Thống kê lô gan Đồng Nai - Bộ số lô gan DN lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đồng Nai

Thống kê lô gan XSDN

Lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 27-04-2022 22 27
92 27-04-2022 22 23
55 04-05-2022 21 27
54 08-06-2022 16 22
79 08-06-2022 16 23
01 15-06-2022 15 28
61 15-06-2022 15 30
71 22-06-2022 14 26
07 22-06-2022 14 15
83 22-06-2022 14 27
85 06-07-2022 12 31
27 06-07-2022 12 25
47 06-07-2022 12 28
18 06-07-2022 12 30
90 20-07-2022 10 24
14 20-07-2022 10 25
34 20-07-2022 10 34
11 20-07-2022 10 23
62 20-07-2022 10 23
10 20-07-2022 10 19

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 19 ngày
01 28 ngày
02 26 ngày
03 21 ngày
04 24 ngày
05 26 ngày
06 32 ngày
07 15 ngày
08 29 ngày
09 43 ngày
10 19 ngày
11 23 ngày
12 44 ngày
13 29 ngày
14 25 ngày
15 26 ngày
16 23 ngày
17 23 ngày
18 30 ngày
19 27 ngày
20 23 ngày
21 25 ngày
22 46 ngày
23 21 ngày
24 26 ngày
25 26 ngày
26 30 ngày
27 25 ngày
28 22 ngày
29 23 ngày
30 25 ngày
31 33 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 34 ngày
35 23 ngày
36 31 ngày
37 24 ngày
38 28 ngày
39 39 ngày
40 29 ngày
41 41 ngày
42 39 ngày
43 28 ngày
44 22 ngày
45 22 ngày
46 24 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 41 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 24 ngày
54 22 ngày
55 27 ngày
56 26 ngày
57 28 ngày
58 25 ngày
59 28 ngày
60 34 ngày
61 30 ngày
62 23 ngày
63 26 ngày
64 44 ngày
65 23 ngày
66 31 ngày
67 22 ngày
68 27 ngày
69 32 ngày
70 58 ngày
71 26 ngày
72 26 ngày
73 27 ngày
74 31 ngày
75 42 ngày
76 32 ngày
77 24 ngày
78 24 ngày
79 23 ngày
80 22 ngày
81 26 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 35 ngày
85 31 ngày
86 32 ngày
87 31 ngày
88 25 ngày
89 23 ngày
90 24 ngày
91 23 ngày
92 23 ngày
93 40 ngày
94 33 ngày
95 24 ngày
96 34 ngày
97 30 ngày
98 28 ngày
99 25 ngày

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 20-07-2022 10 14
06 - 60 10-08-2022 7 13
18 - 81 17-08-2022 6 13
24 - 42 24-08-2022 5 14
78 - 87 24-08-2022 5 13
27 - 72 24-08-2022 5 22
46 - 64 31-08-2022 4 15
59 - 95 31-08-2022 4 15
29 - 92 31-08-2022 4 11
34 - 43 07-09-2022 3 14

Hai số cuối giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 04-02-2009 693
61 02-04-2014 424
39 31-12-2014 385
62 04-03-2015 376
52 25-03-2015 373
58 15-07-2015 357
89 05-08-2015 354
12 02-03-2016 324
16 02-11-2016 289
22 28-12-2016 281

Đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2022-02-09 33
1 2022-04-13 24
9 2022-04-20 23
8 2022-06-15 15
4 2022-06-29 13
6 2022-08-03 8
0 2022-08-10 7
2 2022-09-14 2
7 2022-09-21 1
3 2022-09-28 0

Đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-03-23 27
2 2022-05-18 19
8 2022-06-15 15
6 2022-07-20 10
4 2022-07-27 9
9 2022-08-10 7
3 2022-08-17 6
5 2022-08-24 5
7 2022-08-31 4
0 2022-09-28 0