Thống kê lô gan Đà Lạt - Bộ số lô gan DL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Lạt

Thống kê lô gan XSDL

Lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 16-07-2023 32 32
12 06-08-2023 29 54
74 27-08-2023 26 26
96 17-09-2023 23 27
33 22-10-2023 18 30
86 05-11-2023 16 23
07 26-11-2023 13 26
29 26-11-2023 13 42
92 26-11-2023 13 24
79 03-12-2023 12 36
85 03-12-2023 12 31
61 10-12-2023 11 23
81 10-12-2023 11 28
05 17-12-2023 10 30
09 17-12-2023 10 23
23 17-12-2023 10 36
37 17-12-2023 10 28
42 17-12-2023 10 24
45 17-12-2023 10 31

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 27 ngày
02 25 ngày
03 20 ngày
3 4 ngày
04 50 ngày
05 30 ngày
06 46 ngày
07 26 ngày
08 26 ngày
09 23 ngày
10 27 ngày
11 26 ngày
12 54 ngày
13 21 ngày
14 30 ngày
15 29 ngày
16 25 ngày
17 32 ngày
18 27 ngày
19 30 ngày
20 29 ngày
21 26 ngày
22 33 ngày
23 36 ngày
24 29 ngày
25 47 ngày
26 31 ngày
27 24 ngày
28 26 ngày
29 42 ngày
30 25 ngày
31 29 ngày
32 40 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 22 ngày
36 27 ngày
37 28 ngày
38 35 ngày
39 32 ngày
40 35 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 42 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 29 ngày
47 32 ngày
48 22 ngày
Bộ số Gan cực đại
49 33 ngày
50 42 ngày
51 50 ngày
52 28 ngày
53 28 ngày
54 27 ngày
55 24 ngày
56 35 ngày
57 27 ngày
58 25 ngày
59 29 ngày
60 41 ngày
61 23 ngày
62 25 ngày
63 32 ngày
64 29 ngày
65 23 ngày
66 24 ngày
67 36 ngày
68 32 ngày
69 25 ngày
70 37 ngày
71 23 ngày
72 27 ngày
73 28 ngày
74 26 ngày
75 33 ngày
76 23 ngày
77 31 ngày
78 31 ngày
79 36 ngày
80 54 ngày
81 28 ngày
82 29 ngày
83 24 ngày
84 27 ngày
85 31 ngày
86 23 ngày
87 25 ngày
88 25 ngày
89 24 ngày
90 41 ngày
91 24 ngày
92 24 ngày
93 22 ngày
95 23 ngày
96 27 ngày
97 53 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 - 92 26-11-2023 13 20
68 - 86 14-01-2024 6 23
89 - 98 14-01-2024 6 19
07 - 70 14-01-2024 6 21
59 - 95 21-01-2024 5 17
39 - 93 21-01-2024 5 14
24 - 42 21-01-2024 5 20
12 - 21 28-01-2024 4 18

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
27 21-07-2013 534
50 03-11-2013 519
99 23-03-2014 499
01 08-11-2015 414
82 06-08-2017 323
05 17-09-2017 317
42 03-12-2017 306
86 18-02-2018 295
07 16-09-2018 265
49 18-11-2018 256

Đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2023-09-17 23
9 2023-11-05 16
8 2023-11-19 14
4 2023-12-31 8
6 2024-01-28 4
3 2024-02-04 3
0 2024-02-11 2
1 2024-02-18 1
5 2024-02-18 1
7 2024-02-25 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2023-09-24 22
9 2023-12-10 11
6 2023-12-17 10
0 2024-01-14 6
2 2024-01-28 4
3 2024-01-28 4
4 2024-02-04 3
8 2024-02-11 2
5 2024-02-18 1
1 2024-02-25 0