Thống kê lô gan Sóc Trăng - Bộ số lô gan ST lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô gan XSST

Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 05-10-2022 33 33
84 07-12-2022 24 28
64 21-12-2022 22 36
62 21-12-2022 22 44
47 28-12-2022 21 30
50 18-01-2023 18 25
34 08-02-2023 15 26
81 01-03-2023 12 20
30 01-03-2023 12 24
04 08-03-2023 11 33
78 08-03-2023 11 55
67 08-03-2023 11 24
16 15-03-2023 10 19
33 15-03-2023 10 28
86 15-03-2023 10 42

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 19 ngày
02 43 ngày
03 22 ngày
04 33 ngày
05 22 ngày
06 28 ngày
07 29 ngày
08 38 ngày
09 42 ngày
10 26 ngày
11 28 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 37 ngày
15 24 ngày
16 19 ngày
17 22 ngày
18 32 ngày
19 23 ngày
20 58 ngày
21 28 ngày
22 29 ngày
23 30 ngày
24 38 ngày
25 34 ngày
26 32 ngày
27 33 ngày
28 42 ngày
29 25 ngày
30 24 ngày
31 36 ngày
32 35 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 30 ngày
37 19 ngày
38 28 ngày
39 21 ngày
40 38 ngày
41 23 ngày
42 24 ngày
43 22 ngày
44 36 ngày
45 48 ngày
46 38 ngày
47 30 ngày
48 36 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 41 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 23 ngày
55 42 ngày
56 22 ngày
57 48 ngày
58 41 ngày
59 30 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 44 ngày
63 34 ngày
64 36 ngày
65 33 ngày
66 29 ngày
67 24 ngày
68 37 ngày
69 21 ngày
70 27 ngày
71 33 ngày
72 28 ngày
73 32 ngày
74 38 ngày
75 34 ngày
76 19 ngày
77 27 ngày
78 55 ngày
79 34 ngày
80 26 ngày
81 20 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 28 ngày
85 29 ngày
86 42 ngày
87 24 ngày
88 30 ngày
89 21 ngày
90 32 ngày
91 27 ngày
92 35 ngày
93 29 ngày
94 34 ngày
95 26 ngày
96 35 ngày
97 29 ngày
98 30 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 - 61 22-03-2023 9 13
17 - 71 22-03-2023 9 11
03 - 30 29-03-2023 8 15
46 - 64 29-03-2023 8 12
02 - 20 05-04-2023 7 19
45 - 54 19-04-2023 5 13
08 - 80 19-04-2023 5 16
26 - 62 19-04-2023 5 12
49 - 94 19-04-2023 5 12

Hai số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
55 15-05-2013 504
50 03-06-2015 397
78 13-07-2016 339
84 01-03-2017 306
39 23-08-2017 281
07 04-10-2017 275
62 25-10-2017 272
73 08-08-2018 231
46 02-01-2019 210
13 20-02-2019 203

Đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-10-19 31
5 2022-12-21 22
6 2023-01-18 18
9 2023-03-29 8
0 2023-04-05 7
4 2023-04-26 4
7 2023-05-03 3
1 2023-05-10 2
2 2023-05-17 1
8 2023-05-24 0

Đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2022-10-05 33
8 2023-03-01 12
6 2023-03-08 11
1 2023-03-15 10
4 2023-03-29 8
5 2023-04-19 5
0 2023-05-03 3
9 2023-05-10 2
3 2023-05-17 1
2 2023-05-24 0