Thống kê lô gan Vĩnh Long - Bộ số lô gan VL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô gan XSVL

Lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
95 28-10-2022 31 31
80 18-11-2022 28 28
82 16-12-2022 24 31
09 30-12-2022 22 27
45 27-01-2023 18 28
08 03-02-2023 17 39
20 03-02-2023 17 32
84 10-02-2023 16 44
99 24-02-2023 14 34
85 24-02-2023 14 35
61 03-03-2023 13 26
89 03-03-2023 13 34
74 10-03-2023 12 28
81 10-03-2023 12 29
30 17-03-2023 11 31
24 17-03-2023 11 22
19 24-03-2023 10 31
43 24-03-2023 10 25

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 28 ngày
02 34 ngày
03 28 ngày
04 33 ngày
05 33 ngày
06 23 ngày
07 54 ngày
08 39 ngày
09 27 ngày
10 26 ngày
11 42 ngày
12 30 ngày
13 29 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 26 ngày
17 30 ngày
18 29 ngày
19 31 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 27 ngày
24 22 ngày
25 22 ngày
26 22 ngày
27 21 ngày
28 24 ngày
29 24 ngày
30 31 ngày
31 40 ngày
32 23 ngày
33 25 ngày
34 27 ngày
35 28 ngày
36 28 ngày
37 32 ngày
38 32 ngày
39 30 ngày
40 34 ngày
41 25 ngày
42 28 ngày
43 25 ngày
44 25 ngày
45 28 ngày
46 50 ngày
47 27 ngày
48 28 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 24 ngày
56 27 ngày
57 29 ngày
58 31 ngày
59 21 ngày
60 33 ngày
61 26 ngày
62 34 ngày
63 19 ngày
64 22 ngày
65 28 ngày
66 21 ngày
67 21 ngày
68 24 ngày
69 25 ngày
70 19 ngày
71 25 ngày
72 24 ngày
73 31 ngày
74 28 ngày
75 22 ngày
76 28 ngày
77 38 ngày
78 26 ngày
79 25 ngày
80 28 ngày
81 29 ngày
82 31 ngày
83 27 ngày
84 44 ngày
85 35 ngày
86 29 ngày
87 26 ngày
88 33 ngày
89 34 ngày
90 29 ngày
91 21 ngày
92 35 ngày
93 32 ngày
94 23 ngày
95 31 ngày
96 30 ngày
97 25 ngày
98 26 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 03-02-2023 17 17
09 - 90 31-03-2023 9 12
89 - 98 07-04-2023 8 21
18 - 81 07-04-2023 8 16
58 - 85 14-04-2023 7 13
67 - 76 21-04-2023 6 18
23 - 32 28-04-2023 5 12
02 - 20 05-05-2023 4 27
59 - 95 05-05-2023 4 20
04 - 40 05-05-2023 4 13

Hai số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
01 12-03-2010 671
04 08-06-2012 554
05 02-05-2014 455
45 29-05-2015 399
34 19-06-2015 396
97 29-07-2016 338
81 14-04-2017 301
88 08-12-2017 267
46 04-05-2018 246
82 06-07-2018 237

Đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2022-10-28 31
8 2022-12-09 25
2 2023-02-17 15
4 2023-02-24 14
0 2023-03-03 13
9 2023-04-14 7
5 2023-04-21 6
6 2023-05-05 4
7 2023-05-12 3
1 2023-06-02 0

Đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2022-12-30 22
7 2023-02-03 17
4 2023-02-10 16
2 2023-03-03 13
3 2023-03-31 9
6 2023-04-14 7
5 2023-04-21 6
8 2023-05-05 4
1 2023-05-26 1
0 2023-06-02 0