Thống kê lô gan Đắc Lắc - Bộ số lô gan DLK lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đắc Lắc

Thống kê lô gan XSDLK

Lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 24-08-2021 38 38
48 19-10-2021 30 43
94 30-11-2021 24 29
88 07-12-2021 23 32
70 28-12-2021 20 29
82 18-01-2022 17 27
07 18-01-2022 17 25
52 08-02-2022 14 20
29 15-02-2022 13 18
40 15-02-2022 13 23
23 22-02-2022 12 31
64 22-02-2022 12 26
62 22-02-2022 12 20
05 01-03-2022 11 33
51 08-03-2022 10 27

Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 32 ngày
02 40 ngày
03 21 ngày
04 18 ngày
05 33 ngày
06 38 ngày
07 25 ngày
08 24 ngày
09 24 ngày
10 20 ngày
11 36 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 21 ngày
15 32 ngày
16 29 ngày
17 23 ngày
18 33 ngày
19 30 ngày
20 26 ngày
21 45 ngày
22 26 ngày
23 31 ngày
24 33 ngày
25 49 ngày
26 27 ngày
27 30 ngày
28 31 ngày
29 18 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 22 ngày
34 36 ngày
35 30 ngày
36 22 ngày
37 46 ngày
38 25 ngày
39 23 ngày
40 23 ngày
41 28 ngày
42 27 ngày
43 20 ngày
44 50 ngày
45 28 ngày
46 22 ngày
47 26 ngày
48 43 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 27 ngày
52 20 ngày
53 35 ngày
54 23 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 28 ngày
60 29 ngày
61 20 ngày
62 20 ngày
63 32 ngày
64 26 ngày
65 40 ngày
66 21 ngày
67 22 ngày
68 30 ngày
69 38 ngày
70 29 ngày
71 53 ngày
72 28 ngày
73 28 ngày
74 24 ngày
75 28 ngày
76 24 ngày
77 28 ngày
78 20 ngày
79 27 ngày
80 21 ngày
81 44 ngày
82 27 ngày
83 28 ngày
84 34 ngày
85 21 ngày
86 41 ngày
87 38 ngày
88 32 ngày
89 24 ngày
90 29 ngày
91 41 ngày
92 25 ngày
93 19 ngày
94 29 ngày
95 19 ngày
96 27 ngày
97 31 ngày
98 29 ngày
99 30 ngày

Cặp lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 18-01-2022 17 17
46 - 64 15-03-2022 9 11
29 - 92 29-03-2022 7 15
13 - 31 29-03-2022 7 18
26 - 62 05-04-2022 6 14
18 - 81 05-04-2022 6 22
01 - 10 12-04-2022 5 12
47 - 74 12-04-2022 5 13
08 - 80 19-04-2022 4 14
59 - 95 19-04-2022 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
74 15-05-2012 517
25 15-10-2013 443
15 07-07-2015 353
53 03-11-2015 336
08 26-01-2016 324
13 08-03-2016 318
34 22-03-2016 316
37 01-11-2016 284
51 07-02-2017 270
77 06-06-2017 253

Đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2021-11-02 28
6 2022-01-25 16
3 2022-02-08 14
4 2022-03-22 8
9 2022-03-29 7
7 2022-04-12 5
1 2022-04-26 3
2 2022-05-03 2
5 2022-05-10 1
8 2022-05-17 0

Đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2021-12-14 22
5 2022-02-08 14
9 2022-02-15 13
2 2022-03-29 7
6 2022-04-05 6
1 2022-04-12 5
7 2022-04-26 3
8 2022-05-03 2
0 2022-05-10 1
3 2022-05-17 0