Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh - Bộ số lô gan HCM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh

Thống kê lô gan XSHCM

Lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
70 13-04-2024 20 33
15 13-04-2024 20 27
40 20-04-2024 18 28
67 27-04-2024 16 28
88 29-04-2024 15 37
30 04-05-2024 14 26
34 11-05-2024 12 38
64 11-05-2024 12 39
29 11-05-2024 12 33
90 13-05-2024 11 32
24 13-05-2024 11 42
49 13-05-2024 11 30
41 18-05-2024 10 32

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 33 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 31 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 33 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 26 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 41 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 32 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 - 20 01-06-2024 6 299
58 - 85 01-06-2024 6 22
67 - 76 01-06-2024 6 18
59 - 95 03-06-2024 5 22
29 - 92 03-06-2024 5 18
34 - 43 03-06-2024 5 299
14 - 41 03-06-2024 5 16
03 - 30 08-06-2024 4 20
24 - 42 08-06-2024 4 21
45 - 54 10-06-2024 3 16

Hai số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
87 19-05-2018 598
05 11-01-2020 426
02 04-07-2020 384
29 12-09-2020 364
70 29-05-2021 290
60 31-05-2021 289
88 01-11-2021 275
66 15-11-2021 271
79 16-04-2022 228
06 30-05-2022 215

Đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2024-02-12 37
4 2024-03-25 25
7 2024-04-20 18
1 2024-05-04 14
2 2024-05-13 11
5 2024-06-01 6
3 2024-06-10 3
0 2024-06-15 2
8 2024-06-17 1
9 2024-06-22 0

Đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2024-04-01 23
5 2024-04-13 20
4 2024-04-20 18
6 2024-05-25 8
0 2024-06-03 5
3 2024-06-08 4
7 2024-06-10 3
8 2024-06-15 2
2 2024-06-17 1
1 2024-06-22 0