Thống kê Mega 6/45: Số về nhiều và ít nhất Mega Vietlott

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Mega 6/45

Thống kê xổ số Mega

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
37
6.41% 5 lần
01
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
12
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
18
3.85% 3 lần
21
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
42
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
10
0% 0 lần
19
0% 0 lần
22
0% 0 lần
39
0% 0 lần
45
0% 0 lần