Thống kê lô gan Phú Yên - Bộ số lô gan PY lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Phú Yên

Thống kê lô gan XSPY

Lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
54 26-06-2023 43 43
74 04-12-2023 20 32
90 08-01-2024 15 29
19 08-01-2024 15 41
68 08-01-2024 15 20
31 15-01-2024 14 30
06 22-01-2024 13 34
75 22-01-2024 13 32
27 29-01-2024 12 35
41 05-02-2024 11 22
76 05-02-2024 11 29
81 05-02-2024 11 26
56 05-02-2024 11 42
04 05-02-2024 11 27
73 12-02-2024 10 34
30 12-02-2024 10 29
96 12-02-2024 10 30

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 28 ngày
02 30 ngày
03 17 ngày
04 27 ngày
05 37 ngày
06 34 ngày
07 31 ngày
08 22 ngày
09 24 ngày
10 18 ngày
11 25 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 35 ngày
15 20 ngày
16 30 ngày
17 35 ngày
18 31 ngày
19 41 ngày
20 24 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 30 ngày
24 24 ngày
25 25 ngày
26 27 ngày
27 35 ngày
28 22 ngày
29 35 ngày
30 29 ngày
31 30 ngày
32 26 ngày
33 24 ngày
34 26 ngày
35 46 ngày
36 33 ngày
37 31 ngày
38 30 ngày
39 23 ngày
40 27 ngày
41 22 ngày
42 33 ngày
43 48 ngày
44 32 ngày
45 39 ngày
46 26 ngày
47 29 ngày
48 25 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 31 ngày
51 30 ngày
52 44 ngày
53 32 ngày
54 43 ngày
55 36 ngày
56 42 ngày
57 23 ngày
58 25 ngày
59 30 ngày
60 26 ngày
61 28 ngày
62 33 ngày
63 33 ngày
64 27 ngày
65 24 ngày
66 22 ngày
67 29 ngày
68 20 ngày
69 31 ngày
70 43 ngày
71 34 ngày
72 46 ngày
73 34 ngày
74 32 ngày
75 32 ngày
76 29 ngày
77 38 ngày
78 23 ngày
79 33 ngày
80 29 ngày
81 26 ngày
82 25 ngày
83 37 ngày
84 29 ngày
85 23 ngày
86 29 ngày
87 20 ngày
88 40 ngày
89 31 ngày
90 29 ngày
91 35 ngày
92 26 ngày
93 45 ngày
94 37 ngày
95 23 ngày
96 30 ngày
97 30 ngày
98 30 ngày
99 25 ngày

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 04-03-2024 7 20
45 - 54 04-03-2024 7 14
68 - 86 11-03-2024 6 18
16 - 61 11-03-2024 6 12
57 - 75 18-03-2024 5 14
05 - 50 18-03-2024 5 13
27 - 72 18-03-2024 5 35
02 - 20 25-03-2024 4 15
25 - 52 25-03-2024 4 21

Hai số cuối giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
71 22-10-2012 596
35 31-07-2017 347
59 16-10-2017 336
83 19-03-2018 314
76 21-05-2018 305
52 24-12-2018 274
55 11-02-2019 267
14 25-03-2019 261
86 29-07-2019 243
09 16-09-2019 236

Đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2024-01-15 14
7 2024-01-22 13
8 2024-02-12 10
6 2024-02-19 9
2 2024-03-04 7
5 2024-03-18 5
0 2024-03-25 4
9 2024-04-01 3
3 2024-04-15 1
4 2024-04-22 0

Đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2024-01-15 14
8 2024-02-05 11
4 2024-02-19 9
5 2024-03-04 7
7 2024-03-11 6
0 2024-03-18 5
1 2024-03-25 4
3 2024-04-08 2
6 2024-04-15 1
9 2024-04-22 0