Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
26
5.13% 4 lần
32
5.13% 4 lần
03
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
21
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
05
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
42
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
04
0% 0 lần
06
0% 0 lần
17
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
24
0% 0 lần
36
0% 0 lần