Thống kê lô gan Kon Tum - Bộ số lô gan KT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Kon Tum

Thống kê lô gan XSKT

Lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 19-11-2023 22 44
34 10-12-2023 19 33
01 17-12-2023 18 29
91 17-12-2023 18 26
07 17-12-2023 18 32
08 31-12-2023 16 27
00 07-01-2024 15 31
88 14-01-2024 14 33
29 21-01-2024 13 20
67 21-01-2024 13 37
58 04-02-2024 11 29
63 11-02-2024 10 27
11 11-02-2024 10 27
52 11-02-2024 10 31
81 11-02-2024 10 24
77 11-02-2024 10 20
23 11-02-2024 10 28

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 29 ngày
02 54 ngày
03 23 ngày
04 20 ngày
05 26 ngày
06 23 ngày
07 32 ngày
08 27 ngày
09 28 ngày
10 21 ngày
11 27 ngày
12 26 ngày
13 21 ngày
14 24 ngày
15 34 ngày
16 30 ngày
17 59 ngày
18 26 ngày
19 31 ngày
20 26 ngày
21 27 ngày
22 27 ngày
23 28 ngày
24 26 ngày
25 44 ngày
26 29 ngày
27 26 ngày
28 19 ngày
29 20 ngày
30 30 ngày
31 29 ngày
32 35 ngày
33 27 ngày
34 33 ngày
35 21 ngày
36 21 ngày
37 51 ngày
38 34 ngày
39 29 ngày
40 31 ngày
41 28 ngày
42 28 ngày
43 35 ngày
44 26 ngày
45 24 ngày
46 24 ngày
47 22 ngày
48 30 ngày
49 32 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 28 ngày
52 31 ngày
53 43 ngày
54 38 ngày
55 35 ngày
56 25 ngày
57 25 ngày
58 29 ngày
59 47 ngày
60 48 ngày
61 25 ngày
62 27 ngày
63 27 ngày
64 31 ngày
65 30 ngày
66 22 ngày
67 37 ngày
68 24 ngày
69 33 ngày
70 26 ngày
71 37 ngày
72 31 ngày
73 20 ngày
74 36 ngày
75 32 ngày
76 22 ngày
77 20 ngày
78 39 ngày
79 29 ngày
80 29 ngày
81 24 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 21 ngày
85 41 ngày
86 25 ngày
87 30 ngày
88 33 ngày
89 26 ngày
90 25 ngày
91 26 ngày
92 23 ngày
93 30 ngày
94 41 ngày
95 21 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 - 52 11-02-2024 10 19
34 - 43 25-02-2024 8 12
18 - 81 03-03-2024 7 12
24 - 42 10-03-2024 6 15
57 - 75 10-03-2024 6 11
17 - 71 17-03-2024 5 29
39 - 93 17-03-2024 5 21
69 - 96 24-03-2024 4 21
19 - 91 24-03-2024 4 14

Hai số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
42 09-11-2014 488
16 19-06-2016 404
03 29-04-2018 307
23 09-09-2018 288
54 07-10-2018 284
25 09-12-2018 275
94 14-04-2019 257
83 23-06-2019 247
08 18-08-2019 239
40 29-12-2019 220

Đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2023-11-19 22
3 2023-11-26 21
7 2024-01-07 15
1 2024-01-28 12
6 2024-02-04 11
4 2024-03-03 7
8 2024-03-24 4
5 2024-04-07 2
2 2024-04-14 1
9 2024-04-21 0

Đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2023-11-12 23
9 2023-12-24 17
8 2024-01-14 14
1 2024-03-03 7
3 2024-03-10 6
7 2024-03-24 4
6 2024-03-31 3
0 2024-04-07 2
2 2024-04-14 1
5 2024-04-21 0