Thống kê lô gan Quảng Trị - Bộ số lô gan QT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Trị

Thống kê lô gan XSQT

Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
43 04-08-2022 25 29
85 25-08-2022 22 27
92 25-08-2022 22 26
47 01-09-2022 21 21
96 08-09-2022 20 23
07 22-09-2022 18 38
91 29-09-2022 17 29
84 13-10-2022 15 27
53 13-10-2022 15 37
98 20-10-2022 14 34
78 03-11-2022 12 29
93 03-11-2022 12 18
04 10-11-2022 11 30
11 17-11-2022 10 53
44 17-11-2022 10 24
38 17-11-2022 10 25

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 53 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 19 ngày
15 27 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 37 ngày
25 19 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 53 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 20 ngày
36 19 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 23 ngày
46 21 ngày
47 21 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 23 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 26 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 27 ngày
86 31 ngày
87 20 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 26 ngày
93 18 ngày
94 31 ngày
95 33 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 24-11-2022 9 14
29 - 92 01-12-2022 8 15
67 - 76 08-12-2022 7 12
23 - 32 08-12-2022 7 14
09 - 90 15-12-2022 6 18
06 - 60 15-12-2022 6 25
34 - 43 15-12-2022 6 15
05 - 50 22-12-2022 5 20
79 - 97 22-12-2022 5 11

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
70 03-07-2014 443
33 04-06-2015 395
35 29-10-2015 374
14 24-03-2016 353
64 29-06-2017 287
17 17-08-2017 280
96 14-09-2017 276
28 07-12-2017 264
32 14-12-2017 263
22 18-01-2018 258

Đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-08-04 25
1 2022-08-25 22
6 2022-10-06 16
2 2022-10-20 14
8 2022-11-24 9
9 2022-12-22 5
0 2023-01-05 3
7 2023-01-12 2
4 2023-01-19 1
5 2023-01-26 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2022-10-06 16
4 2022-10-13 15
5 2022-11-10 11
9 2022-12-01 8
7 2022-12-22 5
2 2022-12-29 4
0 2023-01-05 3
3 2023-01-12 2
8 2023-01-19 1
1 2023-01-26 0