Thống kê lô gan Hậu Giang - Bộ số lô gan HG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Hậu Giang

Thống kê lô gan XSHG

Lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
30 01-07-2023 21 21
18 08-07-2023 20 28
63 08-07-2023 20 24
65 29-07-2023 17 29
91 12-08-2023 15 21
20 12-08-2023 15 21
04 19-08-2023 14 29
64 19-08-2023 14 33
03 26-08-2023 13 25
77 26-08-2023 13 23
22 02-09-2023 12 31
62 09-09-2023 11 31
35 09-09-2023 11 25
55 16-09-2023 10 17
49 16-09-2023 10 44
95 16-09-2023 10 23

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 33 ngày
01 31 ngày
02 27 ngày
03 25 ngày
04 29 ngày
05 44 ngày
06 28 ngày
07 22 ngày
08 23 ngày
09 30 ngày
10 35 ngày
11 25 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 32 ngày
15 28 ngày
16 28 ngày
17 28 ngày
18 28 ngày
19 52 ngày
20 21 ngày
21 34 ngày
22 31 ngày
23 44 ngày
24 29 ngày
25 33 ngày
26 24 ngày
27 48 ngày
28 27 ngày
29 35 ngày
30 21 ngày
31 22 ngày
32 30 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 35 ngày
37 34 ngày
38 37 ngày
39 28 ngày
40 21 ngày
41 32 ngày
42 29 ngày
43 26 ngày
44 36 ngày
45 21 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 45 ngày
49 44 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 38 ngày
52 38 ngày
53 21 ngày
54 28 ngày
55 17 ngày
56 22 ngày
57 56 ngày
58 29 ngày
59 22 ngày
60 39 ngày
61 31 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 30 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 24 ngày
71 25 ngày
72 24 ngày
73 33 ngày
74 21 ngày
75 24 ngày
76 28 ngày
77 23 ngày
78 28 ngày
79 24 ngày
80 19 ngày
81 41 ngày
82 20 ngày
83 53 ngày
84 29 ngày
85 37 ngày
86 28 ngày
87 26 ngày
88 28 ngày
89 29 ngày
90 22 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 25 ngày
94 23 ngày
95 23 ngày
96 33 ngày
97 44 ngày
98 25 ngày
99 26 ngày

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 - 30 26-08-2023 13 13
59 - 95 07-10-2023 7 14
36 - 63 14-10-2023 6 12
19 - 91 14-10-2023 6 14
01 - 10 21-10-2023 5 16
28 - 82 21-10-2023 5 12
69 - 96 21-10-2023 5 149
78 - 87 21-10-2023 5 14
29 - 92 28-10-2023 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 19-04-2014 482
54 08-04-2017 327
20 02-12-2017 293
73 13-01-2018 287
19 10-02-2018 283
64 16-06-2018 265
14 19-01-2019 234
79 23-02-2019 229
27 23-03-2019 225
44 05-10-2019 197

Đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-07-16 71
3 2023-08-19 14
9 2023-09-02 12
8 2023-09-23 9
1 2023-10-07 7
5 2023-10-14 6
0 2023-10-28 4
4 2023-11-11 2
7 2023-11-18 1
2 2023-11-25 0

Đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2023-08-05 16
7 2023-08-26 13
9 2023-09-02 12
8 2023-09-16 10
2 2023-10-07 7
5 2023-10-21 5
0 2023-10-28 4
1 2023-11-04 3
6 2023-11-18 1
3 2023-11-25 0