Thống kê lô gan Quảng Trị - Bộ số lô gan QT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Trị

Thống kê lô gan XSQT

Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 05-10-2023 20 27
68 02-11-2023 16 28
31 16-11-2023 14 28
95 30-11-2023 12 33
50 30-11-2023 12 42
14 30-11-2023 12 21
67 07-12-2023 11 30
33 07-12-2023 11 29
78 14-12-2023 10 29
66 14-12-2023 10 27
62 14-12-2023 10 36
22 14-12-2023 10 19
60 14-12-2023 10 29
84 14-12-2023 10 27

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 53 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 21 ngày
15 32 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 36 ngày
25 20 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 53 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 24 ngày
36 32 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 25 ngày
46 21 ngày
47 22 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 23 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 26 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 27 ngày
86 31 ngày
87 20 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 41 ngày
91 29 ngày
92 37 ngày
93 18 ngày
94 31 ngày
95 33 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 - 93 28-12-2023 8 15
59 - 95 28-12-2023 8 17
67 - 76 28-12-2023 8 12
69 - 96 11-01-2024 6 13
05 - 50 18-01-2024 5 20
38 - 83 18-01-2024 5 12
06 - 60 25-01-2024 4 25
36 - 63 25-01-2024 4 15
29 - 92 25-01-2024 4 16

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 04-06-2015 451
14 24-03-2016 409
64 29-06-2017 343
28 07-12-2017 320
22 18-01-2018 314
05 28-06-2018 291
57 29-11-2018 269
63 24-01-2019 261
15 25-04-2019 248
91 20-06-2019 240

Đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2023-11-09 15
9 2023-11-16 14
6 2023-12-14 10
0 2024-01-04 7
3 2024-01-11 6
2 2024-01-18 5
8 2024-01-25 4
1 2024-02-01 3
5 2024-02-15 1
4 2024-02-22 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-10-13 71
3 2023-10-05 20
9 2023-12-07 11
2 2023-12-28 8
7 2024-01-18 5
0 2024-01-25 4
1 2024-02-01 3
5 2024-02-08 2
8 2024-02-15 1
6 2024-02-22 0