Thống kê lô gan Ninh Thuận - Bộ số lô gan NT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô gan XSNT

Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
85 01-12-2023 24 24
23 08-12-2023 23 28
97 12-01-2024 18 35
71 12-01-2024 18 28
02 19-01-2024 17 25
21 26-01-2024 16 32
88 26-01-2024 16 24
79 02-02-2024 15 38
45 09-02-2024 14 25
05 16-02-2024 13 38
61 16-02-2024 13 34
42 23-02-2024 12 29
92 23-02-2024 12 33
51 01-03-2024 11 26
82 08-03-2024 10 27
77 08-03-2024 10 22

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 22 ngày
02 25 ngày
03 38 ngày
04 26 ngày
05 38 ngày
06 35 ngày
07 38 ngày
08 29 ngày
09 17 ngày
10 23 ngày
11 27 ngày
12 25 ngày
13 26 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 31 ngày
17 35 ngày
18 22 ngày
19 53 ngày
20 33 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 28 ngày
24 23 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 23 ngày
28 33 ngày
29 28 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 27 ngày
34 25 ngày
35 33 ngày
36 28 ngày
37 35 ngày
38 21 ngày
39 24 ngày
40 26 ngày
41 31 ngày
42 29 ngày
43 32 ngày
44 28 ngày
45 25 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 26 ngày
52 21 ngày
53 42 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 37 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 41 ngày
60 48 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 25 ngày
64 27 ngày
65 40 ngày
66 27 ngày
67 33 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 38 ngày
71 28 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 26 ngày
75 20 ngày
76 29 ngày
77 22 ngày
78 34 ngày
79 38 ngày
80 27 ngày
81 42 ngày
82 27 ngày
83 33 ngày
84 33 ngày
85 24 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 24 ngày
89 35 ngày
90 30 ngày
91 40 ngày
92 33 ngày
93 25 ngày
94 49 ngày
95 27 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 33 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
79 - 97 02-02-2024 15 15
05 - 50 29-03-2024 7 23
19 - 91 05-04-2024 6 30
29 - 92 05-04-2024 6 13
47 - 74 05-04-2024 6 18
24 - 42 05-04-2024 6 16
48 - 84 05-04-2024 6 17
36 - 63 12-04-2024 5 15
01 - 10 12-04-2024 5 11

Hai số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
13 07-11-2014 493
31 13-10-2017 340
74 10-08-2018 297
43 07-09-2018 293
64 11-10-2019 236
16 13-12-2019 227
45 10-01-2020 223
24 20-03-2020 213
87 27-03-2020 212
38 01-05-2020 210

Đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2023-05-19 52
7 2024-03-15 9
9 2024-03-22 8
8 2024-03-29 7
4 2024-04-05 6
6 2024-04-19 4
3 2024-04-26 3
1 2024-05-03 2
5 2024-05-10 1
0 2024-05-17 0

Đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2024-01-12 18
5 2024-01-26 16
3 2024-02-09 14
6 2024-02-16 13
0 2024-03-22 8
1 2024-03-29 7
2 2024-04-12 5
9 2024-04-26 3
8 2024-05-03 2
4 2024-05-17 0