Thống kê lô gan Đà Nẵng - Bộ số lô gan DNG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô gan XSDNG

Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 06-03-2024 31 32
06 17-04-2024 19 44
64 20-04-2024 18 31
17 27-04-2024 16 24
77 27-04-2024 16 37
56 01-05-2024 15 29
11 04-05-2024 14 32
69 08-05-2024 13 36
21 08-05-2024 13 31
84 11-05-2024 12 28
53 18-05-2024 10 37
46 18-05-2024 10 41

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
03 23 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 44 ngày
07 23 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 43 ngày
11 32 ngày
12 44 ngày
13 33 ngày
14 28 ngày
15 26 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 33 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 31 ngày
22 32 ngày
23 28 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 33 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 31 ngày
45 30 ngày
46 41 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 29 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 36 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 31 ngày
65 27 ngày
66 40 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 37 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 36 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
91 31 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 - 64 18-05-2024 10 13
89 - 98 25-05-2024 8 21
69 - 96 25-05-2024 8 17
26 - 62 25-05-2024 8 22
14 - 41 01-06-2024 6 14
25 - 52 08-06-2024 4 16
57 - 75 08-06-2024 4 15
01 - 10 12-06-2024 3 18
48 - 84 12-06-2024 3 13

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
81 06-01-2018 661
92 23-06-2018 613
12 05-10-2019 479
95 08-01-2020 452
80 31-10-2020 374
25 31-03-2021 331
37 18-12-2021 262
11 05-02-2022 248
73 19-02-2022 244
28 02-03-2022 241

Đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2024-01-17 45
3 2024-02-24 34
5 2024-05-15 11
4 2024-05-18 10
2 2024-05-25 8
6 2024-06-08 4
1 2024-06-12 3
0 2024-06-15 2
9 2024-06-19 1
7 2024-06-22 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2024-03-20 27
1 2024-04-13 20
5 2024-05-04 14
2 2024-05-15 11
6 2024-05-25 8
4 2024-06-01 6
3 2024-06-08 4
8 2024-06-15 2
0 2024-06-19 1
9 2024-06-22 0