Thống kê lô gan Vĩnh Long - Bộ số lô gan VL lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô gan XSVL

Lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
87 09-09-2022 20 20
71 16-09-2022 19 24
50 23-09-2022 18 45
34 07-10-2022 16 27
20 21-10-2022 14 32
43 21-10-2022 14 25
51 21-10-2022 14 28
54 21-10-2022 14 29
95 28-10-2022 13 19
25 28-10-2022 13 22
04 28-10-2022 13 33
93 28-10-2022 13 32
38 04-11-2022 12 32
73 11-11-2022 11 31
41 11-11-2022 11 25
27 11-11-2022 11 21
66 18-11-2022 10 21
80 18-11-2022 10 28

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 25 ngày
01 28 ngày
02 34 ngày
03 28 ngày
04 33 ngày
05 33 ngày
06 23 ngày
07 54 ngày
08 39 ngày
09 27 ngày
10 26 ngày
11 42 ngày
12 30 ngày
13 29 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 26 ngày
17 30 ngày
18 29 ngày
19 31 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 27 ngày
24 22 ngày
25 22 ngày
26 22 ngày
27 21 ngày
28 24 ngày
29 24 ngày
30 31 ngày
31 40 ngày
32 23 ngày
33 25 ngày
34 27 ngày
35 28 ngày
36 28 ngày
37 32 ngày
38 32 ngày
39 30 ngày
40 34 ngày
41 25 ngày
42 28 ngày
43 25 ngày
44 25 ngày
45 28 ngày
46 50 ngày
47 27 ngày
48 28 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 45 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 24 ngày
56 27 ngày
57 29 ngày
58 31 ngày
59 21 ngày
60 33 ngày
61 26 ngày
62 34 ngày
63 19 ngày
64 22 ngày
65 28 ngày
66 21 ngày
67 21 ngày
68 24 ngày
69 25 ngày
70 19 ngày
71 24 ngày
72 24 ngày
73 31 ngày
74 28 ngày
75 22 ngày
76 28 ngày
77 38 ngày
78 26 ngày
79 25 ngày
80 28 ngày
81 29 ngày
82 31 ngày
83 27 ngày
84 44 ngày
85 35 ngày
86 29 ngày
87 20 ngày
88 33 ngày
89 34 ngày
90 29 ngày
91 21 ngày
92 35 ngày
93 32 ngày
94 23 ngày
95 19 ngày
96 30 ngày
97 25 ngày
98 26 ngày
99 34 ngày

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 - 43 21-10-2022 14 14
59 - 95 09-12-2022 7 15
15 - 51 09-12-2022 7 15
27 - 72 09-12-2022 7 11
07 - 70 16-12-2022 6 11
38 - 83 16-12-2022 6 17
58 - 85 23-12-2022 5 13
06 - 60 30-12-2022 4 13
01 - 10 30-12-2022 4 18

Hai số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
01 12-03-2010 653
04 08-06-2012 536
05 02-05-2014 437
44 24-04-2015 386
45 29-05-2015 381
34 19-06-2015 378
97 29-07-2016 320
81 14-04-2017 283
76 10-11-2017 253
88 08-12-2017 249

Đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2021-06-25 68
3 2022-10-28 13
8 2022-12-09 7
9 2022-12-16 6
5 2022-12-23 5
2 2022-12-30 4
7 2023-01-06 3
0 2023-01-13 2
1 2023-01-20 1
6 2023-01-27 0

Đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-07-29 26
0 2022-09-23 18
1 2022-09-30 17
2 2022-10-14 15
6 2022-12-16 6
9 2022-12-30 4
4 2023-01-06 3
3 2023-01-13 2
7 2023-01-20 1
5 2023-01-27 0