Thống kê lô gan Quảng Nam - Bộ số lô gan QNM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Nam

Thống kê lô gan XSQNM

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 03-10-2023 33 35
86 21-11-2023 26 26
32 09-01-2024 19 29
84 09-01-2024 19 38
54 23-01-2024 17 33
60 23-01-2024 17 25
46 30-01-2024 16 22
70 13-02-2024 14 28
28 27-02-2024 12 29
98 05-03-2024 11 36
76 05-03-2024 11 38
40 05-03-2024 11 26
61 12-03-2024 10 85
15 12-03-2024 10 40
21 12-03-2024 10 42

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 27 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 39 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 30 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 25 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 33 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 38 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 23 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 29 ngày
86 26 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 27 ngày
91 29 ngày
92 29 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 - 32 26-03-2024 8 18
48 - 84 02-04-2024 7 15
89 - 98 02-04-2024 7 19
46 - 64 09-04-2024 6 14
28 - 82 09-04-2024 6 22
45 - 54 16-04-2024 5 20
37 - 73 16-04-2024 5 14
79 - 97 16-04-2024 5 12
19 - 91 16-04-2024 5 14
06 - 60 23-04-2024 4 11

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
92 09-08-2016 403
75 20-06-2017 358
21 12-06-2018 307
97 02-10-2018 291
70 01-01-2019 278
16 07-05-2019 260
10 28-05-2019 257
85 20-08-2019 245
87 27-08-2019 244
27 01-10-2019 239

Đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2024-01-02 20
9 2024-01-16 18
3 2024-02-20 13
6 2024-03-12 10
0 2024-03-19 9
4 2024-04-02 7
8 2024-04-09 6
1 2024-04-30 3
5 2024-05-14 1
7 2024-05-21 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-09-05 37
9 2024-02-13 14
0 2024-02-20 13
7 2024-04-02 7
1 2024-04-09 6
8 2024-04-16 5
3 2024-04-30 3
5 2024-05-07 2
2 2024-05-14 1
4 2024-05-21 0