Thống kê lô gan Sóc Trăng - Bộ số lô gan ST lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô gan XSST

Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 11-10-2023 27 27
51 15-11-2023 22 41
27 20-12-2023 17 33
54 27-12-2023 16 23
23 10-01-2024 14 30
45 17-01-2024 13 48
55 17-01-2024 13 42
87 24-01-2024 12 24
01 31-01-2024 11 20
73 31-01-2024 11 32
63 31-01-2024 11 34
91 07-02-2024 10 27
62 07-02-2024 10 44
96 07-02-2024 10 35
85 07-02-2024 10 29
02 07-02-2024 10 43

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 20 ngày
02 43 ngày
03 22 ngày
04 33 ngày
05 25 ngày
06 28 ngày
07 29 ngày
08 38 ngày
09 42 ngày
10 26 ngày
11 28 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 37 ngày
15 24 ngày
16 19 ngày
17 22 ngày
18 32 ngày
19 23 ngày
20 58 ngày
21 30 ngày
22 29 ngày
23 30 ngày
24 38 ngày
25 34 ngày
26 32 ngày
27 33 ngày
28 42 ngày
29 27 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 35 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 30 ngày
37 19 ngày
38 28 ngày
39 21 ngày
40 38 ngày
41 23 ngày
42 27 ngày
43 22 ngày
44 36 ngày
45 48 ngày
46 38 ngày
47 30 ngày
48 36 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 41 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 23 ngày
55 42 ngày
56 22 ngày
57 48 ngày
58 41 ngày
59 30 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 44 ngày
63 34 ngày
64 36 ngày
65 33 ngày
66 29 ngày
67 26 ngày
68 37 ngày
69 21 ngày
70 27 ngày
71 34 ngày
72 28 ngày
73 32 ngày
74 38 ngày
75 34 ngày
76 23 ngày
77 27 ngày
78 55 ngày
79 34 ngày
80 26 ngày
81 20 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 32 ngày
85 29 ngày
86 42 ngày
87 24 ngày
88 30 ngày
89 21 ngày
90 32 ngày
91 27 ngày
92 35 ngày
93 29 ngày
94 34 ngày
95 26 ngày
96 35 ngày
97 29 ngày
98 30 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 - 54 17-01-2024 13 13
26 - 62 14-02-2024 9 12
58 - 85 21-02-2024 8 16
02 - 20 21-02-2024 8 19
29 - 92 28-02-2024 7 11
24 - 42 28-02-2024 7 14
59 - 95 06-03-2024 6 16
69 - 96 06-03-2024 6 15
17 - 71 13-03-2024 5 12

Hai số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
50 03-06-2015 444
78 13-07-2016 386
84 01-03-2017 353
39 23-08-2017 328
07 04-10-2017 322
62 25-10-2017 319
73 08-08-2018 278
13 20-02-2019 250
56 20-03-2019 246
04 05-06-2019 235

Đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2023-08-09 36
2 2023-11-15 22
5 2023-12-27 16
0 2024-01-17 13
9 2024-02-28 7
3 2024-03-20 4
4 2024-03-27 3
7 2024-04-03 2
1 2024-04-10 1
6 2024-04-17 0

Đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2023-11-15 22
9 2023-12-13 18
5 2024-01-17 13
1 2024-02-14 9
2 2024-03-06 6
3 2024-03-13 5
0 2024-03-27 3
7 2024-04-03 2
6 2024-04-10 1
4 2024-04-17 0