Thống kê lô gan Gia Lai - Bộ số lô gan GL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Gia Lai

Thống kê lô gan XSGL

Lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 17-11-2023 26 26
12 29-12-2023 20 30
19 26-01-2024 16 36
21 02-02-2024 15 36
48 09-02-2024 14 23
41 09-02-2024 14 26
65 09-02-2024 14 50
66 09-02-2024 14 37
81 09-02-2024 14 20
98 16-02-2024 13 28
57 16-02-2024 13 31
68 23-02-2024 12 24
04 23-02-2024 12 34
92 01-03-2024 11 26
62 01-03-2024 11 35
59 08-03-2024 10 29

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 31 ngày
04 34 ngày
05 31 ngày
06 27 ngày
07 33 ngày
08 24 ngày
09 26 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 26 ngày
14 27 ngày
15 28 ngày
16 54 ngày
17 19 ngày
18 30 ngày
19 36 ngày
20 22 ngày
21 36 ngày
22 22 ngày
23 25 ngày
24 50 ngày
25 35 ngày
26 30 ngày
27 32 ngày
28 46 ngày
29 31 ngày
30 49 ngày
31 37 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 27 ngày
35 37 ngày
36 38 ngày
37 34 ngày
38 32 ngày
39 23 ngày
40 36 ngày
41 26 ngày
42 37 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 23 ngày
49 29 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 30 ngày
51 27 ngày
52 24 ngày
53 22 ngày
54 34 ngày
55 32 ngày
56 34 ngày
57 31 ngày
58 26 ngày
59 29 ngày
60 30 ngày
61 35 ngày
62 35 ngày
63 27 ngày
64 26 ngày
65 50 ngày
66 37 ngày
67 23 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 32 ngày
71 20 ngày
72 20 ngày
73 22 ngày
74 28 ngày
75 26 ngày
76 31 ngày
77 33 ngày
78 22 ngày
79 37 ngày
80 25 ngày
81 20 ngày
82 27 ngày
83 30 ngày
84 25 ngày
85 26 ngày
86 22 ngày
87 33 ngày
88 26 ngày
89 27 ngày
90 40 ngày
91 27 ngày
92 26 ngày
93 28 ngày
94 33 ngày
95 25 ngày
96 46 ngày
97 38 ngày
98 28 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 - 21 02-02-2024 15 26
18 - 81 15-03-2024 9 15
04 - 40 22-03-2024 8 36
07 - 70 22-03-2024 8 20
14 - 41 22-03-2024 8 14
68 - 86 29-03-2024 7 10
59 - 95 05-04-2024 6 14
34 - 43 12-04-2024 5 11
08 - 80 12-04-2024 5 17
45 - 54 12-04-2024 5 15

Hai số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
22 15-05-2015 467
62 25-12-2015 435
55 11-03-2016 424
85 24-02-2017 374
97 03-03-2017 373
57 28-04-2017 365
38 07-07-2017 355
29 01-09-2017 347
69 12-07-2019 250
23 26-07-2019 248

Đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-12-01 24
5 2023-12-15 22
1 2024-01-26 16
2 2024-03-22 8
6 2024-04-12 5
9 2024-04-19 4
8 2024-04-26 3
7 2024-05-03 2
4 2024-05-10 1
3 2024-05-17 0

Đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2024-03-01 11
3 2024-03-08 10
4 2024-03-15 9
8 2024-03-29 7
6 2024-04-05 6
7 2024-04-12 5
1 2024-04-19 4
9 2024-04-26 3
5 2024-05-03 2
2 2024-05-17 0