Thống kê lô gan Quảng Nam - Bộ số lô gan QNM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Nam

Thống kê lô gan XSQNM

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 16-08-2022 23 32
29 06-09-2022 20 26
60 27-09-2022 17 24
67 27-09-2022 17 24
68 27-09-2022 17 32
61 18-10-2022 14 85
30 25-10-2022 13 33
25 25-10-2022 13 25
73 25-10-2022 13 44
02 01-11-2022 12 23
99 08-11-2022 11 29
85 08-11-2022 11 27
89 08-11-2022 11 27
18 15-11-2022 10 29

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 26 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 24 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 24 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 20 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 27 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 29 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 08-11-2022 11 15
18 - 81 29-11-2022 8 15
25 - 52 13-12-2022 6 20
12 - 21 13-12-2022 6 15
46 - 64 13-12-2022 6 14
05 - 50 20-12-2022 5 17
29 - 92 20-12-2022 5 13
02 - 20 20-12-2022 5 15
79 - 97 27-12-2022 4 12
13 - 31 27-12-2022 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 26-05-2015 397
14 15-12-2015 368
92 09-08-2016 334
75 20-06-2017 289
02 22-08-2017 280
21 12-06-2018 238
01 03-07-2018 235
97 02-10-2018 222
81 09-10-2018 221
70 01-01-2019 209

Đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-07-19 27
8 2022-11-15 10
0 2022-11-29 8
5 2022-12-06 7
4 2022-12-20 5
2 2022-12-27 4
7 2023-01-03 3
9 2023-01-10 2
3 2023-01-17 1
6 2023-01-24 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-10-18 14
6 2022-11-01 12
1 2022-11-08 11
4 2022-11-22 9
5 2022-12-06 7
9 2022-12-20 5
7 2023-01-03 3
0 2023-01-10 2
2 2023-01-17 1
3 2023-01-24 0