21 24
92 04-01-2022 19 41
77 18-01-2022 17 26
38 18-01-2022 17 22
64 25-01-2022 16 17
03 08-02-2022 14 44
60 15-02-2022 13 31
54 15-02-2022 13 29
52 22-02-2022 12 50
62 01-03-2022 11 20
80 01-03-2022 11 29
87 01-03-2022 11 34
88 01-03-2022 11 26
78 08-03-2022 10 30
72 08-03-2022 10 36

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 43 ngày
01 33 ngày
02 37 ngày
03 44 ngày
04 22 ngày
05 31 ngày
06 28 ngày
07 35 ngày
08 25 ngày
09 24 ngày
10 35 ngày
11 34 ngày
12 24 ngày
13 19 ngày
14 36 ngày
15 24 ngày
16 29 ngày
17 35 ngày
18 30 ngày
19 18 ngày
20 24 ngày
21 30 ngày
22 38 ngày
23 19 ngày
24 33 ngày
25 32 ngày
26 30 ngày
27 24 ngày
28 39 ngày
29 58 ngày
30 27 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 27 ngày
35 24 ngày
36 25 ngày
37 28 ngày
38 22 ngày
39 24 ngày
40 36 ngày
41 20 ngày
42 28 ngày
43 29 ngày
44 21 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 35 ngày
48 40 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 17 ngày
51 32 ngày
52 50 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 24 ngày
57 24 ngày
58 25 ngày
59 27 ngày
60 31 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 30 ngày
64 17 ngày
65 51 ngày
66 31 ngày
67 27 ngày
68 20 ngày
69 24 ngày
70 28 ngày
71 44 ngày
72 36 ngày
73 21 ngày
74 49 ngày
75 38 ngày
76 34 ngày
77 26 ngày
78 30 ngày
79 22 ngày
80 29 ngày
81 22 ngày
82 26 ngày
83 34 ngày
84 28 ngày
85 22 ngày
86 21 ngày
87 34 ngày
88 26 ngày
89 26 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 41 ngày
93 23 ngày
94 26 ngày
95 37 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 47 ngày

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 - 87 08-03-2022 10 21
45 - 54 15-03-2022 9 11
29 - 92 22-03-2022 8 23
08 - 80 22-03-2022 8 22
16 - 61 22-03-2022 8 21
69 - 96 29-03-2022 7 16
02 - 20 12-04-2022 5 18
14 - 41 12-04-2022 5 14
89 - 98 12-04-2022 5 19

Hai số cuối giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
35 22-10-2013 428
89 30-09-2014 379
48 08-09-2015 330
52 02-02-2016 309
16 26-07-2016 284
70 09-08-2016 282
80 25-10-2016 271
22 24-01-2017 258
86 29-08-2017 227
40 24-10-2017 219

Đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2021-11-23 25
3 2022-01-25 16
1 2022-02-08 14
5 2022-02-22 12
8 2022-03-22 8
2 2022-04-19 4
4 2022-04-26 3
9 2022-05-03 2
0 2022-05-10 1
6 2022-05-17 0

Đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2021-11-09 27
7 2021-12-21 21
9 2022-01-11 18
0 2022-01-18 17
5 2022-02-08 14
8 2022-02-22 12
1 2022-04-05 6
2 2022-04-26 3
3 2022-05-03 2
6 2022-05-17 0