Thống kê lô gan Đồng Tháp - Bộ số lô gan DT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đồng Tháp

Thống kê lô gan XSDT

Lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 27-06-2022 31 31
66 08-08-2022 25 29
37 15-08-2022 24 47
28 26-09-2022 18 23
93 03-10-2022 17 29
80 10-10-2022 16 21
90 17-10-2022 15 19
30 17-10-2022 15 28
14 07-11-2022 12 17
95 14-11-2022 11 17
18 21-11-2022 10 27

Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 35 ngày
02 21 ngày
03 31 ngày
04 31 ngày
05 20 ngày
06 17 ngày
07 32 ngày
08 28 ngày
09 38 ngày
10 34 ngày
11 31 ngày
12 25 ngày
13 28 ngày
14 17 ngày
15 31 ngày
16 26 ngày
17 40 ngày
18 27 ngày
19 24 ngày
20 28 ngày
21 26 ngày
22 28 ngày
23 21 ngày
24 21 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 25 ngày
28 23 ngày
29 19 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 29 ngày
33 37 ngày
34 21 ngày
35 22 ngày
36 33 ngày
37 47 ngày
38 27 ngày
39 40 ngày
40 36 ngày
41 34 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 30 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 29 ngày
48 35 ngày
49 37 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 34 ngày
52 31 ngày
53 32 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 23 ngày
59 37 ngày
60 26 ngày
61 31 ngày
62 27 ngày
63 27 ngày
64 34 ngày
65 21 ngày
66 29 ngày
67 34 ngày
68 29 ngày
69 25 ngày
70 35 ngày
71 25 ngày
72 35 ngày
73 35 ngày
74 29 ngày
75 33 ngày
76 16 ngày
77 21 ngày
78 29 ngày
79 30 ngày
80 21 ngày
81 32 ngày
82 34 ngày
83 42 ngày
84 26 ngày
85 23 ngày
86 22 ngày
87 28 ngày
88 22 ngày
89 31 ngày
90 19 ngày
91 25 ngày
92 50 ngày
93 29 ngày
94 19 ngày
95 17 ngày
96 31 ngày
97 32 ngày
98 31 ngày
99 26 ngày

Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 - 82 19-12-2022 6 13
46 - 64 19-12-2022 6 16
25 - 52 19-12-2022 6 14
03 - 30 26-12-2022 5 28
58 - 85 26-12-2022 5 10
13 - 31 26-12-2022 5 13
16 - 61 26-12-2022 5 14
19 - 91 26-12-2022 5 13
01 - 10 02-01-2023 4 13
34 - 43 09-01-2023 3 15

Hai số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
17 04-05-2009 698
97 19-09-2011 574
89 15-12-2014 405
36 04-04-2016 337
13 07-11-2016 306
33 26-12-2016 299
50 24-04-2017 282
66 01-05-2017 281
07 23-04-2018 230
70 23-07-2018 217

Đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-08-01 26
9 2022-09-26 18
4 2022-10-31 13
5 2022-11-14 11
3 2022-12-19 6
7 2023-01-02 4
2 2023-01-09 3
0 2023-01-16 2
8 2023-01-23 1
1 2023-01-30 0

Đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-08-08 25
8 2022-10-24 14
4 2022-11-28 9
2 2022-12-19 6
9 2022-12-26 5
7 2023-01-02 4
3 2023-01-09 3
0 2023-01-16 2
1 2023-01-23 1
5 2023-01-30 0