Thống kê lô gan Đắc Nông - Bộ số lô gan DNO lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đắc Nông

Thống kê lô gan XSDNO

Lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
95 25-03-2023 26 26
04 01-04-2023 25 27
85 22-04-2023 22 22
62 22-04-2023 22 28
59 29-04-2023 21 33
40 13-05-2023 19 47
10 13-05-2023 19 28
82 10-06-2023 15 26
23 24-06-2023 13 41
97 01-07-2023 12 28
74 08-07-2023 11 24
29 08-07-2023 11 47
64 08-07-2023 11 24
47 15-07-2023 10 21

Gan cực đại Đắc Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 26 ngày
02 33 ngày
03 37 ngày
04 27 ngày
05 23 ngày
06 25 ngày
07 29 ngày
08 23 ngày
09 27 ngày
10 28 ngày
11 21 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 24 ngày
15 30 ngày
16 30 ngày
17 41 ngày
18 21 ngày
19 38 ngày
20 31 ngày
21 23 ngày
22 33 ngày
23 41 ngày
24 25 ngày
25 22 ngày
26 36 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 47 ngày
30 26 ngày
31 25 ngày
32 33 ngày
33 21 ngày
34 32 ngày
35 30 ngày
36 24 ngày
37 22 ngày
38 26 ngày
39 33 ngày
40 47 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 38 ngày
44 26 ngày
45 22 ngày
46 41 ngày
47 21 ngày
48 34 ngày
49 48 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 26 ngày
54 33 ngày
55 22 ngày
56 22 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 33 ngày
60 23 ngày
61 32 ngày
62 28 ngày
63 30 ngày
64 24 ngày
65 30 ngày
66 23 ngày
67 44 ngày
68 43 ngày
69 31 ngày
70 31 ngày
71 21 ngày
72 26 ngày
73 32 ngày
74 24 ngày
75 44 ngày
76 47 ngày
77 25 ngày
78 31 ngày
79 24 ngày
80 32 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 32 ngày
84 29 ngày
85 22 ngày
86 26 ngày
87 20 ngày
88 30 ngày
89 20 ngày
90 27 ngày
91 23 ngày
92 22 ngày
93 25 ngày
94 32 ngày
95 26 ngày
96 34 ngày
97 28 ngày
98 35 ngày
99 19 ngày

Cặp lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59 - 95 29-04-2023 21 21
04 - 40 13-05-2023 19 19
47 - 74 15-07-2023 10 15
29 - 92 22-07-2023 9 15
28 - 82 29-07-2023 8 19
19 - 91 05-08-2023 7 20
01 - 10 12-08-2023 6 17
16 - 61 12-08-2023 6 17
06 - 60 12-08-2023 6 19
45 - 54 19-08-2023 5 13

Hai số cuối giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 20-10-2012 564
10 21-05-2016 378
23 18-02-2017 339
50 22-07-2017 317
12 21-10-2017 304
35 28-04-2018 277
22 05-05-2018 276
45 08-09-2018 258
16 10-11-2018 249
42 08-12-2018 245

Đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2023-05-27 17
2 2023-07-08 11
7 2023-07-15 10
0 2023-07-22 9
4 2023-08-05 7
3 2023-08-26 4
6 2023-09-02 3
1 2023-09-09 2
5 2023-09-16 1
8 2023-09-23 0

Đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-01-07 37
7 2023-06-24 13
2 2023-07-01 12
0 2023-07-15 10
9 2023-07-29 8
3 2023-08-26 4
8 2023-09-02 3
4 2023-09-09 2
5 2023-09-16 1
1 2023-09-23 0