Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế - Bộ số lô gan TTH lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế

Thống kê lô gan XSTTH

Lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 01-04-2024 23 27
11 07-04-2024 22 44
96 29-04-2024 15 23
33 29-04-2024 15 30
53 29-04-2024 15 20
21 05-05-2024 14 26
39 05-05-2024 14 35
99 06-05-2024 13 38
61 13-05-2024 11 25
42 19-05-2024 10 26
38 19-05-2024 10 27
95 19-05-2024 10 29

Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 32 ngày
02 26 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 35 ngày
06 22 ngày
07 39 ngày
08 22 ngày
09 32 ngày
10 27 ngày
11 44 ngày
12 37 ngày
13 28 ngày
14 34 ngày
15 27 ngày
16 36 ngày
17 20 ngày
18 27 ngày
19 46 ngày
20 29 ngày
21 26 ngày
22 22 ngày
23 29 ngày
24 25 ngày
25 46 ngày
26 39 ngày
27 23 ngày
28 24 ngày
29 38 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 24 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 40 ngày
36 31 ngày
37 27 ngày
38 27 ngày
39 35 ngày
40 21 ngày
41 21 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 22 ngày
45 24 ngày
46 54 ngày
47 24 ngày
48 23 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 26 ngày
51 20 ngày
52 28 ngày
53 20 ngày
54 43 ngày
55 34 ngày
56 28 ngày
57 28 ngày
58 30 ngày
59 32 ngày
60 30 ngày
61 25 ngày
62 30 ngày
63 31 ngày
64 39 ngày
65 28 ngày
66 29 ngày
67 45 ngày
68 40 ngày
69 20 ngày
70 34 ngày
71 26 ngày
72 29 ngày
73 27 ngày
74 28 ngày
75 25 ngày
76 26 ngày
77 36 ngày
78 28 ngày
79 43 ngày
80 30 ngày
81 21 ngày
82 32 ngày
83 36 ngày
84 29 ngày
85 45 ngày
86 24 ngày
87 27 ngày
88 34 ngày
89 30 ngày
90 23 ngày
91 31 ngày
92 41 ngày
93 48 ngày
94 25 ngày
95 29 ngày
96 23 ngày
97 25 ngày
98 30 ngày
99 38 ngày

Cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 - 92 26-05-2024 8 23
35 - 53 26-05-2024 8 14
37 - 73 02-06-2024 6 20
12 - 21 02-06-2024 6 13
07 - 70 03-06-2024 5 15
58 - 85 03-06-2024 5 17
18 - 81 03-06-2024 5 13
48 - 84 09-06-2024 4 13
45 - 54 09-06-2024 4 18
69 - 96 09-06-2024 4 12

Hai số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
77 18-02-2019 404
61 18-05-2020 342
79 05-07-2021 283
39 30-08-2021 276
64 18-10-2021 269
01 01-11-2021 267
18 08-11-2021 266
28 07-02-2022 247
23 07-03-2022 239
69 21-03-2022 235

Đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2024-04-21 18
7 2024-05-12 12
5 2024-05-19 10
3 2024-05-26 8
1 2024-05-27 7
0 2024-06-03 5
4 2024-06-09 4
9 2024-06-16 2
2 2024-06-17 1
6 2024-06-23 0

Đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2024-03-04 31
0 2024-03-31 24
8 2024-04-28 16
2 2024-05-13 11
6 2024-05-19 10
4 2024-06-02 6
1 2024-06-10 3
3 2024-06-16 2
7 2024-06-17 1
5 2024-06-23 0