Thống kê lô gan Quảng Bình - Bộ số lô gan QB lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Bình

Thống kê lô gan XSQB

Lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 11-05-2023 28 32
54 13-07-2023 19 42
79 10-08-2023 15 23
36 17-08-2023 14 29
15 17-08-2023 14 18
60 24-08-2023 13 41
75 24-08-2023 13 35
37 07-09-2023 11 27
77 07-09-2023 11 23
26 07-09-2023 11 25
46 07-09-2023 11 31
02 14-09-2023 10 42
80 14-09-2023 10 26

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 42 ngày
03 21 ngày
04 32 ngày
05 29 ngày
06 27 ngày
07 22 ngày
08 24 ngày
09 31 ngày
10 31 ngày
11 29 ngày
12 49 ngày
13 17 ngày
14 27 ngày
15 18 ngày
16 45 ngày
17 57 ngày
18 33 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 32 ngày
22 24 ngày
23 27 ngày
24 35 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 36 ngày
28 39 ngày
29 29 ngày
30 29 ngày
31 25 ngày
32 22 ngày
33 26 ngày
34 39 ngày
35 25 ngày
36 29 ngày
37 27 ngày
38 28 ngày
39 19 ngày
40 32 ngày
41 40 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 23 ngày
45 28 ngày
46 31 ngày
47 28 ngày
48 30 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 30 ngày
52 25 ngày
53 31 ngày
54 42 ngày
55 34 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 28 ngày
59 24 ngày
60 41 ngày
61 32 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 23 ngày
66 34 ngày
67 28 ngày
68 34 ngày
69 32 ngày
70 20 ngày
71 27 ngày
72 32 ngày
73 29 ngày
74 48 ngày
75 35 ngày
76 26 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 23 ngày
80 26 ngày
81 23 ngày
82 33 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 32 ngày
86 22 ngày
87 27 ngày
88 20 ngày
89 29 ngày
90 34 ngày
91 32 ngày
92 29 ngày
93 41 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 22 ngày
98 29 ngày
99 36 ngày

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 - 43 05-10-2023 7 28
56 - 65 05-10-2023 7 17
28 - 82 12-10-2023 6 29
38 - 83 12-10-2023 6 12
36 - 63 19-10-2023 5 11
79 - 97 19-10-2023 5 15
18 - 81 19-10-2023 5 13
27 - 72 26-10-2023 4 22

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
82 12-12-2013 515
89 01-09-2016 373
92 08-12-2016 359
39 17-08-2017 323
43 01-02-2018 299
63 09-08-2018 272
95 13-09-2018 267
98 03-01-2019 251
32 14-02-2019 245
01 07-03-2019 242

Đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2023-05-18 27
8 2023-08-17 14
2 2023-08-31 12
7 2023-09-14 10
5 2023-09-28 8
1 2023-10-05 7
0 2023-10-26 4
6 2023-11-02 3
3 2023-11-16 1
4 2023-11-23 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2023-06-08 24
2 2023-07-20 18
8 2023-08-24 13
1 2023-09-07 11
4 2023-10-12 6
7 2023-10-26 4
6 2023-11-02 3
0 2023-11-09 2
5 2023-11-16 1
9 2023-11-23 0