Thống kê lô gan Tiền Giang - Bộ số lô gan TG lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Tiền Giang

Thống kê lô gan XSTG

Lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44 20-03-2022 28 28
47 17-04-2022 24 25
09 24-04-2022 23 35
70 29-05-2022 18 34
83 12-06-2022 16 24
48 19-06-2022 15 26
81 26-06-2022 14 22
04 03-07-2022 13 29
72 10-07-2022 12 25
34 17-07-2022 11 34
51 24-07-2022 10 23

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 37 ngày
01 27 ngày
02 29 ngày
03 25 ngày
04 29 ngày
05 26 ngày
06 38 ngày
07 23 ngày
08 38 ngày
09 35 ngày
10 39 ngày
11 32 ngày
12 24 ngày
13 24 ngày
14 20 ngày
15 23 ngày
16 26 ngày
17 28 ngày
18 22 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 27 ngày
22 30 ngày
23 24 ngày
24 28 ngày
25 30 ngày
26 36 ngày
27 38 ngày
28 29 ngày
29 27 ngày
30 57 ngày
31 25 ngày
32 19 ngày
33 31 ngày
34 34 ngày
35 36 ngày
36 29 ngày
37 19 ngày
38 25 ngày
39 29 ngày
40 33 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 33 ngày
44 28 ngày
45 24 ngày
46 26 ngày
47 25 ngày
48 26 ngày
49 29 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 28 ngày
51 23 ngày
52 45 ngày
53 24 ngày
54 33 ngày
55 32 ngày
56 30 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 22 ngày
60 24 ngày
61 21 ngày
62 19 ngày
63 31 ngày
64 21 ngày
65 27 ngày
66 25 ngày
67 36 ngày
68 25 ngày
69 32 ngày
70 34 ngày
71 38 ngày
72 25 ngày
73 26 ngày
74 26 ngày
75 32 ngày
76 26 ngày
77 24 ngày
78 29 ngày
79 31 ngày
80 39 ngày
81 22 ngày
82 35 ngày
83 24 ngày
84 28 ngày
85 19 ngày
86 32 ngày
87 41 ngày
88 36 ngày
89 26 ngày
90 45 ngày
91 28 ngày
92 30 ngày
93 30 ngày
94 20 ngày
95 20 ngày
96 16 ngày
97 29 ngày
98 33 ngày
99 27 ngày

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 - 71 14-08-2022 7 20
07 - 70 21-08-2022 6 15
25 - 52 21-08-2022 6 20
09 - 90 21-08-2022 6 13
12 - 21 28-08-2022 5 14
15 - 51 28-08-2022 5 14
34 - 43 28-08-2022 5 16
02 - 20 28-08-2022 5 20
08 - 80 04-09-2022 4 23
78 - 87 04-09-2022 4 14

Hai số cuối giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 24-07-2016 304
75 18-09-2016 296
21 25-12-2016 282
99 16-04-2017 266
17 04-06-2017 259
45 20-08-2017 248
06 15-10-2017 240
51 07-01-2018 228
67 04-02-2018 224
40 13-05-2018 210

Đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-03-28 64
4 2022-01-16 37
5 2022-06-12 16
1 2022-07-03 13
3 2022-07-17 11
8 2022-07-31 9
0 2022-09-11 3
2 2022-09-18 2
7 2022-09-25 1
6 2022-10-02 0

Đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-03-27 27
6 2022-05-15 20
5 2022-05-29 18
0 2022-07-03 13
3 2022-08-14 7
7 2022-08-28 5
1 2022-09-11 3
4 2022-09-18 2
9 2022-09-25 1
2 2022-10-02 0