Thống kê lô gan Sóc Trăng - Bộ số lô gan ST lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô gan XSST

Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
86 16-02-2022 32 39
48 23-02-2022 31 31
62 23-03-2022 27 44
64 23-03-2022 27 27
75 06-04-2022 25 25
05 11-05-2022 20 22
84 18-05-2022 19 28
01 25-05-2022 18 18
12 25-05-2022 18 29
07 15-06-2022 15 29
96 22-06-2022 14 35
81 29-06-2022 13 20
35 29-06-2022 13 25
32 29-06-2022 13 35
09 29-06-2022 13 33
14 29-06-2022 13 23
10 06-07-2022 12 26
74 13-07-2022 11 38
42 20-07-2022 10 24
47 20-07-2022 10 30
03 20-07-2022 10 22

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 18 ngày
02 43 ngày
03 22 ngày
04 33 ngày
05 22 ngày
06 28 ngày
07 29 ngày
08 38 ngày
09 33 ngày
10 26 ngày
11 28 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 23 ngày
15 24 ngày
16 19 ngày
17 22 ngày
18 32 ngày
19 23 ngày
20 58 ngày
21 28 ngày
22 29 ngày
23 30 ngày
24 38 ngày
25 34 ngày
26 32 ngày
27 33 ngày
28 42 ngày
29 25 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 35 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 30 ngày
37 19 ngày
38 28 ngày
39 21 ngày
40 38 ngày
41 23 ngày
42 24 ngày
43 22 ngày
44 36 ngày
45 48 ngày
46 38 ngày
47 30 ngày
48 31 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 41 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 23 ngày
55 42 ngày
56 22 ngày
57 48 ngày
58 41 ngày
59 30 ngày
60 26 ngày
61 20 ngày
62 44 ngày
63 34 ngày
64 27 ngày
65 33 ngày
66 29 ngày
67 24 ngày
68 37 ngày
69 21 ngày
70 27 ngày
71 27 ngày
72 28 ngày
73 32 ngày
74 38 ngày
75 25 ngày
76 19 ngày
77 27 ngày
78 55 ngày
79 34 ngày
80 26 ngày
81 20 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 28 ngày
85 29 ngày
86 39 ngày
87 24 ngày
88 30 ngày
89 21 ngày
90 32 ngày
91 27 ngày
92 35 ngày
93 29 ngày
94 34 ngày
95 26 ngày
96 35 ngày
97 29 ngày
98 30 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 18-05-2022 19 19
01 - 10 06-07-2022 12 12
47 - 74 20-07-2022 10 14
18 - 81 27-07-2022 9 18
46 - 64 03-08-2022 8 11
57 - 75 03-08-2022 8 20
04 - 40 10-08-2022 7 16
35 - 53 10-08-2022 7 15
24 - 42 10-08-2022 7 14
89 - 98 17-08-2022 6 11

Hai số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
55 15-05-2013 470
50 03-06-2015 363
02 09-03-2016 323
44 16-03-2016 322
78 13-07-2016 305
84 01-03-2017 272
39 23-08-2017 247
07 04-10-2017 241
62 25-10-2017 238
98 20-12-2017 230

Đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2022-04-27 22
0 2022-05-25 18
4 2022-07-20 10
1 2022-08-03 8
7 2022-08-24 5
3 2022-08-31 4
8 2022-09-07 3
6 2022-09-14 2
5 2022-09-21 1
2 2022-09-28 0

Đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-04-20 23
6 2022-06-01 17
8 2022-06-29 13
5 2022-07-06 12
9 2022-07-27 9
2 2022-08-24 5
1 2022-08-31 4
0 2022-09-07 3
4 2022-09-21 1
7 2022-09-28 0