Thống kê lô gan Bình Phước - Bộ số lô gan BP lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Phước

Thống kê lô gan XSBP

Lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 06-11-2021 27 27
29 08-01-2022 18 36
48 08-01-2022 18 22
84 22-01-2022 16 32
47 29-01-2022 15 31
60 29-01-2022 15 25
69 05-02-2022 14 27
36 19-02-2022 12 22
35 19-02-2022 12 23
82 19-02-2022 12 31
68 19-02-2022 12 28
71 19-02-2022 12 29
64 26-02-2022 11 32
15 26-02-2022 11 23
83 05-03-2022 10 25
90 05-03-2022 10 37

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 36 ngày
01 26 ngày
02 23 ngày
03 34 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 25 ngày
07 31 ngày
08 26 ngày
09 16 ngày
10 45 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 21 ngày
14 29 ngày
15 23 ngày
16 27 ngày
17 30 ngày
18 28 ngày
19 23 ngày
20 25 ngày
21 27 ngày
22 32 ngày
23 46 ngày
24 25 ngày
25 27 ngày
26 42 ngày
27 25 ngày
28 30 ngày
29 36 ngày
30 23 ngày
31 36 ngày
32 17 ngày
33 32 ngày
34 23 ngày
35 23 ngày
36 22 ngày
37 19 ngày
38 27 ngày
39 24 ngày
40 31 ngày
41 49 ngày
42 43 ngày
43 29 ngày
44 28 ngày
45 26 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 22 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 24 ngày
52 40 ngày
53 32 ngày
54 25 ngày
55 25 ngày
56 25 ngày
57 29 ngày
58 33 ngày
59 30 ngày
60 25 ngày
61 26 ngày
62 27 ngày
63 34 ngày
64 32 ngày
65 27 ngày
66 44 ngày
67 41 ngày
68 28 ngày
69 27 ngày
70 27 ngày
71 29 ngày
72 22 ngày
73 24 ngày
74 39 ngày
75 46 ngày
76 23 ngày
77 28 ngày
78 42 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 28 ngày
82 31 ngày
83 25 ngày
84 32 ngày
85 38 ngày
86 26 ngày
87 25 ngày
88 50 ngày
89 27 ngày
90 37 ngày
91 27 ngày
92 26 ngày
93 24 ngày
94 28 ngày
95 27 ngày
96 30 ngày
97 46 ngày
98 31 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 22-01-2022 16 17
38 - 83 12-03-2022 9 16
36 - 63 02-04-2022 6 17
19 - 91 09-04-2022 5 15
68 - 86 09-04-2022 5 11
23 - 32 09-04-2022 5 17
13 - 31 09-04-2022 5 21
46 - 64 16-04-2022 4 15
56 - 65 16-04-2022 4 16
45 - 54 16-04-2022 4 21

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
51 11-01-2014 416
08 11-06-2016 290
68 15-10-2016 272
22 04-02-2017 256
85 04-03-2017 252
45 02-12-2017 213
77 03-02-2018 204
55 17-02-2018 202
42 03-03-2018 200
23 24-03-2018 197

Đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-12-25 20
1 2022-02-12 13
0 2022-03-05 10
2 2022-03-19 8
3 2022-03-26 7
8 2022-04-09 5
7 2022-04-16 4
4 2022-04-23 3
6 2022-05-07 1
5 2022-05-14 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-02-05 14
5 2022-03-05 10
7 2022-03-19 8
4 2022-03-26 7
6 2022-04-09 5
0 2022-04-16 4
9 2022-04-23 3
8 2022-04-30 2
2 2022-05-07 1
3 2022-05-14 0