Thống kê lô gan Quảng Trị - Bộ số lô gan QT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Trị

Thống kê lô gan XSQT

Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
61 04-01-2024 28 33
44 25-01-2024 25 25
09 08-02-2024 23 41
21 22-02-2024 21 28
24 29-02-2024 20 36
34 14-03-2024 18 35
69 21-03-2024 17 28
47 28-03-2024 16 22
83 04-04-2024 15 27
12 11-04-2024 14 25
16 11-04-2024 14 47
07 18-04-2024 13 38
78 18-04-2024 13 29
35 25-04-2024 12 24
79 25-04-2024 12 26
30 02-05-2024 11 28
38 02-05-2024 11 25
86 09-05-2024 10 31
58 09-05-2024 10 23

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 53 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 21 ngày
15 32 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 36 ngày
25 20 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 53 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 24 ngày
36 32 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 25 ngày
45 25 ngày
46 21 ngày
47 22 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 23 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 26 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 27 ngày
86 31 ngày
87 23 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 41 ngày
91 29 ngày
92 37 ngày
93 22 ngày
94 31 ngày
95 33 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 - 21 11-04-2024 14 20
16 - 61 11-04-2024 14 14
38 - 83 02-05-2024 11 12
02 - 20 30-05-2024 7 14
47 - 74 30-05-2024 7 13
24 - 42 30-05-2024 7 28
27 - 72 30-05-2024 7 18
07 - 70 30-05-2024 7 38
39 - 93 06-06-2024 6 15
69 - 96 06-06-2024 6 13

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 04-06-2015 472
64 29-06-2017 364
28 07-12-2017 341
22 18-01-2018 335
57 29-11-2018 290
63 24-01-2019 282
15 25-04-2019 269
23 04-07-2019 259
85 20-02-2020 226
74 27-02-2020 225

Đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2024-01-11 27
8 2024-01-25 25
6 2024-03-28 16
7 2024-04-25 12
2 2024-05-16 9
5 2024-05-23 8
4 2024-06-13 5
9 2024-07-04 2
1 2024-07-11 1
0 2024-07-18 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2023-10-05 41
2 2023-12-28 29
4 2024-04-18 13
8 2024-05-09 10
6 2024-05-30 7
9 2024-06-06 6
7 2024-06-27 3
0 2024-07-04 2
1 2024-07-11 1
5 2024-07-18 0