Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
03
5.95% 5 lần
05
5.95% 5 lần
04
4.76% 4 lần
20
4.76% 4 lần
31
4.76% 4 lần
35
4.76% 4 lần
10
3.57% 3 lần
14
3.57% 3 lần
17
3.57% 3 lần
28
3.57% 3 lần
30
3.57% 3 lần
02
2.38% 2 lần
08
2.38% 2 lần
12
2.38% 2 lần
15
2.38% 2 lần
19
2.38% 2 lần
21
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
25
2.38% 2 lần
27
2.38% 2 lần
33
2.38% 2 lần
39
2.38% 2 lần
41
2.38% 2 lần
42
2.38% 2 lần
43
2.38% 2 lần
44
2.38% 2 lần
45
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
06
1.19% 1 lần
07
1.19% 1 lần
09
1.19% 1 lần
11
1.19% 1 lần
13
1.19% 1 lần
26
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
34
1.19% 1 lần
38
1.19% 1 lần
16
0% 0 lần
18
0% 0 lần
22
0% 0 lần
23
0% 0 lần
36
0% 0 lần
37
0% 0 lần
40
0% 0 lần