Thống kê lô gan Ninh Thuận - Bộ số lô gan NT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô gan XSNT

Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
60 28-10-2022 30 48
25 09-12-2022 24 27
92 23-12-2022 22 28
49 06-01-2023 20 26
57 13-01-2023 19 25
84 13-01-2023 19 33
83 27-01-2023 17 23
51 27-01-2023 17 26
12 10-02-2023 15 25
47 17-02-2023 14 31
36 24-02-2023 13 28
35 03-03-2023 12 33
96 03-03-2023 12 28
11 03-03-2023 12 27
42 10-03-2023 11 29
64 10-03-2023 11 27
82 10-03-2023 11 22
31 17-03-2023 10 36

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 22 ngày
02 25 ngày
03 38 ngày
04 26 ngày
05 38 ngày
06 35 ngày
07 38 ngày
08 29 ngày
09 17 ngày
10 21 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 25 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 31 ngày
17 35 ngày
18 22 ngày
19 53 ngày
20 33 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 28 ngày
24 23 ngày
25 27 ngày
26 21 ngày
27 23 ngày
28 33 ngày
29 28 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 27 ngày
34 25 ngày
35 33 ngày
36 28 ngày
37 35 ngày
38 21 ngày
39 24 ngày
40 26 ngày
41 31 ngày
42 29 ngày
43 32 ngày
44 28 ngày
45 25 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 26 ngày
52 21 ngày
53 42 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 37 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 41 ngày
60 48 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 25 ngày
64 27 ngày
65 40 ngày
66 27 ngày
67 33 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 41 ngày
71 28 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 26 ngày
75 20 ngày
76 29 ngày
77 22 ngày
78 34 ngày
79 38 ngày
80 27 ngày
81 42 ngày
82 22 ngày
83 23 ngày
84 33 ngày
85 20 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 24 ngày
89 35 ngày
90 30 ngày
91 40 ngày
92 28 ngày
93 25 ngày
94 47 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 33 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 - 52 24-03-2023 9 16
24 - 42 31-03-2023 8 16
46 - 64 07-04-2023 7 16
01 - 10 14-04-2023 6 11
48 - 84 14-04-2023 6 17
36 - 63 21-04-2023 5 15
07 - 70 21-04-2023 5 41
56 - 65 21-04-2023 5 20
26 - 62 28-04-2023 4 11
18 - 81 28-04-2023 4 20

Hai số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
13 07-11-2014 441
98 22-01-2016 378
89 25-11-2016 334
71 19-05-2017 309
69 09-06-2017 306
31 13-10-2017 288
17 12-01-2018 275
03 23-03-2018 265
90 03-08-2018 246
74 10-08-2018 245

Đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-11-04 29
8 2023-01-27 17
3 2023-03-24 9
1 2023-04-07 7
0 2023-04-21 5
6 2023-04-28 4
5 2023-05-05 3
9 2023-05-12 2
2 2023-05-19 1
7 2023-05-26 0

Đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-08-12 41
7 2023-03-10 11
5 2023-03-17 10
4 2023-03-31 8
0 2023-04-07 7
2 2023-04-14 6
6 2023-04-28 4
8 2023-05-05 3
3 2023-05-12 2
9 2023-05-26 0