Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế - Bộ số lô gan TTH lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế

Thống kê lô gan XSTTH

Lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 16-10-2022 31 48
09 07-11-2022 24 32
90 21-11-2022 20 20
00 21-11-2022 20 26
60 27-11-2022 19 30
08 05-12-2022 16 22
71 05-12-2022 16 26
14 11-12-2022 15 22
80 12-12-2022 14 30
54 18-12-2022 13 43
22 18-12-2022 13 22
78 18-12-2022 13 23
34 19-12-2022 12 22
79 25-12-2022 11 43
32 25-12-2022 11 24
11 25-12-2022 11 44
81 25-12-2022 11 21
47 25-12-2022 11 24
02 26-12-2022 10 26

Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 32 ngày
02 26 ngày
03 25 ngày
04 23 ngày
05 35 ngày
06 22 ngày
07 39 ngày
08 22 ngày
09 32 ngày
10 27 ngày
11 44 ngày
12 37 ngày
13 28 ngày
14 22 ngày
15 24 ngày
16 36 ngày
17 20 ngày
18 27 ngày
19 46 ngày
20 29 ngày
21 24 ngày
22 22 ngày
23 21 ngày
24 25 ngày
25 46 ngày
26 39 ngày
27 23 ngày
28 24 ngày
29 38 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 24 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 40 ngày
36 31 ngày
37 23 ngày
38 27 ngày
39 35 ngày
40 21 ngày
41 21 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 22 ngày
45 24 ngày
46 54 ngày
47 24 ngày
48 23 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 20 ngày
52 20 ngày
53 20 ngày
54 43 ngày
55 34 ngày
56 28 ngày
57 27 ngày
58 30 ngày
59 32 ngày
60 30 ngày
61 25 ngày
62 30 ngày
63 23 ngày
64 39 ngày
65 28 ngày
66 23 ngày
67 45 ngày
68 22 ngày
69 20 ngày
70 34 ngày
71 26 ngày
72 29 ngày
73 27 ngày
74 28 ngày
75 25 ngày
76 26 ngày
77 26 ngày
78 23 ngày
79 43 ngày
80 30 ngày
81 21 ngày
82 32 ngày
83 36 ngày
84 29 ngày
85 45 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 34 ngày
89 30 ngày
90 20 ngày
91 31 ngày
92 41 ngày
93 48 ngày
94 25 ngày
95 20 ngày
96 23 ngày
97 25 ngày
98 30 ngày
99 38 ngày

Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 - 90 21-11-2022 20 20
08 - 80 12-12-2022 14 16
24 - 42 02-01-2023 8 14
07 - 70 08-01-2023 7 15
46 - 64 09-01-2023 6 28
29 - 92 09-01-2023 6 23
68 - 86 09-01-2023 6 15
45 - 54 15-01-2023 5 18
06 - 60 15-01-2023 5 13
78 - 87 15-01-2023 5 13

Hai số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
75 12-02-2018 312
62 21-05-2018 298
66 06-08-2018 287
67 29-10-2018 275
59 05-11-2018 274
77 18-02-2019 259
24 04-03-2019 257
73 01-04-2019 253
30 15-04-2019 251
19 27-05-2019 245

Đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2022-12-11 15
9 2022-12-25 11
0 2022-12-26 10
7 2023-01-01 9
8 2023-01-09 6
2 2023-01-15 5
5 2023-01-16 4
1 2023-01-23 2
6 2023-01-29 1
3 2023-01-30 0

Đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2022-11-27 19
9 2022-12-04 17
4 2022-12-18 13
2 2022-12-19 12
8 2023-01-08 7
6 2023-01-09 6
1 2023-01-22 3
7 2023-01-23 2
5 2023-01-29 1
3 2023-01-30 0