Thống kê lô gan Bến Tre - Bộ số lô gan BT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bến Tre

Thống kê lô gan XSBT

Lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 31-10-2023 24 24
35 14-11-2023 22 25
95 14-11-2023 22 25
85 21-11-2023 21 24
43 21-11-2023 21 31
53 05-12-2023 19 30
79 02-01-2024 15 25
52 23-01-2024 12 35
83 23-01-2024 12 20
66 30-01-2024 11 26
54 30-01-2024 11 20
15 30-01-2024 11 26
27 06-02-2024 10 26
04 06-02-2024 10 23
16 06-02-2024 10 30

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 42 ngày
01 33 ngày
02 32 ngày
03 33 ngày
04 23 ngày
05 38 ngày
06 25 ngày
07 35 ngày
08 21 ngày
09 29 ngày
10 21 ngày
11 24 ngày
12 31 ngày
13 23 ngày
14 18 ngày
15 26 ngày
16 30 ngày
17 31 ngày
18 29 ngày
19 61 ngày
20 20 ngày
21 32 ngày
22 50 ngày
23 46 ngày
24 23 ngày
25 20 ngày
26 28 ngày
27 26 ngày
28 27 ngày
29 40 ngày
30 34 ngày
31 24 ngày
32 31 ngày
33 20 ngày
34 30 ngày
35 25 ngày
36 26 ngày
37 26 ngày
38 31 ngày
39 22 ngày
40 24 ngày
41 22 ngày
42 40 ngày
43 31 ngày
44 34 ngày
45 30 ngày
46 30 ngày
47 28 ngày
48 25 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 25 ngày
52 35 ngày
53 30 ngày
54 20 ngày
55 21 ngày
56 25 ngày
57 31 ngày
58 32 ngày
59 31 ngày
60 23 ngày
61 42 ngày
62 22 ngày
63 30 ngày
64 20 ngày
65 28 ngày
66 26 ngày
67 28 ngày
68 28 ngày
69 24 ngày
70 32 ngày
71 29 ngày
72 52 ngày
73 31 ngày
74 19 ngày
75 29 ngày
76 30 ngày
77 40 ngày
78 27 ngày
79 25 ngày
80 30 ngày
81 34 ngày
82 35 ngày
83 20 ngày
84 31 ngày
85 24 ngày
86 27 ngày
87 34 ngày
88 28 ngày
89 31 ngày
90 33 ngày
91 34 ngày
92 22 ngày
93 34 ngày
94 24 ngày
95 25 ngày
96 23 ngày
97 26 ngày
98 25 ngày
99 27 ngày

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35 - 53 05-12-2023 19 19
48 - 84 20-02-2024 8 17
59 - 95 27-02-2024 7 20
28 - 82 05-03-2024 6 14
36 - 63 12-03-2024 5 19
45 - 54 12-03-2024 5 16
39 - 93 12-03-2024 5 16
16 - 61 19-03-2024 4 22
13 - 31 19-03-2024 4 14
34 - 43 19-03-2024 4 18

Hai số cuối giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 19-05-2015 446
78 09-06-2015 443
69 29-03-2016 401
97 05-04-2016 400
96 07-11-2017 317
84 05-06-2018 287
98 26-06-2018 284
87 11-09-2018 273
58 16-10-2018 268
21 05-03-2019 248

Đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-08-01 37
0 2023-10-03 28
5 2024-01-02 15
9 2024-02-27 7
8 2024-03-05 6
4 2024-03-12 5
6 2024-03-19 4
7 2024-04-02 2
3 2024-04-09 1
2 2024-04-16 0

Đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2023-10-03 28
8 2023-12-05 19
7 2023-12-12 18
4 2024-01-16 13
6 2024-02-06 10
1 2024-02-27 7
3 2024-03-26 3
2 2024-04-02 2
0 2024-04-09 1
5 2024-04-16 0