Thống kê lô gan Ninh Thuận - Bộ số lô gan NT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô gan XSNT

Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
94 18-12-2020 47 47
80 08-04-2022 25 25
81 29-04-2022 22 42
63 13-05-2022 20 24
41 13-05-2022 20 31
25 20-05-2022 19 27
87 17-06-2022 15 27
22 01-07-2022 13 28
93 08-07-2022 12 25
07 08-07-2022 12 38
84 08-07-2022 12 33
91 15-07-2022 11 40
38 27-08-2021 11 21
37 15-07-2022 11 35
16 15-07-2022 11 31
30 15-07-2022 11 24
34 03-09-2021 10 25
28 22-07-2022 10 33

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 22 ngày
02 25 ngày
03 38 ngày
04 26 ngày
05 38 ngày
06 35 ngày
07 38 ngày
08 29 ngày
09 17 ngày
10 21 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 25 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 31 ngày
17 35 ngày
18 22 ngày
19 53 ngày
20 33 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 28 ngày
24 23 ngày
25 27 ngày
26 21 ngày
27 23 ngày
28 33 ngày
29 28 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 27 ngày
34 25 ngày
35 33 ngày
36 28 ngày
37 35 ngày
38 21 ngày
39 24 ngày
40 26 ngày
41 31 ngày
42 29 ngày
43 32 ngày
44 28 ngày
45 25 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 26 ngày
52 21 ngày
53 42 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 37 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 41 ngày
60 48 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 24 ngày
64 27 ngày
65 40 ngày
66 27 ngày
67 33 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 41 ngày
71 28 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 26 ngày
75 20 ngày
76 29 ngày
77 22 ngày
78 34 ngày
79 34 ngày
80 25 ngày
81 42 ngày
82 22 ngày
83 23 ngày
84 33 ngày
85 20 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 24 ngày
89 35 ngày
90 30 ngày
91 40 ngày
92 28 ngày
93 25 ngày
94 47 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 33 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 - 82 22-07-2022 10 16
07 - 70 05-08-2022 8 41
17 - 71 01-10-2021 6 16
79 - 97 19-08-2022 6 13
02 - 20 26-08-2022 5 16
27 - 72 26-08-2022 5 12
26 - 62 02-09-2022 4 11
18 - 81 02-09-2022 4 20
47 - 74 15-10-2021 4 18
24 - 42 02-09-2022 4 16

Hai số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
55 Số này chưa bao giờ về 667
13 07-11-2014 407
98 22-01-2016 344
89 25-11-2016 300
79 10-03-2017 239
37 24-03-2017 283
71 19-05-2017 229
69 09-06-2017 272
31 13-10-2017 254
34 27-10-2017 206

Đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2022-03-25 27
9 2022-06-03 17
7 2022-06-17 15
2 2022-07-01 13
1 2022-08-05 8
3 2022-08-19 6
8 2022-09-02 4
4 2022-09-09 3
6 2022-09-23 1
5 2022-09-30 0

Đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2021-10-15 50
3 2022-01-21 36
9 2022-05-20 19
7 2022-06-17 15
1 2022-08-12 7
5 2022-08-19 6
8 2022-09-02 4
2 2022-09-16 2
0 2022-09-23 1
6 2022-09-30 0