Thống kê lô gan Kiên Giang - Bộ số lô gan KG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Kiên Giang

Thống kê lô gan XSKG

Lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 18-06-2023 23 23
22 25-06-2023 22 51
26 02-07-2023 21 44
10 30-07-2023 17 32
09 06-08-2023 16 25
46 20-08-2023 14 27
63 20-08-2023 14 29
53 27-08-2023 13 26
45 27-08-2023 13 23
98 27-08-2023 13 24
87 03-09-2023 12 33
65 03-09-2023 12 36
32 03-09-2023 12 27
82 03-09-2023 12 26
28 10-09-2023 11 34
04 10-09-2023 11 24
34 17-09-2023 10 37
91 17-09-2023 10 28
40 17-09-2023 10 21
29 17-09-2023 10 24

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 23 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 29 ngày
60 18 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 23 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 38 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 - 82 10-09-2023 11 168
04 - 40 17-09-2023 10 21
09 - 90 24-09-2023 9 19
46 - 64 01-10-2023 8 18
02 - 20 08-10-2023 7 17
36 - 63 15-10-2023 6 168
24 - 42 15-10-2023 6 168
07 - 70 22-10-2023 5 9
56 - 65 22-10-2023 5 168

Hai số cuối giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 615
66 05-05-2013 532
96 16-11-2014 452
91 13-11-2016 348
61 16-07-2017 313
93 27-08-2017 307
50 22-04-2018 273
28 13-01-2019 235
02 03-02-2019 232
97 23-06-2019 212

Đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2022-07-10 72
5 2023-06-11 24
9 2023-08-27 13
0 2023-09-10 11
4 2023-09-17 10
7 2023-10-15 6
8 2023-10-22 5
1 2023-11-12 2
6 2023-11-19 1
3 2023-11-26 0

Đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2023-02-26 39
2 2023-07-16 19
4 2023-10-01 8
3 2023-10-08 7
1 2023-10-22 5
8 2023-10-29 4
9 2023-11-05 3
6 2023-11-12 2
0 2023-11-19 1
7 2023-11-26 0