Thống kê lô gan Long An - Bộ số lô gan LA lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Long An

Thống kê lô gan XSLA

Lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
74 05-06-2021 34 34
68 18-12-2021 21 27
59 01-01-2022 19 39
61 15-01-2022 17 21
02 29-01-2022 15 57
31 29-01-2022 15 21
76 05-02-2022 14 19
55 12-02-2022 13 38
85 12-02-2022 13 36
83 19-02-2022 12 39
93 26-02-2022 11 33
58 26-02-2022 11 31
66 26-02-2022 11 34
71 05-03-2022 10 31
18 05-03-2022 10 25
56 05-03-2022 10 32

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 23 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 20 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 20 ngày
39 26 ngày
40 37 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 23 ngày
44 49 ngày
45 20 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 39 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 34 ngày
67 24 ngày
68 27 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 34 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 18 ngày
79 35 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 25 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 20 ngày

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 26-02-2022 11 14
13 - 31 12-03-2022 9 151
68 - 86 26-03-2022 7 21
29 - 92 02-04-2022 6 17
59 - 95 02-04-2022 6 15
89 - 98 09-04-2022 5 17
56 - 65 09-04-2022 5 203
23 - 32 16-04-2022 4 16
35 - 53 16-04-2022 4 151

Hai số cuối giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 28-09-2013 430
54 14-06-2014 393
21 04-07-2015 338
17 02-04-2016 299
25 14-05-2016 293
73 11-06-2016 289
37 11-03-2017 250
88 03-06-2017 238
27 19-08-2017 227
30 30-09-2017 221

Đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-12-18 21
7 2021-12-25 20
2 2022-01-22 16
8 2022-02-12 13
5 2022-02-26 11
1 2022-03-12 9
3 2022-04-02 6
9 2022-04-09 5
4 2022-05-07 1
0 2022-05-14 0

Đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2021-12-04 23
7 2022-01-01 19
0 2022-01-08 18
1 2022-02-12 13
3 2022-04-02 6
8 2022-04-09 5
9 2022-04-16 4
6 2022-04-23 3
2 2022-05-07 1
4 2022-05-14 0