Thống kê lô gan Tây Ninh - Bộ số lô gan TN lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Tây Ninh

Thống kê lô gan XSTN

Lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 12-10-2023 27 30
71 30-11-2023 20 34
22 21-12-2023 17 31
75 28-12-2023 16 25
19 04-01-2024 15 32
64 11-01-2024 14 33
44 18-01-2024 13 27
54 25-01-2024 12 25
27 01-02-2024 11 30
59 01-02-2024 11 25
04 01-02-2024 11 26
65 01-02-2024 11 32
70 01-02-2024 11 25
60 08-02-2024 10 26
40 08-02-2024 10 38

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 36 ngày
03 25 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 32 ngày
07 43 ngày
08 29 ngày
09 23 ngày
10 39 ngày
11 19 ngày
12 31 ngày
13 27 ngày
14 27 ngày
15 23 ngày
16 33 ngày
17 23 ngày
18 23 ngày
19 32 ngày
20 33 ngày
21 27 ngày
22 31 ngày
23 24 ngày
24 27 ngày
25 26 ngày
26 20 ngày
27 30 ngày
28 30 ngày
29 27 ngày
30 32 ngày
31 38 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 29 ngày
35 20 ngày
36 24 ngày
37 29 ngày
38 26 ngày
39 30 ngày
40 38 ngày
41 22 ngày
42 36 ngày
43 22 ngày
44 27 ngày
45 30 ngày
46 23 ngày
47 57 ngày
48 31 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 36 ngày
51 39 ngày
52 41 ngày
53 25 ngày
54 25 ngày
55 28 ngày
56 34 ngày
57 23 ngày
58 31 ngày
59 25 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 35 ngày
63 25 ngày
64 33 ngày
65 32 ngày
66 24 ngày
67 29 ngày
68 28 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 34 ngày
72 36 ngày
73 30 ngày
74 29 ngày
75 25 ngày
76 30 ngày
77 33 ngày
78 18 ngày
79 21 ngày
80 29 ngày
81 32 ngày
82 22 ngày
83 46 ngày
84 45 ngày
85 35 ngày
86 33 ngày
87 30 ngày
88 49 ngày
89 21 ngày
90 31 ngày
91 30 ngày
92 22 ngày
93 30 ngày
94 21 ngày
95 19 ngày
96 31 ngày
97 33 ngày
98 27 ngày
99 22 ngày

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 08-02-2024 10 13
27 - 72 15-02-2024 9 17
05 - 50 22-02-2024 8 12
39 - 93 29-02-2024 7 20
79 - 97 07-03-2024 6 14
57 - 75 07-03-2024 6 11
67 - 76 07-03-2024 6 18
08 - 80 21-03-2024 4 17
47 - 74 21-03-2024 4 14
26 - 62 21-03-2024 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
24 18-08-2016 381
85 20-09-2018 272
90 29-11-2018 262
94 24-01-2019 254
44 31-01-2019 253
48 21-03-2019 246
69 16-05-2019 238
97 05-09-2019 222
68 12-09-2019 221
18 07-11-2019 213

Đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2024-01-18 13
7 2024-01-25 12
5 2024-02-01 11
3 2024-02-22 8
9 2024-03-07 6
0 2024-03-14 5
4 2024-03-28 3
1 2024-04-04 2
8 2024-04-11 1
2 2024-04-18 0

Đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2023-11-02 24
7 2023-12-21 17
9 2024-02-22 8
6 2024-03-07 6
8 2024-03-14 5
0 2024-03-21 4
2 2024-03-28 3
5 2024-04-04 2
4 2024-04-11 1
1 2024-04-18 0