Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
44
7.69% 6 lần
08
6.41% 5 lần
09
6.41% 5 lần
28
5.13% 4 lần
33
5.13% 4 lần
35
5.13% 4 lần
07
3.85% 3 lần
10
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
15
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
06
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
23
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
42
2.56% 2 lần
03
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
01
0% 0 lần
12
0% 0 lần
14
0% 0 lần
16
0% 0 lần
21
0% 0 lần
26
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
40
0% 0 lần
43
0% 0 lần