Thống kê lô gan Cần Thơ - Bộ số lô gan CT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Cần Thơ

Thống kê lô gan XSCT

Lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
50 17-01-2024 22 29
10 07-02-2024 19 32
24 06-03-2024 15 35
35 13-03-2024 14 25
11 13-03-2024 14 32
12 13-03-2024 14 34
16 13-03-2024 14 36
76 27-03-2024 12 34
59 27-03-2024 12 35
23 27-03-2024 12 35
79 03-04-2024 11 46
78 03-04-2024 11 19
14 03-04-2024 11 39
01 10-04-2024 10 27
47 10-04-2024 10 31
31 10-04-2024 10 22

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 27 ngày
04 33 ngày
05 32 ngày
06 28 ngày
07 24 ngày
08 25 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 32 ngày
12 34 ngày
13 29 ngày
14 39 ngày
15 51 ngày
16 36 ngày
17 23 ngày
18 43 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 28 ngày
22 25 ngày
23 35 ngày
24 35 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 42 ngày
28 32 ngày
29 37 ngày
30 26 ngày
31 22 ngày
32 28 ngày
33 29 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 35 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 41 ngày
40 27 ngày
41 28 ngày
42 24 ngày
43 26 ngày
44 41 ngày
45 24 ngày
46 25 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 20 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 24 ngày
52 31 ngày
53 29 ngày
54 41 ngày
55 41 ngày
56 24 ngày
57 32 ngày
58 29 ngày
59 35 ngày
60 21 ngày
61 23 ngày
62 23 ngày
63 22 ngày
64 27 ngày
65 26 ngày
66 27 ngày
67 39 ngày
68 28 ngày
69 30 ngày
70 26 ngày
71 67 ngày
72 61 ngày
73 21 ngày
74 20 ngày
75 19 ngày
76 34 ngày
77 36 ngày
78 19 ngày
79 46 ngày
80 46 ngày
81 36 ngày
82 43 ngày
83 21 ngày
84 24 ngày
85 21 ngày
86 36 ngày
87 25 ngày
88 21 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 21 ngày
92 29 ngày
93 36 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 25 ngày
97 27 ngày
98 27 ngày
99 33 ngày

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 10-04-2024 10 21
79 - 97 17-04-2024 9 16
13 - 31 01-05-2024 7 19
16 - 61 08-05-2024 6 19
89 - 98 08-05-2024 6 13
28 - 82 15-05-2024 5 13
03 - 30 15-05-2024 5 16
36 - 63 15-05-2024 5 14
07 - 70 15-05-2024 5 15

Hai số cuối giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
23 08-07-2009 760
21 01-02-2017 365
26 08-03-2017 360
24 27-09-2017 331
33 20-06-2018 293
07 29-05-2019 244
77 17-07-2019 237
98 14-08-2019 233
17 02-10-2019 226
73 30-10-2019 222

Đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2024-03-06 15
7 2024-03-13 14
1 2024-03-27 12
5 2024-04-10 10
2 2024-04-17 9
3 2024-05-01 7
9 2024-05-08 6
4 2024-06-05 2
6 2024-06-12 1
0 2024-06-19 0

Đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-11-15 31
3 2024-02-14 18
2 2024-03-13 14
9 2024-04-24 8
7 2024-05-01 7
6 2024-05-08 6
8 2024-05-29 3
5 2024-06-05 2
0 2024-06-12 1
4 2024-06-19 0