Thống kê lô gan Long An - Bộ số lô gan LA lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Long An

Thống kê lô gan XSLA

Lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 10-12-2022 24 26
90 24-12-2022 22 31
52 14-01-2023 19 25
99 21-01-2023 18 20
64 28-01-2023 17 49
43 04-02-2023 16 23
76 04-02-2023 16 19
00 18-02-2023 14 26
74 25-02-2023 13 34
72 04-03-2023 12 31
71 04-03-2023 12 31
79 18-03-2023 10 35
36 18-03-2023 10 34

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 23 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 23 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 28 ngày
39 26 ngày
40 37 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 23 ngày
44 49 ngày
45 28 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 39 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 34 ngày
67 24 ngày
68 28 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 34 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 18 ngày
79 35 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 41 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 20 ngày

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
79 - 97 25-03-2023 9 151
09 - 90 25-03-2023 9 16
34 - 43 01-04-2023 8 12
39 - 93 01-04-2023 8 21
47 - 74 15-04-2023 6 151
25 - 52 15-04-2023 6 151
56 - 65 15-04-2023 6 203
68 - 86 22-04-2023 5 21
13 - 31 22-04-2023 5 151

Hai số cuối giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 28-09-2013 484
54 14-06-2014 447
21 04-07-2015 392
37 11-03-2017 304
30 30-09-2017 275
79 09-12-2017 265
78 28-04-2018 245
03 05-05-2018 244
11 12-05-2018 243
57 16-06-2018 238

Đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-07-16 45
1 2022-10-22 31
6 2022-11-05 29
9 2023-03-11 11
7 2023-03-18 10
8 2023-04-15 6
2 2023-05-06 3
5 2023-05-13 2
0 2023-05-20 1
4 2023-05-27 0

Đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2022-12-17 23
1 2023-03-11 11
7 2023-03-25 9
0 2023-04-08 7
2 2023-04-15 6
5 2023-04-29 4
8 2023-05-06 3
3 2023-05-13 2
4 2023-05-20 1
6 2023-05-27 0