Thống kê lô gan Quảng Bình - Bộ số lô gan QB lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Bình

Thống kê lô gan XSQB

Lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47 02-02-2023 16 28
33 02-02-2023 16 26
06 02-02-2023 16 27
26 09-02-2023 15 25
51 09-02-2023 15 30
41 09-02-2023 15 40
78 09-02-2023 15 29
71 16-02-2023 14 27
82 16-02-2023 14 33
11 23-02-2023 13 29
56 02-03-2023 12 32
81 02-03-2023 12 23
00 09-03-2023 11 31
09 09-03-2023 11 31
35 09-03-2023 11 25
49 16-03-2023 10 26

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 42 ngày
03 21 ngày
04 32 ngày
05 29 ngày
06 27 ngày
07 22 ngày
08 24 ngày
09 31 ngày
10 31 ngày
11 29 ngày
12 49 ngày
13 17 ngày
14 27 ngày
15 18 ngày
16 45 ngày
17 57 ngày
18 33 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 32 ngày
22 24 ngày
23 27 ngày
24 35 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 36 ngày
28 39 ngày
29 29 ngày
30 29 ngày
31 25 ngày
32 22 ngày
33 26 ngày
34 39 ngày
35 25 ngày
36 29 ngày
37 27 ngày
38 28 ngày
39 19 ngày
40 32 ngày
41 40 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 23 ngày
45 28 ngày
46 31 ngày
47 28 ngày
48 30 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 30 ngày
52 25 ngày
53 31 ngày
54 42 ngày
55 34 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 28 ngày
59 24 ngày
60 41 ngày
61 32 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 23 ngày
66 34 ngày
67 28 ngày
68 34 ngày
69 30 ngày
70 20 ngày
71 27 ngày
72 32 ngày
73 29 ngày
74 48 ngày
75 35 ngày
76 26 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 23 ngày
80 26 ngày
81 23 ngày
82 33 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 32 ngày
86 22 ngày
87 27 ngày
88 20 ngày
89 29 ngày
90 34 ngày
91 32 ngày
92 29 ngày
93 41 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 22 ngày
98 29 ngày
99 36 ngày

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 06-04-2023 7 17
15 - 51 06-04-2023 7 13
06 - 60 06-04-2023 7 21
28 - 82 20-04-2023 5 29
89 - 98 20-04-2023 5 18
69 - 96 20-04-2023 5 13
01 - 10 27-04-2023 4 15
45 - 54 27-04-2023 4 10

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
82 12-12-2013 489
76 07-07-2016 355
89 01-09-2016 347
92 08-12-2016 333
39 17-08-2017 297
43 01-02-2018 273
63 09-08-2018 246
95 13-09-2018 241
98 03-01-2019 225
32 14-02-2019 219

Đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2022-11-24 26
4 2023-01-05 20
5 2023-01-19 18
3 2023-02-02 16
6 2023-02-23 13
7 2023-03-09 11
1 2023-04-27 4
0 2023-05-11 2
9 2023-05-18 1
8 2023-05-25 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-09-01 38
6 2022-10-06 33
0 2023-01-26 17
5 2023-03-09 11
7 2023-03-30 8
2 2023-04-06 7
9 2023-04-20 5
8 2023-04-27 4
4 2023-05-18 1
3 2023-05-25 0