Thống kê lô gan Quảng Nam - Bộ số lô gan QNM lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Nam

Thống kê lô gan XSQNM

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 06-09-2022 39 39
90 10-01-2023 21 24
42 17-01-2023 20 49
49 17-01-2023 20 43
74 24-01-2023 19 23
53 14-02-2023 16 32
54 21-02-2023 15 33
99 07-03-2023 13 29
18 14-03-2023 12 29
20 14-03-2023 12 27
15 14-03-2023 12 40
24 21-03-2023 11 25
31 21-03-2023 11 34
62 21-03-2023 11 23
95 21-03-2023 11 32
13 28-03-2023 10 21
30 28-03-2023 10 33
16 28-03-2023 10 27

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 39 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 25 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 33 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 20 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 27 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 29 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 21-03-2023 11 12
13 - 31 28-03-2023 10 15
18 - 81 11-04-2023 8 15
79 - 97 18-04-2023 7 12
39 - 93 25-04-2023 6 16
47 - 74 25-04-2023 6 15
78 - 87 02-05-2023 5 16
45 - 54 02-05-2023 5 20
05 - 50 09-05-2023 4 17

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 26-05-2015 416
92 09-08-2016 353
75 20-06-2017 308
21 12-06-2018 257
01 03-07-2018 254
97 02-10-2018 241
81 09-10-2018 240
70 01-01-2019 228
20 05-03-2019 219
43 26-03-2019 216

Đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2023-01-03 22
3 2023-01-17 20
5 2023-03-28 10
0 2023-04-04 9
1 2023-04-18 7
4 2023-04-25 6
2 2023-05-09 4
6 2023-05-23 2
9 2023-05-30 1
8 2023-06-06 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-10-18 33
9 2022-12-20 24
3 2023-01-24 19
1 2023-02-21 15
7 2023-03-21 11
4 2023-04-18 7
5 2023-05-09 4
2 2023-05-16 3
0 2023-05-23 2
6 2023-06-06 0