Thống kê lô gan Ninh Thuận - Bộ số lô gan NT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô gan XSNT

Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22 08-09-2023 24 28
63 20-10-2023 18 25
91 20-10-2023 18 40
07 27-10-2023 17 38
58 27-10-2023 17 23
10 10-11-2023 15 23
74 10-11-2023 15 26
41 10-11-2023 15 31
27 10-11-2023 15 23
17 17-11-2023 14 35
54 17-11-2023 14 21
81 24-11-2023 13 42
78 24-11-2023 13 34
55 24-11-2023 13 31
44 01-12-2023 12 28
85 01-12-2023 12 20
13 08-12-2023 11 26
23 08-12-2023 11 28
73 08-12-2023 11 44
01 15-12-2023 10 22
60 15-12-2023 10 48
93 15-12-2023 10 25
00 15-12-2023 10 25

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 22 ngày
02 25 ngày
03 38 ngày
04 26 ngày
05 38 ngày
06 35 ngày
07 38 ngày
08 29 ngày
09 17 ngày
10 23 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 26 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 31 ngày
17 35 ngày
18 22 ngày
19 53 ngày
20 33 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 28 ngày
24 23 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 23 ngày
28 33 ngày
29 28 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 27 ngày
34 25 ngày
35 33 ngày
36 28 ngày
37 35 ngày
38 21 ngày
39 24 ngày
40 26 ngày
41 31 ngày
42 29 ngày
43 32 ngày
44 28 ngày
45 25 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 26 ngày
52 21 ngày
53 42 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 37 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 41 ngày
60 48 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 25 ngày
64 27 ngày
65 40 ngày
66 27 ngày
67 33 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 38 ngày
71 28 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 26 ngày
75 20 ngày
76 29 ngày
77 22 ngày
78 34 ngày
79 38 ngày
80 27 ngày
81 42 ngày
82 27 ngày
83 33 ngày
84 33 ngày
85 20 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 24 ngày
89 35 ngày
90 30 ngày
91 40 ngày
92 33 ngày
93 25 ngày
94 49 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 33 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 01-12-2023 12 12
01 - 10 15-12-2023 10 11
14 - 41 29-12-2023 8 16
03 - 30 05-01-2024 7 13
27 - 72 05-01-2024 7 12
39 - 93 12-01-2024 6 15
17 - 71 12-01-2024 6 16
78 - 87 12-01-2024 6 16
47 - 74 12-01-2024 6 18
02 - 20 19-01-2024 5 16

Hai số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
13 07-11-2014 481
69 09-06-2017 346
31 13-10-2017 328
74 10-08-2018 285
43 07-09-2018 281
81 11-01-2019 263
64 11-10-2019 224
16 13-12-2019 215
45 10-01-2020 211
24 20-03-2020 201

Đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2023-05-19 40
4 2023-09-29 21
7 2023-11-03 16
1 2023-12-22 9
5 2024-01-05 7
3 2024-01-12 6
6 2024-02-02 3
8 2024-02-09 2
0 2024-02-16 1
9 2024-02-23 0

Đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2023-08-11 28
4 2023-12-22 9
0 2024-01-05 7
7 2024-01-12 6
8 2024-01-19 5
5 2024-01-26 4
1 2024-02-02 3
3 2024-02-09 2
6 2024-02-16 1
2 2024-02-23 0