Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
25
7.69% 6 lần
04
5.13% 4 lần
11
5.13% 4 lần
19
5.13% 4 lần
27
5.13% 4 lần
08
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
03
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
45
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
06
0% 0 lần
20
0% 0 lần
22
0% 0 lần
36
0% 0 lần
38
0% 0 lần
43
0% 0 lần