Thống kê lô gan Vũng Tàu - Bộ số lô gan VT lâu ngày chưa ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô gan XSVT

Lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
50 04-01-2022 19 32
71 11-01-2022 18 32
78 25-01-2022 16 18
56 25-01-2022 16 27
72 01-02-2022 15 24
27 01-02-2022 15 30
43 08-02-2022 14 24
73 15-02-2022 13 27
24 22-02-2022 12 24
23 22-02-2022 12 21
15 04-05-2021 12 23
49 11-05-2021 11 34
69 01-03-2022 11 23
22 01-03-2022 11 22
41 08-03-2022 10 26
10 08-03-2022 10 26

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 30 ngày
02 24 ngày
03 35 ngày
04 25 ngày
05 37 ngày
06 20 ngày
07 45 ngày
08 22 ngày
09 25 ngày
10 26 ngày
11 23 ngày
12 37 ngày
13 20 ngày
14 37 ngày
15 23 ngày
16 34 ngày
17 24 ngày
18 28 ngày
19 29 ngày
20 23 ngày
21 35 ngày
22 22 ngày
23 21 ngày
24 24 ngày
25 27 ngày
26 32 ngày
27 30 ngày
28 27 ngày
29 27 ngày
30 25 ngày
31 41 ngày
32 24 ngày
33 22 ngày
34 19 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 25 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 26 ngày
42 31 ngày
43 24 ngày
44 26 ngày
45 45 ngày
46 21 ngày
47 41 ngày
48 31 ngày
49 34 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 37 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 27 ngày
57 32 ngày
58 49 ngày
59 24 ngày
60 25 ngày
61 20 ngày
62 30 ngày
63 36 ngày
64 25 ngày
65 24 ngày
66 28 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 23 ngày
70 21 ngày
71 32 ngày
72 24 ngày
73 27 ngày
74 23 ngày
75 31 ngày
76 25 ngày
77 43 ngày
78 18 ngày
79 32 ngày
80 37 ngày
81 23 ngày
82 26 ngày
83 20 ngày
84 32 ngày
85 34 ngày
86 21 ngày
87 24 ngày
88 38 ngày
89 39 ngày
90 36 ngày
91 32 ngày
92 24 ngày
93 50 ngày
94 31 ngày
95 24 ngày
96 36 ngày
97 24 ngày
98 22 ngày
99 21 ngày

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27 - 72 01-02-2022 15 15
56 - 65 22-03-2022 8 12
06 - 60 22-03-2022 8 16
17 - 71 29-03-2022 7 14
23 - 32 12-04-2022 5 11
02 - 20 19-04-2022 4 17
89 - 98 19-04-2022 4 14
48 - 84 19-04-2022 4 23
34 - 43 26-04-2022 3 12

Hai số cuối giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
14 Số này chưa bao giờ về 652
52 14-08-2012 490
80 12-02-2013 464
11 11-11-2014 373
07 06-01-2015 365
27 21-07-2015 337
30 01-09-2015 331
79 01-12-2015 318
69 13-12-2016 264
88 07-02-2017 256

Đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2021-02-02 52
2 2022-01-18 17
8 2022-02-22 12
3 2022-03-29 7
5 2022-03-29 7
0 2022-04-19 4
7 2021-10-26 2
9 2022-05-03 2
4 2022-05-10 1
6 2022-05-17 0

Đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 2021-12-21 21
3 2022-01-18 17
2 2022-02-22 12
0 2022-03-01 11
8 2022-03-15 9
5 2022-03-22 8
9 2022-03-29 7
9 2022-03-29 7
6 2022-04-05 6
1 2022-04-19 4