Thống kê lô gan Cà Mau - Bộ số lô gan CM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Cà Mau

Thống kê lô gan XSCM

Lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57 01-03-2021 21 21
31 17-01-2022 17 33
15 24-01-2022 16 40
11 31-01-2022 15 26
08 12-04-2021 15 31
92 19-04-2021 14 19
13 03-05-2021 12 25
82 03-05-2021 12 24
80 03-05-2021 12 42
58 28-02-2022 11 25
85 10-05-2021 11 23
62 17-05-2021 10 35
34 17-05-2021 10 43

Gan cực đại Cà Mau các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 20 ngày
02 36 ngày
03 35 ngày
04 27 ngày
05 32 ngày
06 29 ngày
07 35 ngày
08 31 ngày
09 28 ngày
10 46 ngày
11 26 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 25 ngày
15 40 ngày
16 32 ngày
17 25 ngày
18 22 ngày
19 27 ngày
20 26 ngày
21 20 ngày
22 25 ngày
23 29 ngày
24 33 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 33 ngày
28 35 ngày
29 25 ngày
30 28 ngày
31 33 ngày
32 41 ngày
33 32 ngày
34 43 ngày
35 31 ngày
36 40 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 32 ngày
40 27 ngày
41 35 ngày
42 40 ngày
43 44 ngày
44 22 ngày
45 33 ngày
46 24 ngày
47 24 ngày
48 28 ngày
49 36 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 31 ngày
52 24 ngày
53 29 ngày
54 27 ngày
55 46 ngày
56 27 ngày
57 21 ngày
58 25 ngày
59 35 ngày
60 22 ngày
61 21 ngày
62 35 ngày
63 26 ngày
64 32 ngày
65 24 ngày
66 37 ngày
67 31 ngày
68 38 ngày
69 31 ngày
70 25 ngày
71 22 ngày
72 19 ngày
73 23 ngày
74 34 ngày
75 23 ngày
76 28 ngày
77 30 ngày
78 17 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 19 ngày
82 24 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 23 ngày
86 32 ngày
87 33 ngày
88 19 ngày
89 28 ngày
90 28 ngày
91 30 ngày
92 19 ngày
93 29 ngày
94 15 ngày
95 28 ngày
96 26 ngày
97 31 ngày
98 37 ngày
99 25 ngày

Cặp lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 03-05-2021 12 16
58 - 85 28-02-2022 11 13
67 - 76 31-05-2021 8 17
29 - 92 07-06-2021 7 13
36 - 63 14-06-2021 6 15
01 - 10 11-04-2022 5 16
16 - 61 21-06-2021 5 16
89 - 98 28-06-2021 4 13
48 - 84 28-06-2021 4 14
09 - 90 28-06-2021 4 13

Hai số cuối giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
62 Số này chưa bao giờ về 652
16 09-12-2013 394
22 14-12-2015 316
52 09-01-2017 233
82 24-04-2017 218
15 22-05-2017 241
57 14-08-2017 202
61 18-09-2017 197
51 29-01-2018 178
27 12-02-2018 176

Đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2021-01-11 28
4 2022-02-07 14
9 2021-05-31 8
2 2022-03-21 8
7 2021-06-21 5
8 2021-06-28 4
6 2021-10-25 2
0 2021-11-01 1
3 2022-05-09 1
5 2022-05-16 0

Đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2020-10-19 40
0 2022-01-03 19
8 2022-02-28 11
1 2021-05-10 11
5 2021-06-21 5
2 2021-07-05 3
6 2021-10-25 2
7 2022-05-09 1
3 2021-11-08 0
4 2022-05-16 0