XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày - KQXSMB 10 ngày

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 19-07-2024

13QE - 20QE - 1QE - 9QE - 17QE - 4QE - 2QE - 15QE
ĐB23877Đầu Đuôi
G1 8612907
G2 43578158851
G332084256526132471720614361363220,2,4,4,9
32,6,9
G4092456662745917345,8
52,2,2
G5 95988190939930526707514860,6
73,7,8
G6 19408879284,5,8
G739605222 90,2,4,8,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 18-07-2024

1QD - 13QD - 16QD - 17QD - 3QD - 9QD - 20QD - 19QD
ĐB12559Đầu Đuôi
G1 3064502,5
G2 807057288014
G370556300551547613776520373392220,2,9
31,1,7
G4439567317431748744,5,9
55,6,7,9
G5 13921973171419770669172968,9
73,6,6,7
G6 84925736880,7
G702449720 92,5,7

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 17-07-2024

20QC - 13QC - 16QC - 12QC - 10QC - 5QC - 6QC - 3QC
ĐB54959Đầu Đuôi
G1 5612200,1
G2 088739418115,7,8
G333815026333777024888743836160121,2,3,4,5
33,6
G4330040851347992347
52,9
G5 89851417163650623791125262,4
70,3,6
G6 82528782181,3,5,5,7,8
G764241876 91

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 16-07-2024

18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB
ĐB79496Đầu Đuôi
G1 5438901,3,9,9
G2 148799930912,2
G386301021700997847441832091066521,2
39
G4696207975344062141,4,5
50,9
G5 77662189031258505003838660,2,5,6
70,8,9
G6 35979463986,9,9
G745126022 94,6,7

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 15-07-2024

5QA - 15QA - 1QA - 16QA - 9QA - 8QA - 11QA - 10QA
ĐB43030Đầu Đuôi
G1 4429900
G2 003402533918
G307684451182238038063771637975324,8
30,0,4,5,9
G4464978415946333440,1,1,6,9
52,3
G5 68289681969422523035523063,3,6,7
7
G6 70012469780,1,1,4
G767416681 94,7,9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 14-07-2024

17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB81707Đầu Đuôi
G1 4457401,6,7,9
G2 728310592410,8
G380549291983020665279819703887920,0,3,4
31,3
G4675471639094792049
54,4,9
G5 79596409569508104062546962,3,9
70,4,9,9
G6 7543237018
G720993318 94,5,8,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 13-07-2024

2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB83060Đầu Đuôi
G1 1948401
G2 615143699612,4,5
G386101199206711239937288684981520
33,3,5,7
G428337276585219554
52,3,5
G5 10337782697628538265667260,5,5,8
70,2,6,6
G6 36527058982,2,4,4,9
G735848297 96,7

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 12-07-2024

1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB92619Đầu Đuôi
G1 1131906
G2 981992974412,4,9,9
G327067119780868033893221527117220,5
36,7
G4875825406325102040,4,8
52,8,9,9
G5 57377614115931481769586666,6,7,9
72,2,6,8
G6 35947641280
G766367206 93,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 11-07-2024

9PV - 4PV - 12PV - 17PV - 15PV - 20PV - 10PV - 11PV
ĐB91323Đầu Đuôi
G1 7091600,2,5,7
G2 943866383311,6
G366653183833764554139569592765221,3,9
32,2,3,3,9
G4695741021851972945
51,2,2,3,7,9
G5 48714705520026328811733265
71
G6 35270712183,6,7
G733659987 99

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 10-07-2024

14PU - 18PU - 6PU - 7PU - 2PU - 20PU - 8PU - 1PU
ĐB81994Đầu Đuôi
G1 8647400,3,5
G2 487939136013,6,6
G369884984259621361243204220869922,5,6,7
32
G4099717632741060341,1,3,7
5
G5 55261170854767638576450060,3,3
70,4,6
G6 01640522781,4
G732811641 93,4,7,9

Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
59
về 2 lần
07
về 1 lần
19
về 1 lần
23
về 1 lần
30
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
60
về 1 lần
77
về 1 lần
94
về 1 lần
96
về 1 lần
00
về 0 lần

Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 0 lần Tổng 1: 0 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 0 lần Tổng 2: 0 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 1 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 1 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 1 lần
Đầu 8: 0 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 0 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 0 lần

Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
52
về 9 lần
59
về 7 lần
76
về 7 lần
20
về 6 lần
33
về 6 lần
Bộ số Số lượt về
99
về 6 lần
22
về 5 lần
24
về 5 lần
41
về 5 lần
63
về 5 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 23 lần Đuôi 0: 29 lần Tổng 0: 20 lần
Đầu 1: 21 lần Đuôi 1: 23 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 34 lần Tổng 2: 29 lần
Đầu 3: 28 lần Đuôi 3: 28 lần Tổng 3: 32 lần
Đầu 4: 23 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 26 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 25 lần Tổng 5: 30 lần
Đầu 6: 29 lần Đuôi 6: 27 lần Tổng 6: 30 lần
Đầu 7: 29 lần Đuôi 7: 24 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 29 lần Đuôi 8: 16 lần Tổng 8: 23 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 29 lần