Thống kê lô gan Kiên Giang - Bộ số lô gan KG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Kiên Giang

Thống kê lô gan XSKG

Lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
88 13-06-2021 33 36
00 26-12-2021 20 22
63 02-01-2022 19 29
19 16-01-2022 17 28
12 16-01-2022 17 27
26 16-01-2022 17 29
60 30-01-2022 15 17
97 13-02-2022 13 34
06 13-02-2022 13 31
55 20-02-2022 12 28
44 20-02-2022 12 37
10 27-02-2022 11 32
42 27-02-2022 11 26
31 06-03-2022 10 24
65 06-03-2022 10 36
16 06-03-2022 10 21

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 21 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 29 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 20 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 21 ngày
60 17 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 22 ngày
65 36 ngày
66 24 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 36 ngày
89 28 ngày
90 29 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 25 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06 - 60 13-02-2022 13 13
13 - 31 20-03-2022 8 170
19 - 91 27-03-2022 7 16
48 - 84 03-04-2022 6 170
27 - 72 10-04-2022 5 9
18 - 81 10-04-2022 5 14
46 - 64 17-04-2022 4 18
09 - 90 17-04-2022 4 17
15 - 51 17-04-2022 4 17
26 - 62 24-04-2022 3 170

Hai số cuối giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 535
66 05-05-2013 452
44 14-07-2013 442
58 27-10-2013 427
82 22-06-2014 393
96 16-11-2014 372
19 31-01-2016 309
78 14-08-2016 281
12 30-10-2016 270
91 13-11-2016 268

Đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-06-13 33
5 2021-12-19 21
3 2022-03-13 9
0 2022-03-20 8
1 2022-03-27 7
4 2022-04-10 5
6 2022-04-24 3
2 2022-05-01 2
7 2022-05-08 1
8 2022-05-15 0

Đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2021-11-14 26
2 2022-02-06 14
1 2022-02-13 13
3 2022-03-06 10
6 2022-04-03 6
5 2022-04-17 4
8 2022-04-24 3
4 2022-05-01 2
9 2022-05-08 1
0 2022-05-15 0