Thống kê lô gan Đắc Lắc - Bộ số lô gan DLK lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đắc Lắc

Thống kê lô gan XSDLK

Lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 11-04-2023 33 33
22 04-07-2023 21 26
26 18-07-2023 19 27
83 25-07-2023 18 28
47 01-08-2023 17 26
53 08-08-2023 16 35
95 15-08-2023 15 22
29 15-08-2023 15 20
73 05-09-2023 12 28
80 12-09-2023 11 21
99 19-09-2023 10 30
24 19-09-2023 10 33
17 19-09-2023 10 23
28 19-09-2023 10 38

Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 33 ngày
02 40 ngày
03 21 ngày
04 25 ngày
05 33 ngày
06 38 ngày
07 25 ngày
08 24 ngày
09 24 ngày
10 20 ngày
11 36 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 22 ngày
15 32 ngày
16 29 ngày
17 23 ngày
18 33 ngày
19 33 ngày
20 26 ngày
21 45 ngày
22 26 ngày
23 31 ngày
24 33 ngày
25 49 ngày
26 27 ngày
27 30 ngày
28 38 ngày
29 20 ngày
30 29 ngày
31 39 ngày
32 27 ngày
33 22 ngày
34 36 ngày
35 30 ngày
36 22 ngày
37 46 ngày
38 25 ngày
39 23 ngày
40 30 ngày
41 28 ngày
42 30 ngày
43 20 ngày
44 50 ngày
45 28 ngày
46 22 ngày
47 26 ngày
48 43 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 27 ngày
52 22 ngày
53 35 ngày
54 23 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 28 ngày
60 29 ngày
61 26 ngày
62 20 ngày
63 32 ngày
64 28 ngày
65 40 ngày
66 21 ngày
67 22 ngày
68 30 ngày
69 42 ngày
70 56 ngày
71 53 ngày
72 28 ngày
73 28 ngày
74 24 ngày
75 28 ngày
76 24 ngày
77 28 ngày
78 20 ngày
79 27 ngày
80 21 ngày
81 44 ngày
82 27 ngày
83 28 ngày
84 34 ngày
85 26 ngày
86 41 ngày
87 38 ngày
88 32 ngày
89 24 ngày
90 29 ngày
91 41 ngày
92 25 ngày
93 19 ngày
94 29 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 33 ngày
98 29 ngày
99 30 ngày

Cặp lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 - 91 24-10-2023 5 15
59 - 95 24-10-2023 5 15
37 - 73 24-10-2023 5 19
26 - 62 24-10-2023 5 14
67 - 76 31-10-2023 4 18
34 - 43 07-11-2023 3 13
28 - 82 07-11-2023 3 21
01 - 10 07-11-2023 3 12
46 - 64 07-11-2023 3 12
57 - 75 07-11-2023 3 17

Hai số cuối giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
15 07-07-2015 433
08 26-01-2016 404
37 01-11-2016 364
77 06-06-2017 333
00 01-08-2017 325
05 03-04-2018 290
64 17-04-2018 288
06 29-01-2019 247
96 19-02-2019 244
45 07-05-2019 233

Đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-05-16 28
7 2023-09-26 9
8 2023-10-03 8
6 2023-10-10 7
2 2023-10-24 5
4 2023-10-31 4
3 2023-11-07 3
5 2023-11-14 2
0 2023-11-21 1
9 2023-11-28 0

Đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-08-22 14
6 2023-09-05 12
5 2023-09-12 11
8 2023-10-03 8
7 2023-10-17 6
9 2023-10-31 4
2 2023-11-07 3
1 2023-11-14 2
4 2023-11-21 1
3 2023-11-28 0