Thống kê lô gan Bình Thuận - Bộ số lô gan BTH lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Thuận

Thống kê lô gan XSBTH

Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 08-09-2022 20 29
27 15-09-2022 19 23
99 22-09-2022 18 23
17 06-10-2022 16 39
77 06-10-2022 16 23
65 13-10-2022 15 25
70 20-10-2022 14 31
49 27-10-2022 13 31
56 27-10-2022 13 33
36 03-11-2022 12 46
31 03-11-2022 12 30
63 03-11-2022 12 31
12 10-11-2022 11 38
75 10-11-2022 11 27
74 10-11-2022 11 43
83 10-11-2022 11 45
84 17-11-2022 10 27
43 17-11-2022 10 31

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 32 ngày
02 30 ngày
03 23 ngày
04 29 ngày
05 29 ngày
06 24 ngày
07 24 ngày
08 29 ngày
09 19 ngày
10 25 ngày
11 24 ngày
12 38 ngày
13 21 ngày
14 31 ngày
15 31 ngày
16 22 ngày
17 39 ngày
18 37 ngày
19 33 ngày
20 23 ngày
21 42 ngày
22 22 ngày
23 23 ngày
24 28 ngày
25 21 ngày
26 29 ngày
27 23 ngày
28 30 ngày
29 31 ngày
30 33 ngày
31 30 ngày
32 25 ngày
33 19 ngày
34 26 ngày
35 19 ngày
36 46 ngày
37 25 ngày
38 28 ngày
39 26 ngày
40 29 ngày
41 29 ngày
42 19 ngày
43 31 ngày
44 31 ngày
45 23 ngày
46 24 ngày
47 36 ngày
48 24 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 29 ngày
52 26 ngày
53 28 ngày
54 46 ngày
55 38 ngày
56 33 ngày
57 27 ngày
58 32 ngày
59 34 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 17 ngày
63 31 ngày
64 22 ngày
65 25 ngày
66 34 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 24 ngày
70 31 ngày
71 35 ngày
72 26 ngày
73 34 ngày
74 43 ngày
75 27 ngày
76 25 ngày
77 23 ngày
78 35 ngày
79 28 ngày
80 43 ngày
81 21 ngày
82 28 ngày
83 45 ngày
84 27 ngày
85 19 ngày
86 25 ngày
87 27 ngày
88 43 ngày
89 21 ngày
90 22 ngày
91 44 ngày
92 20 ngày
93 39 ngày
94 36 ngày
95 31 ngày
96 25 ngày
97 39 ngày
98 32 ngày
99 23 ngày

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 27-10-2022 13 16
36 - 63 03-11-2022 12 13
38 - 83 24-11-2022 9 20
17 - 71 08-12-2022 7 24
18 - 81 15-12-2022 6 11
49 - 94 15-12-2022 6 19
46 - 64 29-12-2022 4 13
79 - 97 29-12-2022 4 14
08 - 80 29-12-2022 4 26

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
45 13-03-2014 444
76 05-02-2015 397
77 30-07-2015 372
83 14-01-2016 348
54 09-06-2016 327
58 16-06-2016 326
47 25-08-2016 316
61 01-09-2016 315
25 12-01-2017 296
68 15-06-2017 274

Đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-02-17 49
4 2022-09-22 18
3 2022-10-06 16
9 2022-11-03 12
6 2022-12-01 8
1 2022-12-22 5
2 2022-12-29 4
5 2023-01-12 2
0 2023-01-19 1
8 2023-01-26 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-07-28 26
0 2022-11-03 12
4 2022-11-10 11
7 2022-12-01 8
5 2022-12-08 7
1 2022-12-22 5
8 2023-01-05 3
3 2023-01-12 2
9 2023-01-19 1
2 2023-01-26 0