Thống kê lô gan Bạc Liêu - Bộ số lô gan BL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bạc Liêu

Thống kê lô gan XSBL

Lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 03-10-2023 28 28
76 14-11-2023 22 34
97 21-11-2023 21 21
18 05-12-2023 19 30
59 19-12-2023 17 31
15 26-12-2023 16 24
12 09-01-2024 14 30
53 16-01-2024 13 26
94 16-01-2024 13 26
03 16-01-2024 13 44
78 30-01-2024 11 30
63 30-01-2024 11 30
80 06-02-2024 10 29
02 06-02-2024 10 37

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 43 ngày
01 37 ngày
02 37 ngày
03 44 ngày
04 22 ngày
05 31 ngày
06 28 ngày
07 35 ngày
08 25 ngày
09 24 ngày
10 35 ngày
11 34 ngày
12 30 ngày
13 19 ngày
14 36 ngày
15 24 ngày
16 29 ngày
17 35 ngày
18 30 ngày
19 20 ngày
20 24 ngày
21 30 ngày
22 38 ngày
23 19 ngày
24 33 ngày
25 32 ngày
26 30 ngày
27 24 ngày
28 39 ngày
29 58 ngày
30 27 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 27 ngày
35 33 ngày
36 25 ngày
37 28 ngày
38 22 ngày
39 24 ngày
40 36 ngày
41 20 ngày
42 28 ngày
43 33 ngày
44 33 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 38 ngày
48 40 ngày
49 28 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 17 ngày
51 32 ngày
52 50 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 24 ngày
57 24 ngày
58 27 ngày
59 31 ngày
60 31 ngày
61 34 ngày
62 36 ngày
63 30 ngày
64 17 ngày
65 51 ngày
66 31 ngày
67 27 ngày
68 20 ngày
69 24 ngày
70 28 ngày
71 44 ngày
72 36 ngày
73 21 ngày
74 49 ngày
75 38 ngày
76 34 ngày
77 26 ngày
78 30 ngày
79 22 ngày
80 29 ngày
81 27 ngày
82 26 ngày
83 34 ngày
84 28 ngày
85 22 ngày
86 22 ngày
87 34 ngày
88 39 ngày
89 26 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 41 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 37 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 47 ngày

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 16-01-2024 13 16
14 - 41 13-02-2024 9 17
08 - 80 20-02-2024 8 22
24 - 42 27-02-2024 7 16
79 - 97 05-03-2024 6 17
12 - 21 05-03-2024 6 17
02 - 20 05-03-2024 6 18
67 - 76 12-03-2024 5 18
18 - 81 19-03-2024 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
48 08-09-2015 430
16 26-07-2016 384
34 06-02-2018 304
72 08-05-2018 291
90 26-06-2018 284
56 09-10-2018 269
75 08-01-2019 256
46 29-01-2019 253
79 25-06-2019 232
85 13-08-2019 225

Đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-08-15 35
7 2023-09-05 32
4 2023-12-12 18
9 2024-01-16 13
8 2024-02-27 7
5 2024-03-12 5
3 2024-03-26 3
2 2024-04-02 2
6 2024-04-09 1
0 2024-04-16 0

Đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2024-01-09 14
4 2024-01-16 13
8 2024-02-06 10
1 2024-02-20 8
0 2024-03-05 6
7 2024-03-12 5
2 2024-03-26 3
6 2024-04-02 2
9 2024-04-09 1
5 2024-04-16 0