Thống kê lô gan Đà Lạt - Bộ số lô gan DL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Lạt

Thống kê lô gan XSDL

Lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 05-06-2022 34 50
17 21-08-2022 23 30
44 28-08-2022 22 22
63 02-10-2022 17 32
50 23-10-2022 14 42
78 23-10-2022 14 30
68 30-10-2022 13 32
38 30-10-2022 13 35
34 30-10-2022 13 22
57 30-10-2022 13 27
46 06-11-2022 12 29
16 06-11-2022 12 25
56 13-11-2022 11 35
62 13-11-2022 11 25
77 20-11-2022 10 31
40 20-11-2022 10 35
76 20-11-2022 10 23

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 27 ngày
02 25 ngày
03 20 ngày
04 50 ngày
05 30 ngày
06 46 ngày
07 26 ngày
08 26 ngày
09 23 ngày
10 27 ngày
11 26 ngày
12 54 ngày
13 21 ngày
14 30 ngày
15 29 ngày
16 25 ngày
17 30 ngày
18 26 ngày
19 30 ngày
20 29 ngày
21 26 ngày
22 33 ngày
23 36 ngày
24 29 ngày
25 47 ngày
26 31 ngày
27 24 ngày
28 26 ngày
29 42 ngày
30 25 ngày
31 29 ngày
32 40 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 22 ngày
36 27 ngày
37 28 ngày
38 35 ngày
39 32 ngày
40 35 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 42 ngày
44 22 ngày
45 31 ngày
46 29 ngày
47 32 ngày
48 22 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 50 ngày
52 28 ngày
53 28 ngày
54 26 ngày
55 23 ngày
56 35 ngày
57 27 ngày
58 25 ngày
59 29 ngày
60 41 ngày
61 23 ngày
62 25 ngày
63 32 ngày
64 29 ngày
65 23 ngày
66 24 ngày
67 36 ngày
68 32 ngày
69 25 ngày
70 37 ngày
71 23 ngày
72 23 ngày
73 28 ngày
74 26 ngày
75 33 ngày
76 23 ngày
77 31 ngày
78 30 ngày
79 36 ngày
80 54 ngày
81 28 ngày
82 29 ngày
83 24 ngày
84 27 ngày
85 21 ngày
86 23 ngày
87 25 ngày
88 25 ngày
89 24 ngày
90 41 ngày
91 24 ngày
92 24 ngày
93 22 ngày
94 29 ngày
95 23 ngày
96 27 ngày
97 53 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 20-11-2022 10 13
17 - 71 04-12-2022 8 13
05 - 50 11-12-2022 7 15
38 - 83 11-12-2022 7 13
24 - 42 11-12-2022 7 20
57 - 75 18-12-2022 6 15
36 - 63 18-12-2022 6 13
46 - 64 25-12-2022 5 20
01 - 10 01-01-2023 4 15
18 - 81 01-01-2023 4 14

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
27 21-07-2013 478
50 03-11-2013 463
99 23-03-2014 443
01 08-11-2015 358
51 21-08-2016 317
20 23-07-2017 269
82 06-08-2017 267
93 03-09-2017 263
05 17-09-2017 261
43 24-09-2017 260

Đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-01-09 55
2 2022-06-19 32
4 2022-10-09 16
5 2022-11-06 12
6 2022-11-27 9
8 2022-12-18 6
0 2023-01-08 3
9 2023-01-15 2
1 2023-01-22 1
3 2023-01-29 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-09-18 19
1 2022-10-16 15
8 2022-11-06 12
0 2022-11-13 11
5 2022-12-11 7
3 2023-01-01 4
9 2023-01-08 3
6 2023-01-15 2
4 2023-01-22 1
2 2023-01-29 0