Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh - Bộ số lô gan HCM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh

Thống kê lô gan XSHCM

Lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
77 23-01-2023 35 35
11 11-03-2023 22 31
93 13-03-2023 21 28
59 18-03-2023 20 28
87 25-03-2023 18 28
53 27-03-2023 17 40
32 03-04-2023 15 32
41 08-04-2023 14 32
39 10-04-2023 13 28
22 15-04-2023 12 27
69 15-04-2023 12 31
00 15-04-2023 12 29
76 17-04-2023 11 30
04 17-04-2023 11 28
40 22-04-2023 10 28
68 22-04-2023 10 40

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 29 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 24 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 35 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 28 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 28 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 - 93 10-04-2023 13 16
04 - 40 22-04-2023 10 23
08 - 80 01-05-2023 7 24
03 - 30 08-05-2023 5 20
12 - 21 08-05-2023 5 16
26 - 62 08-05-2023 5 23
68 - 86 13-05-2023 4 16
23 - 32 13-05-2023 4 303
01 - 10 15-05-2023 3 303
48 - 84 15-05-2023 3 303

Hai số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 28-08-2017 561
87 19-05-2018 486
99 17-08-2019 356
30 23-09-2019 345
05 11-01-2020 314
84 29-02-2020 300
91 21-03-2020 294
02 04-07-2020 272
29 12-09-2020 252
40 30-11-2020 229

Đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2023-01-21 36
3 2023-03-20 19
4 2023-04-01 16
0 2023-04-15 12
5 2023-04-29 8
2 2023-05-01 7
6 2023-05-08 5
9 2023-05-15 3
1 2023-05-20 2
7 2023-05-27 0

Đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-03-25 18
6 2023-04-01 16
5 2023-04-29 8
7 2023-05-06 6
3 2023-05-08 5
4 2023-05-13 4
0 2023-05-15 3
9 2023-05-20 2
8 2023-05-22 1
2 2023-05-27 0