Thống kê lô gan Hậu Giang - Bộ số lô gan HG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Hậu Giang

Thống kê lô gan XSHG

Lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 30-07-2022 26 28
77 03-09-2022 21 21
76 17-09-2022 19 28
91 24-09-2022 18 21
78 24-09-2022 18 28
36 08-10-2022 16 34
82 08-10-2022 16 20
80 08-10-2022 16 19
08 15-10-2022 15 23
18 29-10-2022 13 27
74 29-10-2022 13 21
56 05-11-2022 12 22
81 05-11-2022 12 41
48 12-11-2022 11 45
12 12-11-2022 11 24
27 12-11-2022 11 48
28 12-11-2022 11 27
23 19-11-2022 10 44
79 19-11-2022 10 22
20 19-11-2022 10 21

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 33 ngày
01 31 ngày
02 27 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 44 ngày
06 28 ngày
07 22 ngày
08 23 ngày
09 30 ngày
10 28 ngày
11 25 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 32 ngày
15 28 ngày
16 28 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 52 ngày
20 21 ngày
21 34 ngày
22 31 ngày
23 44 ngày
24 29 ngày
25 33 ngày
26 24 ngày
27 48 ngày
28 27 ngày
29 35 ngày
30 19 ngày
31 22 ngày
32 30 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 34 ngày
37 34 ngày
38 37 ngày
39 28 ngày
40 21 ngày
41 32 ngày
42 29 ngày
43 26 ngày
44 36 ngày
45 21 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 45 ngày
49 44 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 38 ngày
52 38 ngày
53 21 ngày
54 28 ngày
55 17 ngày
56 22 ngày
57 56 ngày
58 29 ngày
59 22 ngày
60 39 ngày
61 31 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 30 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 24 ngày
71 25 ngày
72 21 ngày
73 33 ngày
74 21 ngày
75 24 ngày
76 28 ngày
77 21 ngày
78 28 ngày
79 22 ngày
80 19 ngày
81 41 ngày
82 20 ngày
83 53 ngày
84 29 ngày
85 37 ngày
86 28 ngày
87 26 ngày
88 28 ngày
89 29 ngày
90 22 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 25 ngày
94 23 ngày
95 23 ngày
96 33 ngày
97 44 ngày
98 25 ngày
99 26 ngày

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 15-10-2022 15 151
18 - 81 05-11-2022 12 15
28 - 82 12-11-2022 11 12
48 - 84 03-12-2022 8 19
56 - 65 10-12-2022 7 12
27 - 72 10-12-2022 7 15
67 - 76 17-12-2022 6 151
15 - 51 17-12-2022 6 13
36 - 63 24-12-2022 5 14
47 - 74 24-12-2022 5 17

Hai số cuối giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 19-04-2014 439
91 27-12-2014 403
05 28-05-2016 329
54 08-04-2017 284
20 02-12-2017 250
81 06-01-2018 245
73 13-01-2018 244
19 10-02-2018 240
97 21-04-2018 230
64 16-06-2018 222

Đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-07-16 28
7 2022-08-06 25
2 2022-11-05 12
1 2022-12-03 8
9 2022-12-10 7
3 2022-12-24 5
4 2022-12-31 4
0 2023-01-14 2
8 2023-01-21 1
5 2023-01-28 0

Đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-09-10 20
6 2022-11-05 12
3 2022-11-26 9
1 2022-12-03 8
8 2022-12-10 7
7 2022-12-17 6
2 2022-12-24 5
9 2023-01-14 2
5 2023-01-21 1
0 2023-01-28 0