Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
23
6.94% 5 lần
01
5.56% 4 lần
15
5.56% 4 lần
16
5.56% 4 lần
20
5.56% 4 lần
02
4.17% 3 lần
03
4.17% 3 lần
04
4.17% 3 lần
13
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
25
4.17% 3 lần
07
2.78% 2 lần
10
2.78% 2 lần
22
2.78% 2 lần
26
2.78% 2 lần
27
2.78% 2 lần
31
2.78% 2 lần
34
2.78% 2 lần
36
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
41
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
06
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
14
1.39% 1 lần
19
1.39% 1 lần
28
1.39% 1 lần
30
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
38
1.39% 1 lần
39
1.39% 1 lần
44
1.39% 1 lần
45
1.39% 1 lần
08
0% 0 lần
11
0% 0 lần
17
0% 0 lần
21
0% 0 lần
24
0% 0 lần
29
0% 0 lần
32
0% 0 lần
35
0% 0 lần
40
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần