Thống kê lô gan Đà Nẵng - Bộ số lô gan DNG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô gan XSDNG

Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 01-10-2022 34 43
81 05-10-2022 33 36
73 08-10-2022 32 44
18 15-10-2022 30 30
04 30-11-2022 17 26
52 30-11-2022 17 29
14 30-11-2022 17 28
99 07-12-2022 15 40
48 10-12-2022 14 36
78 10-12-2022 14 58
72 10-12-2022 14 27
89 14-12-2022 13 32
00 17-12-2022 12 29
60 21-12-2022 11 36
34 24-12-2022 10 35
47 24-12-2022 10 31
70 24-12-2022 10 40

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
03 23 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 44 ngày
07 21 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 32 ngày
11 27 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 28 ngày
15 26 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 30 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 31 ngày
22 32 ngày
23 28 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 33 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 31 ngày
45 30 ngày
46 41 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 28 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 36 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 30 ngày
65 27 ngày
66 40 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 29 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 36 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
91 31 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 08-10-2022 32 32
18 - 81 15-10-2022 30 30
07 - 70 28-12-2022 9 17
78 - 87 31-12-2022 8 22
89 - 98 04-01-2023 7 21
27 - 72 04-01-2023 7 15
13 - 31 04-01-2023 7 16
68 - 86 07-01-2023 6 19
47 - 74 11-01-2023 5 20

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
81 06-01-2018 515
92 23-06-2018 467
74 14-07-2018 461
77 08-09-2018 445
41 24-11-2018 423
58 06-04-2019 385
72 21-08-2019 346
12 05-10-2019 333
49 20-11-2019 320
95 08-01-2020 306

Đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-11-02 25
8 2022-11-05 24
1 2022-12-21 11
5 2022-12-24 10
6 2022-12-31 8
3 2023-01-07 6
2 2023-01-11 5
0 2023-01-18 3
7 2023-01-21 2
9 2023-01-28 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-11-16 21
3 2022-11-19 20
4 2022-12-17 12
7 2022-12-28 9
2 2022-12-31 8
5 2023-01-14 4
1 2023-01-18 3
9 2023-01-21 2
0 2023-01-25 1
6 2023-01-28 0