Thống kê lô gan Long An - Bộ số lô gan LA lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Long An

Thống kê lô gan XSLA

Lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 09-07-2022 29 37
92 30-07-2022 26 26
82 27-08-2022 22 32
45 10-09-2022 20 20
85 08-10-2022 16 36
34 22-10-2022 14 31
14 29-10-2022 13 21
18 29-10-2022 13 25
00 29-10-2022 13 26
08 29-10-2022 13 20
91 05-11-2022 12 24
12 12-11-2022 11 26
03 19-11-2022 10 20
55 19-11-2022 10 38
94 19-11-2022 10 32

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 23 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 20 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 28 ngày
39 26 ngày
40 37 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 23 ngày
44 49 ngày
45 20 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 39 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 34 ngày
67 24 ngày
68 28 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 34 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 18 ngày
79 35 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 26 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 20 ngày

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 - 82 26-11-2022 9 15
34 - 43 03-12-2022 8 12
02 - 20 10-12-2022 7 13
48 - 84 17-12-2022 6 15
58 - 85 24-12-2022 5 14
19 - 91 24-12-2022 5 17
07 - 70 31-12-2022 4 9
09 - 90 31-12-2022 4 16
56 - 65 31-12-2022 4 203
26 - 62 31-12-2022 4 151

Hai số cuối giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 28-09-2013 467
54 14-06-2014 430
21 04-07-2015 375
37 11-03-2017 287
30 30-09-2017 258
79 09-12-2017 248
78 28-04-2018 228
03 05-05-2018 227
11 12-05-2018 226
57 16-06-2018 221

Đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-05-07 38
0 2022-05-14 37
3 2022-07-16 28
1 2022-10-22 14
6 2022-11-05 12
5 2022-11-12 11
7 2022-12-24 5
2 2023-01-14 2
9 2023-01-21 1
8 2023-01-28 0

Đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2022-08-20 23
7 2022-10-15 15
6 2022-11-12 11
1 2022-11-19 10
4 2022-12-03 8
9 2022-12-17 6
0 2023-01-07 3
5 2023-01-14 2
3 2023-01-21 1
8 2023-01-28 0