Thống kê lô gan Trà Vinh - Bộ số lô gan TV lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Trà Vinh

Thống kê lô gan XSTV

Lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 26-11-2021 25 49
47 03-12-2021 24 35
79 24-12-2021 21 21
71 07-01-2022 19 25
37 14-01-2022 18 22
42 28-01-2022 16 28
16 11-02-2022 14 28
13 11-02-2022 14 20
23 18-02-2022 13 22
00 18-02-2022 13 24
24 25-02-2022 12 18
33 25-02-2022 12 33
21 25-02-2022 12 30
99 04-03-2022 11 31
39 04-03-2022 11 32
73 04-03-2022 11 31
89 04-03-2022 11 32
97 04-03-2022 11 40
95 11-03-2022 10 20

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 24 ngày
02 25 ngày
03 22 ngày
04 25 ngày
05 35 ngày
06 32 ngày
07 31 ngày
08 28 ngày
09 26 ngày
10 22 ngày
11 26 ngày
12 22 ngày
13 20 ngày
14 25 ngày
15 34 ngày
16 28 ngày
17 22 ngày
18 44 ngày
19 31 ngày
20 30 ngày
21 30 ngày
22 35 ngày
23 22 ngày
24 18 ngày
25 25 ngày
26 29 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 29 ngày
30 17 ngày
31 31 ngày
32 19 ngày
33 33 ngày
34 30 ngày
35 40 ngày
36 48 ngày
37 22 ngày
38 30 ngày
39 32 ngày
40 24 ngày
41 49 ngày
42 28 ngày
43 18 ngày
44 31 ngày
45 29 ngày
46 23 ngày
47 35 ngày
48 19 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 51 ngày
51 36 ngày
52 26 ngày
53 21 ngày
54 29 ngày
55 25 ngày
56 27 ngày
57 28 ngày
58 28 ngày
59 26 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 25 ngày
63 36 ngày
64 33 ngày
65 28 ngày
66 34 ngày
67 31 ngày
68 23 ngày
69 30 ngày
70 31 ngày
71 25 ngày
72 23 ngày
73 31 ngày
74 33 ngày
75 24 ngày
76 20 ngày
77 33 ngày
78 34 ngày
79 21 ngày
80 24 ngày
81 37 ngày
82 43 ngày
83 20 ngày
84 23 ngày
85 24 ngày
86 26 ngày
87 34 ngày
88 35 ngày
89 32 ngày
90 30 ngày
91 25 ngày
92 39 ngày
93 32 ngày
94 34 ngày
95 20 ngày
96 20 ngày
97 40 ngày
98 23 ngày
99 31 ngày

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 25-02-2022 12 13
37 - 73 04-03-2022 11 14
79 - 97 04-03-2022 11 20
59 - 95 18-03-2022 9 13
89 - 98 01-04-2022 7 20
39 - 93 08-04-2022 6 15
47 - 74 08-04-2022 6 13
49 - 94 15-04-2022 5 11
23 - 32 22-04-2022 4 13

Hai số cuối giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
62 10-10-2014 378
29 10-07-2015 339
72 21-08-2015 333
18 04-03-2016 305
22 06-01-2017 261
70 24-03-2017 250
37 26-05-2017 241
41 28-07-2017 232
78 15-09-2017 225
28 16-03-2018 199

Đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2021-10-29 29
5 2021-12-03 24
1 2022-02-11 14
4 2022-02-25 12
3 2022-03-25 8
9 2022-04-08 6
2 2022-04-15 5
0 2022-04-22 4
6 2022-05-13 1
8 2022-05-20 0

Đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2021-10-29 29
0 2021-11-05 28
2 2022-01-14 18
9 2022-03-04 11
4 2022-03-25 8
3 2022-04-08 6
6 2022-04-22 4
8 2022-05-06 2
1 2022-05-13 1
5 2022-05-20 0