Thống kê lô gan Đồng Nai - Bộ số lô gan DN lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đồng Nai

Thống kê lô gan XSDN

Lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
52 24-05-2023 26 30
08 21-06-2023 22 29
98 12-07-2023 19 28
80 12-07-2023 19 22
26 02-08-2023 16 30
39 16-08-2023 14 39
69 30-08-2023 12 40
47 30-08-2023 12 28
30 30-08-2023 12 25
61 06-09-2023 11 39
88 06-09-2023 11 25
59 13-09-2023 10 28
95 13-09-2023 10 24
31 13-09-2023 10 33

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 19 ngày
01 28 ngày
02 26 ngày
03 21 ngày
04 24 ngày
05 26 ngày
06 32 ngày
07 21 ngày
08 29 ngày
09 43 ngày
10 19 ngày
11 23 ngày
12 44 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 26 ngày
16 23 ngày
17 23 ngày
18 30 ngày
19 27 ngày
20 23 ngày
21 25 ngày
22 46 ngày
23 21 ngày
24 26 ngày
25 26 ngày
26 30 ngày
27 29 ngày
28 22 ngày
29 23 ngày
30 25 ngày
31 33 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 34 ngày
35 23 ngày
36 31 ngày
37 24 ngày
38 28 ngày
39 39 ngày
40 29 ngày
41 41 ngày
42 39 ngày
43 28 ngày
44 22 ngày
45 22 ngày
46 24 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 41 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 24 ngày
54 22 ngày
55 29 ngày
56 26 ngày
57 28 ngày
58 25 ngày
59 28 ngày
60 34 ngày
61 39 ngày
62 23 ngày
63 26 ngày
64 44 ngày
65 23 ngày
66 31 ngày
67 22 ngày
68 27 ngày
69 40 ngày
70 58 ngày
71 26 ngày
72 26 ngày
73 27 ngày
74 31 ngày
75 42 ngày
76 32 ngày
77 24 ngày
78 24 ngày
79 23 ngày
80 22 ngày
81 26 ngày
82 26 ngày
83 30 ngày
84 35 ngày
85 31 ngày
86 32 ngày
87 31 ngày
88 25 ngày
89 23 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 25 ngày
93 40 ngày
94 33 ngày
95 24 ngày
96 34 ngày
97 30 ngày
98 28 ngày
99 25 ngày

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 12-07-2023 19 20
59 - 95 13-09-2023 10 12
25 - 52 27-09-2023 8 20
69 - 96 27-09-2023 8 17
26 - 62 04-10-2023 7 17
89 - 98 11-10-2023 6 14
15 - 51 11-10-2023 6 13
35 - 53 11-10-2023 6 14
46 - 64 18-10-2023 5 15

Hai số cuối giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 04-02-2009 753
39 31-12-2014 445
62 04-03-2015 436
52 25-03-2015 433
12 02-03-2016 384
16 02-11-2016 349
22 28-12-2016 341
24 10-05-2017 322
13 04-10-2017 301
10 13-12-2017 291

Đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2023-03-22 35
2 2023-05-10 28
5 2023-05-31 25
6 2023-08-02 16
3 2023-09-27 8
8 2023-10-04 7
7 2023-10-25 4
1 2023-11-01 3
0 2023-11-08 2
4 2023-11-22 0

Đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-07-12 19
3 2023-08-23 13
2 2023-09-13 10
7 2023-09-27 8
4 2023-10-11 6
6 2023-10-18 5
9 2023-11-01 3
1 2023-11-08 2
8 2023-11-15 1
0 2023-11-22 0